Det är skillnad på väder och klimat

Vindkraftverk vid vindstilla i delstaten South Australia.

Det illustrerar den nationella katastrof  delstaten råkat ut för genom sina tanklösa satsningar på “förnybar” el. Man behöver alltså  “vanlig” och pålitlig kraft för marknadens hela behov hur mycket vindkraft man än bygger.  Det är ekonomiskt vansinne hur man än försöker dölja det med subventioner.

2017-03-02

Replik på inlägget av Henrik Brundin och Mattias Goldmann den 28 februari: Klimatdebatten måste breddas och fördjupas .

Brundin och Goldmann gläds åt att det skrivs mer om klimatet på senare tid och jag vill gärna ge ett bidrag. Till den trenden har de båda herrarna själva varit starkt bidragande. Nu är de i farten igen med en litania om de normala variationer i vanligt väder som de kallar klimatförändringar. En del av deras argument baseras inte på verkligheten. Att förnybar el skulle vara lönsam är exempel på det. Och likt andra gröna gör de inteckningar i framtida ny teknik som skall ”ge spännande nya jobb i framtidsbranscher”. Om detta blir verklighet kan de rimligen inte ha en aning.

Som författare av många kritiserade klimatpamfletter borde de ha lärt sig att skilja på klimat och väder – men icke. En kort lektion på nytt: Klimat är en statistisk fördelning av olika vädertyper i en region under minst 30 år. Det dröjer alltså länge innan man kan avgöra om en viss extrem vädertyp indikerar klimatändring. Torka, stormar och översvämningar är normala företeelser inom det klimat vi har och har inte blivit påtagligt fler eller värre. De lyckas dessutom ge ett ytterligare tydligt prov på semantisk verklighetsflykt då de påstår att vi i Sverige håller på med en klimatomställning! Tala om att överskatta Sveriges roll i sammanhanget.

“Klimatavtalet” från Paris blev ett fiasko. Dels för att det inte blev ett avtal utan en frivillig överenskommelse och dels för att arrangören UNFCCC beräknat att det krävdes en utsläppsminskning på 6000 Gt för att uppfylla målet medan ländernas åtaganden bara blev 56 Gt – mindre än en procent. Sverige är med sina 0,16 procent av de totala utsläppen en dvärg i sammanhanget och borde undvika de nationalekomiskt skadliga och meningslösa så kallade klimatåtgärder, ofta nya skatter, som de gröna är så förtjusta i. Om man tror blint på koldioxidens fördärvliga inverkan, som inte är bevisad, måste det logiskt sett vara viktigare att påverka de som står för resterande 99,84 procent.

Lennart Back

Före detta adjunkt i maskinteknik

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather