Professor Easterbrook i Senaten

Professor Don Easterbrook vittnar om klimatets fakta inför Sena-tens kommitté för miljö och energi.

Han har 50 års erfarenhet av forskning om klimatet och ingår i de fler än 300 av världens toppforskare, som KLMATSANS har indirekt kontakt med via våra medlemmar. Videon är från 2013-03-26, men har fått förnyad aktualitet då den nya administrationen i USA tar forskningen på större allvar än Obama gjorde.

Fyra minuter in i videon visar han nedanstående lista:

Det som media inte talar om för dig
  • Den globala uppvärmningen avstannade 1998.
  • INGEN global uppvärmning har ägt rum på 15 år (nu alltså 19 år). Uppvärmningen mellan 1978 och 1998 har följts av global avkylning.
  • Isen på Antarktis växer, den smälter inte.
  • Havet stiger 7 “, 18 cm, per sekel, inte 20 fot, 6 meter.
  • Snömängderna är inte mindre än normalt. Fyra av de senaste fem åren har satt nya rekord i snöfall.
  • CO₂ kan inte orsaka global uppvärmning.
  • Extrema stormar har inte varit vanligare än normalt.
  • Haven har inte blivit sura.

 

I sin muntliga framställning betonade han att:

Koldioxid kan OMÖJLIGEN orsaka global uppvärmning.

+ – + – + – +

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather