Aftonbladet, Vi-skogen och Fores om klimatet

Henrik Brundin, Vi-skogen och Mattias Goldmann, Fores

Vi-skogen är en biståndsorganisation, som står nära kooperationen. Den erbjuder svenska företag “klimatkompensation” genom att plantera skog runt Victoriasjön i Afrika. Mot en avpassad ersättning.

Fores är Centerns tankesmedja, som har regeringens mandat att driva 2030-sekretariatet med uppdrag att skapa förståelse bland allmänheten för en omställning till ett “fossilfritt” samhälle år 2030.

Vi-skogen presenterade den 21/2 en rapport om medias bevakning av klimatfrågan. Den konstaterar att “klimatskeptikerna” under 2016 fått in 3.098 artiklar, vilket är en tredubbling sedan 2014. Det är dock mindre än 6 % av alla 52.733 artiklar om klimatet.

I Aftonbladet presenterade de två rapporten samma dag under rubriken:

Trump ger svenska klimatskeptiker luft

De inleder med:

Klimatskeptikerna är bevisligen tillbaka. Och hur tröttsamt det än är så måste vi ta debatten. Igen.

De vill alltså “ta debatten”, vilket vi ser som en inbjudan till verklig debatt. AB har tagit in nedanstående replik :

+ – + – + – +

Nej, vi är inga ”klimatskeptiker”

Replik från Klimatsans om klimatförändringarna

Henrik Brundin från intresseorganisationen Vi-skogen och Mattias Goldmann från tankesmedjan Fores noterar att skepsis mot klimatlarmen fått ökat utrymme i media under 2016. De förklarar sig beredda att ”ta debatten”. Det välkomnar vi och ställer gärna upp till öppen debatt på något av deras seminarier

I Sverige tycks nätverket Klimatsans vara den enda organisation som aktivt sprider klimatets grundläggande, naturvetenskapliga fakta, bland annat som insändare.

Våra medlemmar svarar för en stor del av de 3 098 skeptiska artiklar som Brundin och Goldmann nämner. Dock är vi inte kritiska till klimatforskning. Tvärtom. Men vi skiljer på observerade fakta och datormodeller.

Om de senare skrev klimatpanelen IPCC:s arbetsgrupp 1 år 2001: Klimatet är ett kopplat, icke-linjärt kaotiskt system och därför är långsiktiga förutsägelser inte möjliga.

IPCC hävdar att de har stöd av 97 procent av ”klimatforskarna” och refererar till olika enkäter. Några av dessa enkäter har varit så oprofessionella att endast ett litet fåtal av forskarna har gett dem sitt stöd.

I nätverket har vi närmare 40 väl meriterade forskare med upp till 40 års arbete avseende klimatet. Några har världsrykte och nära personliga kontakter med över 300 av världens mest framstående klimatforskare. Därför är vi väl förtrogna med klimatförändringar och den internationella klimatdebatten.

Vi är inga ”klimatskeptiker”. Vi är inte skeptiska till ”klimatet” men mycket skeptiska till larmen om en hotande värmekatastrof.

 Då vi saknar offentliga bidrag, kan vi inte stå för ett seminarium. Därför ser vi tacksamt fram emot en inbjudan från debattörerna till offentlig debatt, där båda sidor får lika utrymme.

För nätverket Klimatsans

Tege Tornvall, författare av boken ”Tänk om det blir kallare?”

Sture Åström, nätverkets sekreterare

+ – + – + – +

Vi är mycket tacksamma för att AB öppnat för verklig debatt och förutsätter att Brundin-Goldmann skall hedra sin vilja och förklaring att “ta debatten”.

I media är det alltid trångt. I mitten önskade vi  följande lydelse:

“IPCC hävdar att de har stöd av 97 procent av ”klimatforskarna” och refererar till olika enkäter. Dessa har varit så oprofessionella att några endast visat stöd av 3 procent eller 7  promille av de tillfrågade.”

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Aftonbladet, Vi-skogen och Fores om klimatet

  1. Det är fantastiskt att Aftonbladet går med på att ta in en replik från “klimatförnekare”.
    De klimathotstroende har aldrig velat ta någon debatt. Det har vi väl alla märkt? De har påstått att debatten är över. Det verkliga skälet är att de inte har några sakargument. Verkligheten har inte alls “samarbetat” med de troende. Allt de har är suspekta opionsundersökningar bland vissa forskare och resultat från klimatmodeller som inte klarar tester mot verkligheten. När de två hävdar att de ska ta debatten igen, stämmer det inte med verkligheten. De har aldrig (tidigare) velat ta någon debatt.
    Så fort jag ser en debattartikel eller en insändare från någon av herrarna Brundin eller Goldmann, försöker jag få till en replik. Om jag hinner. Deras inlägg innehåller alltid en massa sakfel.
    Gandhi lär ha sagt: Först ignorerar de dig, sedan skrattar de åt dig, sedan bekämpar de dig och sedan vinner du. De klimathotstroende har försökt med de två första och är nu inne på det tredje. Snart har vi vunnit!

  2. I SVT Forum idag under rubriken “Varmare klimat- en iskall nyhet” framförde Brundin mfl andra alarmister att klimathotskeptikerna blivit synligare. Man ville ha en ökad bevakning av klimatfrågan. Någon öppen debatt med de som har en skeptisk inställning i frågan var dock inte aktuell.

Comments are closed.