Klimatlag för troende

Isabella Lövin och Stefan Löfvén presenterade idag den nya “klimatlagen”, som skall göra det olagligt att strunta i klimataspekter vid kommande beslut:

– Tanken är att nuvarande och framtida regeringars klimatpolitik ska styras av lagen, likt hur det finanspolitiska ramverket styr finanspolitiken, säger Löfvén.

Jämfört med 1990 års nivå skall utsläppen minskas med 85 procent till 2045.

Lagförslaget vilar på en bred överenskommelse mellan alla partier utom Sverigedemokraterna.

– Detta är en reform som förmodligen blir den viktigaste som vår generations politiker kommer att genomföra för Sverige, säger han.

+ – + – + – +

Vad skall man säga om detta ?

Avsikten är tydligen att kommande riksdagar och regeringar skall vara bundna av dagens beslut.

MEN, såvitt jag förstått är det bara grundlagen som gäller över riksdagsvalen. I varje mandatperiod kan riksdagen ändra de vanliga lagar den finner att de behöver ändras. Och det gör ju riksdagen stup i kvarten.

MEN, grundlagen kräver beslut av två riksdagar med mellankommande val.

Vad händer om någon klagar ? Vi har ingen författningsdomstol som kan ändra beslut av riksdag eller regering.

Är lagen en kraftfull rallarsving i luften ? En symbolhandling, som så mycket annat.

Men lagen kan förstås användas för att göra livet svårare för oss som anser att klimatet klarar sig bäst utan okunniga politikers fantasifulla ingripanden. Skall vi inte få säga vad vi tycker hädanefter ? Hotet om en värmekatastrof är ju en väl belagd BLUFF. Hur långt borta ligger ett totalitärt tankeförbud ?

Sture Åström

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

10 thoughts on “Klimatlag för troende

 1. Håller med 100%. Men jag har en erfarenhet av en annan liknande konflikt , establishment mot revolutionerande teknik, som p.g.a. alltför aggressiv argumentering resulterade i en EN-norm med så många restriktioner och krav (arbetsskydd i detta fallet) att teknologin inte kan slå igenom i praktiken.
  Rekommenderar alltså mindre hätska ordalag, med mycken tålamod och fakta bör rättvisan segra! (Om än med Trumps hjälp)

 2. Varje ny lag ska granskas av lagrådet så att den inte står i konflikt med grundlagen, hävd, sed m.m.

  Ur artikeln: “– Detta är en reform som förmodligen blir den viktigaste som vår generations politiker kommer att genomföra för Sverige, säger han.”

  Nej , det kommer att vara det absolut värsta beslutet. En solklar väg till konkurs för Sverige.

  Jag undrar vad politikerna ska göra den dagen de upptäcker att det är för lite företag i Sverige?

 3. Jämförelsen med ramverket för finanspolitiken haltar. Jag kommer snarare att tänka på vilken förlamning av energipolitiken tankeförbudslagen mot kärnkraften orsakat i mer än trettio år. Dumheten tycks sakna gräns! Att ledartröjan i klimatduktighet skaver som en tagelskjorta är smällar vi får ta.

 4. Min fråga är: Vem har tjänat på att 0,04 % totala mängden luft skulle styra vårt klimat?

  1. Nja, Det är ju inte alla de 0.04 % de talar om. Det är den enda hundradels procenten som tillkommit i sen tid, som påstås ha orsakat en uppvärmning. Och av den har kanske bara en femtedel tillkommit från människans användning av fossila bränslen. Påståendet är så horribelt att de inte vågar låta någon träda fram och berätta om fakta, för då skulle allmänheten börja fatta omfattningen av lurendrejeriet.

  2. Den hypotesen försörjer och erbjuder karriärvägar för hundratusentals professionella gråterskor / gråtare över hela världen. COP21 i Paris samlade cirka 50 000 deltagare av en eller annan profession. Politiker, journalister, miljöaktivister och s k experter. Inga skeptiker erbjuds tillträde till scenen.

 5. Lagens efterlevnad ska sedan övervakas av ett klimatråd. Om inte Rockström eller Wijkman blir ordförande så blir de väl åtminstone tongivande medlemmar i rådet.

  Är Sverige redo för Jimmy som vår Trump? Här finns i alla fall också ett träsk att dränera.

 6. Även jag håller med. Men vad gör inte det gamla maktpartiet SAP för att kunna klamra sig fast vid makten? Det gröna inslaget i regeringen måste få något att bestämma om, kosta vad det kosta vill. “Klimatminister” Lövin stod f.ö. i riksdagsdebatten härförleden och påstod att 2016 varit “det varmaste året i mänsklighetens historia”. En uppenbar lögn, som inte rönte någon som helst protest från allianspartierna. Men vad kan man vänta sig av Isabella Lövin som bl.a. gjort sig känd som författarinna till boken “Tyst hav”, tänkt som en pendang till Rachel Carsons “Tyst vår”. Lövins titel förefaller något olyckligt vald, för vem har väl hört fiskarna snacka?

 7. Jag upplever att Sverige succesivt omformas till Nordkorea-Light.

 8. Miljöskyddslagen när den skrevs 1967 krävde att vid alla beslut skulle hänsyn tas till det ekologiskt nödvändiga, dvs naturvetenskapens krav, det ekonomiskt rimliga och det tekniskt möjliga.
  Klimatpolitiken bryter enlig min uppfattning mot samtliga krav det finns ingen vetenskap som backar upp klimathotet, kostnaderna för att möta detta ickehot är orimliga och det är i dagsläget omöjligt att nå de globala mål som satts upp.
  Klimatpolitiken och denna lag visar bara hur okunniga våra politiker är och den pinsamma bilden på feministisk politik med Lövin i spetsen som gått ut över världen
  får vi nog här i landet äta upp när världen i övrigt väckts av Brexit och inte minst Trumps politik.

Comments are closed.