Svensk energipolitiks gökunge

Det händer då och då att vindkraftverk rasar i backen

2017-02-15

Jag läste i en ledare i Smålandsposten den 7 februari att vindkraften behöver hundratals miljarder svenska kronor i skattesubventioner för att stötta den teknik som vi absolut inte behöver i Sverige.

Vindkraftens politiska förespråkare predikar koldioxidens skuld till jordens uppvärmning. Inverkan av solens aktiviteter och vattenånga är för dem okända fenomen (även för IPCC). Samtidigt anser de att vindkraft är en utmärkt energikälla trots att koldioxidutsläppen, enligt Vattenfall Livscykelanalys, för vindkraften är 15 g/kWh och bara 5 g/kWh för kärnkraft.

Dessutom, vilken annan industriell verksamhet skulle få tillstånd att uppföra 250 meter höga konstruktioner med vikt på 400 ton lite varstans i naturen utan avspärrningar med 500 meter radie? Det är inte bara halva och hela örnar och isklumpar som slängs i marken och det är inte bara sannolikt, men sant att hela apparaten på 400 ton kan rasa i marken. Det har nämligen hänt, inte en gång utan flera gånger (den första försökssnurran utanför Norrtälje slog också i marken). Konsekvenser: inga.

Det pratas mycket om bullerproblem med vindkraften och man mäter dB. Det stora problemet är dock det lågfrekventa ljudet som mäts i Hz. Var finns några fleråriga långtidsstudier som visar att Hz-värdena ligger på för människan acceptabel nivå innan verken får byggas? De skadliga verkningarna uppstår först efter ett par år vilket konstaterats i militär verksamhet.

När fanatisk miljöaktivism härjar bryr man sig inte om att naturlandskap blir industrilandskap, fastighetsvärden halveras, turismen raseras, fågellivet massakreras, allemansrätten försvinner, lokalbefolkningen splittras, landsbygden avfolkas, elpriserna ökar och blir instabila, de fiktiva inkomsterna (skattesubventionerna) används till att muta markägare. Listan kan göras lång.

Dessutom innebär energipolitiken att satsningarna på ny teknik inom kärnkraften som teknik för återanvändning av utbränt kärnbränsle, övergång till torium och i slutändan fusionsteknik fadar bort, allt beroende på miljöaktivistisk okunskap och oförmåga att värdera sanna vetenskapliga kunskaper.

Var finns förnuftet?

Lars Carlsson

+ – + – + – +

Beträffande bullermätningarna behövs ett förtydligande:

Vanliga bullermätningar görs med instrument som filterar ljudtrycksdata, så att frekvenser lägre än 20 Herz, svängningar per sekund,  inte kommer med, eftersom det mänskliga örat inte uppfattar sådant ljud. Det mäts i deciBel, dB(A), där “A” indikerar den filtrering som görs.

Det farligaste bullret från vindkraftverk är emellertid infraljud, som har de allra lägsta frekvenserna, ex.vis 1 eller ½ Hz, som bl.a. uppstår då en vinge passerar tornet. Ljud-trycket därifrån kan vara tusenfalt starkare än de tillåtna gränserna för hörbart buller. Infraljud når längre och går runt hus samt igenom fönster och väggar i större utsträckning.

Se följande poster:

Vindkraft och folkhälsa

Buller från vindkraftverk

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

5 thoughts on “Svensk energipolitiks gökunge

 1. Föreningen “Värna det Gotländska Kulturlandskapet” Har vid några tillfällen just hävdat att vindkraftverk och vindkraftsparker skall vara inhägnade. Vi har inte fått gehör för detta krav på grund av att de alltid stod minst 3 000 meter från bebyggt område. Dålig motivering!

  1. Tack för påpekandet !

   Bilder på andra krascher finns det gott om, så bilden illustrerar en verklighet. Jag låter den stå kvar.

 2. Infraljud som vapen:
  Akustiska vapen
  Som exempel på akustiska vapen kan nämnas infraljudsvapen. Infraljud är ljudvågor med så låg frekvens (under 20 Hertz), att det mänskliga örat inte kan uppfatta dem – man kan alltså inte höra infraljud. Däremot vet man, att människan kan påverkas av infraljud på andra sätt. Ett exempel är det infraljud som en väderfront föregås av. När en sådan front rör s ig genom atmosfären, bildas infraljud framför den, som bogvågen framför ett fartyg. Detta infraljud k an nå oss något dygn innan själva fronten kommer fram, och det finns de som anser, att den väderkänslighet som vissa människor känner av i form av t ex trötthet och huvudvärk något dygn eller några timmar för e ett hastigt omslag i vädret, beror på infraljudet , som föregår fronten.

  Infraljud bildas också av vissa maskiner och har ibland ansetts vara ett hälsoproblem inom industrin. Infraljud kan färdas lång a sträckor utan att det dämpas nämnvärt. Vattenkraftverk, t ex i Norrlandsälvarna, bildar under vissa omständigheter ett kraftig t infraljud (upp till 1 megawatts effekt), som har kunnat registreras i atmosfären på upp till 500 km avstånd från kraftverken.

  Akustiska vapen finns som prototyper. De finns i form av fordons- eller helikoptermonterade vapen och som handburna ”akustiska gevär”. Man har även gjort försök med akustiska ”staket” för att avspärra markområden eller byggnader.

  Ljudvågorna från akustiska vapen kan påverka innerörats hårceller och ge yrsel och illamående, ungefär som åksjuka. Vissa frekvenser och intensiteter av ljudvågor kan åstad- komma resonanssvängningar i inre organ som kan leda till smärtor, kramper och till och med i vissa fall döden. Effekterna på kort och lång sikt på de olik a organen i kroppen och på de celler, som bygger upp dem, är i princip helt okända, liksom eventuella effekter på de enskilda cellernas olika beståndsdelar.

Comments are closed.