Faktiska observationer

Solen är den viktigaste faktorn för både väder och klimat.

Örnsköldsviks Allehanda med editionen Tidningen Ångermanland tog in vårt manus:

Försmak av kallare klimat

En replik kom från Mikael Berglund:

“Verklighetsfrämmande och osann insändare – jorden blir varmare – inte kallare”

Nu har vårt genmäle kommit:

2017-02-22

Klimatsans: “Kalla oss inte bluffmakare – vi håller oss till faktiska observationer när det gäller klimatet”

Geofysikern och universitetslektorn Mikael Berglund beklagar att vår insändare publicerades. Skall allehanda.se censurera för honom misshagliga inlägg?

Berglund kallar oss “bluffmakare” och anklagar oss för att förbigå växthuseffekten. Men av utrymmesskäl koncentrerade vi oss på faktiska observationer som talar för möjligt kallare klimat framöver.

Atmosfärens temperatur beror främst på solens värmestrålning, jordens massa (gravitation) samt atmosfärens massa (antal molekyler) och täthet – oavsett atmosfärens sammansättning.

Trycket av ovanliggande atmosfär får molekylerna under att röra sig fortare, så att det är varmast i marknivå. Värme utifrån tillförs av inkommande solstrålning – mer i solsken och på sommaren.

Venus, jämnstor med jorden men närmare solen, har 90 gånger tätare atmosfär och cirka 480 graders medeltemperatur. På betydligt mindre Mars, längre från solen med en bråkdel av jordens atmosfär, är det 63 minusgrader. Bådas atmosfär är till 95-96 procent koldioxid.

Främst vattenånga, men marginellt även koldioxid och andra gaser, kan vid vissa frekvenser ta upp energi ur från jordytan åtgående strålning. Men dessa frekvenser är nästan mättade så att mer vattenånga och koldioxid har minimal verkan.

Forskare vid USA:s vädertjänst NOAA har justerat ned det varma 1930-talet för att få nutiden att verka varmare. NOAA-forskaren, Dr. John Bates, har avslöjat att hans chef, Dr. Thomas Karl, medvetet har manipulerat data.

På 1980-talet rapporterade Dr. Karl först global ökning och sedan minskning under 1900-talet. Men senare ändrade han den senare avkylningen till 0,45 grads uppvärmning.

Även professorerna Ole Humlum och Wibjörn Karlén har påtalat manipulerade data från NOAA. 1900-talets varmaste år anses vara 1934 och 1998. Frånsett särskilt varma El Niño-strömmar 1997/98 och 2015/16 har jorden knappast värmts sedan 1996.

Solen är nämligen åter lika passiv som under Lilla Istiden. Då rådde periodvis missväxt, nöd och svält.

Tege Tornvall
Sture Åström
Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Något av det viktigaste en universitetslektor skall lära ut till sina studenter måste vara “faktakoll”.

Då är det lite pinsamt att notera hur han själv missat på den punkten. Men det tycks vara symptomatiskt för dagens skolsystem. Annars skulle klimatnojan inte ha kunnat få sådan omfattning som den nu har.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Faktiska observationer

  1. Den artikeln borde leda till en rättegång om förtal. Inte för att upprätta någons heder för det behövs inte. Men däremot för att i domstol låta leda i bevis om det som Mikael Berglund har komma med stämmer.

    Om jorden blir kallare eller varmare är bara en fråga om tidsperspektivet. Under romartiden var det två grader varmare än idag. Under Medeltiden var det en grad varmare än idag. Den uppvärmning som varit under Mikael Berglunds tidsperiod har avstannat och ser ut att börja gå åt andra håller. Dessutom är det ingen uppvärmning sedan år 1934 eller möjligen en pytteliten om några hundradels grader om man ska vara petnoga.

    Jag måste säga att Mikael Berglund är bland det mest etatistiska jag har läst på länge. En totalt underkastelse. Man kan undra om Mikael Berglund har fått sin position på meriter eller …

    Så, blir det varmare eller kallare under de senaste 2.000 åren?

Comments are closed.