Svensk el januari 2017

Fig. 1.  Produktion januari 2017.

Totalt  16,1 TWh, Kärnkraft 6,7 TWh, Vattenkraft 6,3 TWh, Vindkraft 2,0 TWh,  Övr. 1.1 TWh.

Fig.2.  Vindkraft under januari.

Effekten har varierat från 0,3 GW till 5,3 GW, d.v.s. 1 : 18. Det är markant hur “vassa” topparna är. Hög effekt erhålles endast korta perioder.

Fig. 3.  Total effekt plus import och export för 2015 och 2016.

+ – + – + – +

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Svensk el januari 2017

  1. Det är svårt att ta in den faktaresistens som råder i den politiska världen. Diagrammen är ju övertydliga. Hur mycket vind- och soleffekt vi än bygger blir det inte mer när det går mot noll. Däremot blir problemet att hantera överskottet vid topparna allt större ju mer vi bygger. Insikten kanske börjar krypa in. Subventioner på 60 procent till batterilagring tyder på det. En åtgärd som låter bra men aldrig kan nå en skala som spelar någon roll i systemhänseende.

  2. Med Eons egna siffror om batteriets kapacitet, livslängd och kostnad ser man att enbart batterikostnaden är ca 3 kr/kWh.

    1. Den kostnaden kommer att krympa med tiden och tekniska framsteg. Men blir det 10 öre/kWh?

      När jag har räknat på kostnad för vindkraft har jag aldrig tänkt på kostnaden för batterierna per kWh utan bara haft som fokus att det är ett enormt slöseri. Men det är sant. Kostnaden för för själva lagringen per kWh måste naturligtvis in i kalkylen.

  3. I fall vi inte skrotat 2 fina kärnkraftverk Barsebäck som troligen idag skulle kunnat levererat 1000 MWst fans inte behovet av en enda vindsnurra finns det någon som vet vad det har inneburit ekonomiskt ? Samhälles slöseri av stora mått

Comments are closed.