Tveksam rådgivare till klimatministern

Johan Rockström sprider överdrifter och skiljer inte på teorier, hypoteser, fakta och scenarier.

2017-02-16

”Sverige skall vara ett föregångsland och visa globalt ledarskap genom en ambitiös klimatpolitik. Vi skall gå före och visa vägen.” Men klimatministern och regeringens rådgivare sprider överdrifter och felaktigheter om klimatförändringar.

Klimatministern, Isabella Lövin (MP) påstod i Aftonbladet 17/3 2015 (då biståndsminister) att cyklonen PAM bekräftar att antalet väderrelaterade katastrofer ökar.

Ministern har fel. I en artikel i Geophysical Research Letters 2011, skriver Ryan N Maue, Florida State University, att energiinnehållet i tropiska cykloner under de senaste sex åren minskat till en lägsta nivå sedan 1970-talet och att den globala frekvensen av tropiska cykloner nått en historiskt låg nivå.

I TV-Aktuellt 10/11 2016 påstod ministern att världens ökenområden breder ut sig till följd av klimatförändringarna.

Ministern har fel igen. Den ökande koldioxidhalten gör att växtligheten stimuleras och tränger tillbaka en rad ökenområden. Ökenspridningsfrågan behandlades för övrigt i SR:s Vetandets värld 10/5 2016 med rubriken Forskningen som tog kål på myten om ökenspridning.

Klimatministern verkar slarvig med att ta reda på fakta inom sitt ämnesområde.

Regeringens rådgivare, agronomen och professorn Johan Rockström, är inte klimat-forskare men har ändå nått en unik ställning som ”klimatexpert” och opinionsbildare i svensk media och politik. Han sprider överdrifter och missleder om vad vetenskapen säger och skiljer inte på teorier, hypoteser, fakta och scenarier.

Några exempel: ”Jag tror att man i framtiden kommer att se just 2012 som ett avgörande år för klimatet. 2012 är förmodligen det första året då klimatet går över en tipping point, en tröskel där utvecklingen inte går att stoppa.” (Miljöaktuellt 6/11 2012)

Uttalandet är en fantasiprodukt som skapar rädsla. ”80 procent av Sveriges unga har klimatångest”, skrev SvD 19/3 2013. I TV4, 29/12 2016, hela fem år senare: ”2017 – 2018 blir otroligt viktiga. Vi närmar oss en punkt där planeten blir vår fiende. Vi riskerar att jorden destabiliseras. Men än så länge är fönstret öppet”. Jämför med föregående uttalande!

Vid Davosmötet nyligen säger Rockström i en filmad intervju med SvD att Grönlandsisen kanske närmar sig en irreversibel avsmältning och att detta kan leda till en höjning av havsytan med sju meter. Varför säger han så?

Enligt DMI, Danmarks Meteorologiska Institut, råder rekordtillväxt av isen på Grönland sedan oktober 2016 och fortfarande.

Den viktiga frågan är i vilken mån människan bär skulden till de klimatförändringar som verkar ske, och om vi kan påverka detta med ”klimatpolitik”.

Lennart Bengtsson, vår kanske mest meriterade klimatforskare, säger att uppvärmningen för närvarande är cirka 1°C, och att vi inte ens vet hur mycket av detta som beror på ökande växthusgaser. ”Vetenskapen har inte sagt sitt sista ord, vilket beror på otillfreds-ställande kunskap.

Att världens politiker går ut med löften att de skall begränsa jordens uppvärmning till ytterligare 0.5-1°C är helt enkelt nys och saknar vetenskaplig grund.”

Sigvard Eriksson
medlem i nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Tidningen balanserar påpassligt detta verklighetsanknutna inlägg med ett från tanke-smedjan Fores, vilket driver de vanliga fablerna om den kommande klimatkatastrofen och allt som måste göras för att bemästra den:

Svensk klimatpåverkan ökar

Markus Larsson
Mattias Goldmann

+ – + – + – +

På sin hemsida räknar Fores upp 14 medarbetare plus 5 praktikanter. Det är alltså en organisation med betydande resurser. Vi kan utgå från att både Larsson och Goldmann är heltidsavlönade. Och en del av pengarna kommer från skatterna, dels direkt och dels indirekt via Centern. Samt via kursverksamhet och seminarier, vars betalande deltagare till stor del utgörs av offentligt anställda.

Om Sigvard Eriksson vet jag att han inte har några bidrag för sin medverkan i KLIMATSANS. Det är typiskt för den mediala obalansen mellan oss som sprider verifierade fakta och de som sprider myten om “klimathotet”. De senare är till mycket stor del finansierade av skattemedel.  Det är synnerligen osunt för demokratin.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Tveksam rådgivare till klimatministern

  1. Rockström svänger sig med ordet irreversibel. Kemiska reaktioner kan vara reversibla, indifferenta och irreversibla. De flesta reaktioner är reversibla. När vatten går från en fas till en annan så är reaktionen reversibel. Men i Rockströms öron låter det kanske lärt att slänga sig med ordet irreversibelt utan att veta vad det egentligen betyder. En bagatell tycker säkert många, men det visar också att Rockström använder ordet felaktigt.

  2. Hej alla !

    För en tid sedan inhämtade jag att jorden har haft åtta nerisningar uner de senaste två årmiljonerna. Alla har avbrutits av värmeperioder,som inte kan skyllas på mänskligheten.

    För det första fanns inga människor för miljoner år sedan. För det andra kunde våra föregångare aporna knappast bryta stenkol eller borra efter olja, så värmen kan inte ha kommit från mänsklig aktivitet utan från solen. Denna befinner sig med sitt planetsystem i vår galax Vintergatan. Strålgången mellan solen och jorden är belamrad med atomer, molekyler och partiklar, som sprider ut delar av energin, som alltså inte når jorden. Då får vi istid tills solsystemet hamnar i ett område, som är mindre belamrat. Solen rör sig i kraftfältet, som råder i Vintergatan. Då ökar instrålningen till jorden så att isen smälter utan någon inverkan från några ovarsamma “växthusgaser.” Begreppet “växthuseffekt” är ett rent påfund av okunniga vetenskapare, som inte visste hur ett växthus fungerar.

    Håkan Sjögren, molekylfysiker

Comments are closed.