Kinas utbyggnad av el

Figur 1. Elproduktionen 2016 domineras helt av kol, enligt Homewood.

Sol- och vindkraft svarar för 1 % respektive 4 %.

Nyligen har jag flera gånger sett Kina framhållas som föredöme för utbyggnaden av “förnybar” el. Tillväxten av sol- och vindkraft har nått höga tal både procentuellt och absolut. Enligt dess myndigheter ökade produktionen av “förnybart” med nästan lika mycket som Tysklands hela produktion av “förnybar” el.

Dock tappas landets enorma storlek ofta bort. Här några siffror på antalet miljoner invånare:

Kina           1.374

EU                  330

Tyskland       81

Frankrike      67

UK                    64

Kineserna är 17 ggr fler än tyskarna.

Den snabba ekonomiska tillväxten kräver snabb utbyggnad av elproduktionen.

Figur 2. Installerad kapacitet, enligt “energypost”

Blått: Kapacitet 2015

Rött: Ökning 2016

Grått: Procentuell årlig ökning

Kolkraft dominerar så totalt att dess ökning i absoluta tal är 48 GW, större än 18 GW för Vindkraft och 34 GW för Solkraft. För de två senare kan graden av nyttjande vara en fjärdedel av den för Kolkraft.

Kina satsar även på kärnkraft. I drift finns 36 reaktorer och 21 är under uppförande. Ännu fler är planerade.

Statistiken från Kina är lite osäker. Från olika källor skiljer sig siffrorna ibland, men den stora bilden är densamma: Pålitlig kol-, gas-, kärn- och vattenkraft dominerar med över 90 % av produktionen. Nyckfull, väderberoende kraft svarar för c:a 5 %.

 

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Kinas utbyggnad av el

  1. Kina har samma andel (65 %) energiproduktion via kol som USA hade innan Barack Obama stängde ner dem. Energipriset steg med 60 % i USA. Nu kommer Donald Trump att starta upp den produktionen igen. Donald Trump höll presskonference om det med kolgruvearbetare för några dagar sedan.

Comments are closed.