Världen har förblindats av hysterin

2017-03-02

JP har tagit in en artikel av signaturen HGFm på fem spalter. Denne skräder inte orden utan angriper överdrifter, osanningar, manipulationer av data och uteslutning av rappor-ter som inte styrker klimathotet. Hans sammanfattning är:

Det i särklass största hotet mot Jorden för närvarande är inte krig utan politikernas och klimatfanatikernas avgrundsdjupa dumhet.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Världen har förblindats av hysterin

 1. Hej !
  Beskrivningen av dagens orimliga uppfattning är helt korrekt men inte slutsatsen
  att den skulle orsakats av hysteri. Våra motståndare klimativrarna har lyckats att
  med politiska och genomgående förfalskade argument skaffa sig inflytande över
  fåkunniga journalister och politiker och på detta sätt skaffa sig tillträde till maktens
  korridorer. Ett exempel är lekmannen Anders Wijkman, som av obegripliga skäl
  av vår Regering gavs uppdraget att leda en tillsatt Miljömålsberedning. Denna
  åtgärd säkerställde att ingen nyorientering skulle riskeras utan allt skulle byggas
  på den vetenskapligt felaktiga bilden att vår jord är utsatt för en global
  uppvärmning som har orsakats av en förhöjd koldioxidhalt i vår atmosfär.
  Han kopierade därför utfallet av omröstningen vid Paris-mötet i december 2015
  att, jag citerar ” … Jordens temperaturökning icke fick överstiga 2 grader C.”
  Men han ändrade denna siffra till 1,5 grader utan kunskap och på eget bevåg !”
  Detta förslag utnyttjades av vår miljöminister Isabella Lövin att föreslå
  Statsminister Stefan Lövén att föreslå en ny Klimatlag och inrättandet av ett
  politiskt KLIMAT-råd – allt utan en oberoende och sakkunnig granskning med
  påföljande kommentarer !!!
  Inte oväntat avstyrkte Lagrådet ovanstående lagförslag men hittills utan
  påföljd för de inblandade aktörerna.
  Med vänlig hälsning / Olof Hellström

  1. Du har rätt: De som driver propagandan lider inte av hysteri. De jobbar som kallhamrade bondfångare.

   Men i andra och tredje led finner du rent religiös hysteri, där journalister orsakar “klimatångest” bland läsarna och lärare bland eleverna, etc. Man tävlar i att demonstrera sin “godhet” genom att bekämpa utsläppen, så som fariséerna gjorde i templet. Inom näringslivet har det blivit ett försäljningsargument, som få företag förmår stå emot.

   Låt mig tillägga att Anders Wijkman är en heltidsanställd lobbyist för Rom-Klubben. Vår grundlag borde förbjuda engagemang av sådana till förtroendeuppdrag och alldeles särskilt till uppdrag som ordförande. Att så skett visar hur djup vänsterns oförståelse sjunkit för demokratins grundvillkor.

   Det vi ser är lika mycket hysteri som häxbränningarna på 1600-talet.

 2. Hej !
  Det är entydigt klarlagt att IPCC:s “kärngrupp gjorde avsiktliga ändringar av
  sin AR 2 rapport 1995/1996 vid utformningen av sin sammanfattande rapport
  för BESLUTSFATTARE år 1996, vilken handling kom att utgöra underlaget för
  FN :s KYOTO-PROTOKOLL år 1997 – ett avsiktligt bedrägeri med enorma
  konsekvenser för Mänskligheten och som IPCC aldrig kan gottgöra och som är
  orsaken till att USA aldrig godkände sagda protokoll.
  IPCC:s klandervärda försök att gottgöra detta kriminella beteende på alla
  möjliga sätt inklusive avsiktliga ändringar av mätvärden ( Climate Gate) har
  skändligen misslyckats vilket innebar att det planerade KLIMAT-MÖTET I
  Köpenhamn år 2009 bröt ihop i fullständig kaos. Trots detta drev FN ärendet
  vidare via ytterligare gigantiska möten utan deltagande av vetenskapsmän
  fram till år 2015 då FN samlade c.a 40 000 ” politiskt” trogna till mötet i Paris
  där man lyckades enas om att den nästan komiska slutsatsen att alla länder
  skall ” sträva efter att hålla jordens medeltemperatur under 2 grader C i förhållande
  till den nuvarande.” Formuleringen ger ingen koppling till att förhållandet
  mellan den globala temperaturen och atmosfärens halt av koldioxid aldrig
  har fastställts . FN:s ursprungliga bedrägeri består och får inte förväxlas
  med hysteri. Det senare bär dagens klimativrare och då speciellt de politiskt
  verksamma det fulla ansvaret för och är dem som vi måste bekämpa.
  Med vänlig hälsning / Olof H-m

Comments are closed.