Vetenskapsradion gör svart till vitt

Franz Josef Glacier, Sydön, Nya Zeeland

I ett radioinslag från SR Vetenskapsradion den 15/2 kunde man höra att glaciärerna på Nya Zeeland växt i perioden 1983 till 2008.

Den största sensationen med detta inslag är inte att glaciärerna växer till. Det har period-vis också skett på andra håll i världen trots en stigande global medeltemperatur. Det anmärkningsvärda är att SR (Public Service) sänder ett inslag, som går stick i stäv med dess vanliga rapportering om klimatet. Denna har brukat handla om smältande glaciärer och kraftigt stigande havsnivåer.

Lyssnar man på hela inslaget så inser man dock att budskapet ändå är att även tillväxt av glaciärer beror på den globala uppvärmningen och att inom en snar framtid kommer också glaciärerna på Nya Zeeland att smälta. Klimatet förväntas ju bli varmare. Frågan är om det är vetenskap eller tro som får de aktuella forskarna att dra denna slutsats!

Dessa forskare konstaterar att av ett stort antal glaciärer på Nya Zeeland har minst 58 av dem växt under en 25-års period. Detta har först förvånat forskarna men förklaras sedan av sjunkande temperaturer i havet och kalla vindar från Antarktis. Då nu 2 glaciärer av 58 stycken återigen börjat minska något, blir slutsatsen i hela inslaget att samtliga glaciärer snart går samma öde till mötes.

Så lyckas Sveriges Radio komma till slutsatsen att glaciärerna nu förväntas minska igen i ett inslag, som presenterar en vetenskaplig studie av växande glaciärer. Några experi-mentella och verifierade studier som pekar på detta finns dock inte. Istället bygger dessa slutsatser på tro och förutsägelser från några få forskare.

Seriös forskning kan inte bygga på tro utan skall baseras på studier och experiment. Dessa skall då verifiera eller avfärda hypoteser som ställts upp för att som i detta exempel förklara samband mellan global temperatur och glaciärer. Hur kan vi förvänta oss att dessa påverkas i framtiden?

Nu ligger dock budskapet helt i linje med den vanliga rapporteringen om klimatet från ”Public Service”. Att i inslaget dra nämnda slutsatser är oprofessionellt, okunnigt, oheder-ligt och vilseledande. Det borde istället tydligt ha redovisat att kunskapsläget idag är sådant att man inte säkert kan veta hur glaciärer påverkas av en ändring av den globala medeltemperaturen.

Glaciärer kan uppenbarligen både växa och minska i storlek, vare sig den globala medeltemperaturen stiger eller sjunker. Vilket är vad inslaget egentligen visar.

Mats Persson

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Vetenskapsradion gör svart till vitt

 1. Det finns flera världsreligioner, klimatkramarna är en av dem. Själv hyllar jag Solguden, källan till ljus, liv, sanning och rättfärdighet.

 2. “Glaciärer kan uppenbarligen både växa och minska i storlek, vare sig den globala medeltemperaturen stiger eller sjunker.”

  När man talar om KLIMAT-förändringar måste man använda sig av en helt annan tidskala än vad “etablissemanget” med IPCC, politiker och lögn-media gör — de jämför mestadels dagsaktuella värden med hur det var för 10, 20, 50 eller kanske 100 år sedan, vilket på sin höjd kan betraktas som VÄDER-fluktuationer…
  Det har absolut INGENTING med klimat att göra!

  För att kunna avgöra om KLIMATET är på väg mot en kallare eller varmare period måste skalan skiftas till SEKLER eller MILLENNIER — det är alltså först om kanske 500 år man med säkerhet kan fastställa i vilken riktning Jordens klimat var på väg år 2017.

  Anledningen till denna missvisande information och ofta medvetet förfalskade “forskningsdata” är givetvis att “etablissemanget” redan NU/IDAG vill pungslå den godtrogna och lättlurade massan med diverse pålagor samt över tid smyga på medborgarna tvång, kontroll och inskränkningar.

  1. Och denna tidsskala är väldigt svårt för de flesta att ta till sig.

 3. Det första jag kommer att tänka på när jag läser denna artikel är vad som hände med glaciärerna före år 1983? Hur såg de ut 1970, 1960, 1950 osv.? Vad är deras medelvolym och medelyta under det senaste 100 åren?

Comments are closed.