Peter Stilbs i Webb-TV

Professor Peter Stilbs intervjuas i Webb-TV.

Stilbs inleder med konstaterandet att Jordens klimat är förvånansvärt stabilt. Det beror troligen på de stora mängderna vatten, som dels magasinerar värme och dels justerar temperaturen genom avdunstning och kondensation. “Klimatförändringarna” är små och långsamma.

Han tillbakavisar de många falska uppgifter som cirkulerar i debatten:

  • Haven stiger inga meter, bara en eller två decimeter på hundra år och i Sverige inte alls, eftersom vi har en landstigning.
  • Öknarna breder inte ut sig. Bevisligen krymper de, eftersom växterna klarar sig med mindre vatten, då halten koldioxid i luften ökat.
  • Den stigning av temperaturen vi haft med mindre än en grad på hundra år är inte exceptionell och ingenting att oroa sig för.
  • Debatten drivs ofta med en overklig fanatism, ex.vis hävdar WWF att vi behöver 4,2 jordklot för att leva som vi gör. Avsikten är att skrämmas för att få större bidrag. T.o.m. Svenska Kyrkan talar nu mer om klimat än om religionens innehåll.

Det allra märkligaste är att riksmedia så konsekvent avvisar all information, som visar att klimathotet är en bluff.

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Peter Stilbs i Webb-TV

Comments are closed.