Bryssel utan ström 9/2

Gatlyset slocknade i delar av Bryssel

Europas huvudstad Bryssel råkade den 9/2 ut för “black-out” inom några kommuner i stadens norra delar.

Strömmen bröts kl 22:40. Enligt elbolaget hade 90 % av kunderna fått tillbaka strömmen vid ett-tiden på natten. Ansvariga kunde inte förklara orsaken, men såg inte någon koppling till terrorism.

En icke-ansvarig medarbetare förmodade att kraftnätet nog inte hade klarat de snabba växlingarna av kapaciteten från de nyckfulla “förnybara” kraftverken.

 

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Bryssel utan ström 9/2

  1. Ansvariga kunde inte förklara orsaken, men såg inte någon koppling till terrorism.

    Finns många som bor i närheten av förnybar elproduktion som upplever infraljudet som terror och oförmågan att ringa Brüel & Kjær Sound & Vibration är helt gigantisk.

    Att be en konsult åka till en anläggning en blåsig dag och göra mätningar skulle kosta kanske 10 000 kronor eller under 1 ‰ av anläggningskostnaderna

    1. I Dalsland står vindkraftverken precis bredvid bebyggelse.

      Vindkraftparken – 10 vindkraftverk – i norra Vänern står i alla fall 3 kilometer från närmaste hus. Det anses väl vara tillräckligt långt avstånd?

Comments are closed.