Goldmann är slarvig med fakta

Kinas elproduktion domineras fullständigt av kolkraft

2017-03-04

Replik på Mattias Goldmanns svar: Sverige går före och visar vägen, publicerad den 28 februari. I och med denna replik anses denna debatt vara avslutad.

Som illustration till hur obetydliga Sveriges koldioxidutsläpp är i ett globalt perspektiv påpekade jag att Kinas utsläpp på femtio timmar motsvarar Sveriges utsläpp under ett helt år och att Kinas utsläpp räknat per capita är större än Sveriges. Goldmann påstår att den sistnämnda uppgiften är fel och att Kinas utsläpp per capita är klart mindre än Sveriges. Därför beskyller mig för att ”fara med osanning”.

Enligt IEA, International Energy Agency är Kinas befolkning drygt 141 gånger större än Sveriges. Kinas CO2-utsläpp är 244 gånger Sveriges. Kinas utsläpp är således ca 1,7 gånger större än Sveriges per capita räknat.

Jag hade däremot fel vad beträffar hur lång tid det tar för Kina att släppa ut den mängd CO2 som motsvarar Sveriges årsutsläpp. Min uppgift om femtio timmar var fel. I själva verket tar det bara ca trettiosju timmar.

I sin debattartikel 20 februari framställer Goldman och Larsson det som att Sveriges utsläpp skulle påverka den globala temperaturen, det vill säga det globala klimatet. Författarna inser förstås att detta är missledande. Även om koldioxiden över huvudtaget skulle ha någon mätbar betydelse för den globala medeltemperaturen är Sveriges utsläpp med sina 0,16 % av världens utsläpp betydelselösa. Nu talar Goldmann om symbolhand-lingars betydelse. Han borde vara tydligare med att redovisa att det är detta man arbetar för, så att svenska skattebetalare blir klara över vad Sveriges klimatarbete går ut på.

Sigvard Eriksson

+ – + – + – +

Detta är ett ovanligt exempel på ändrad policy i svenska media. Hittills har det varit mycket sällan en kritiker av klimathotet fått sista ordet i en debatt.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

11 thoughts on “Goldmann är slarvig med fakta

 1. Jag kan konstatera att Sigvard har källhänvisning medan Mattias Goldmann inte har det i sin artikel.

 2. Lyckligtvis lyssnar man i Kina inte på Sveriges Radio. I landet som är bäst på allt, klokast i hela Världen har man gjort ett radioprogram som kritiserar kraftverken som byggs utefter Mekongfloden. Man konstaterar att ”lokalbefolkningen betalde ett högt pris för vattenkraften”. Det hade varit bra om Sveriges Radio då kunde ge ett gott råd till Kina om hur man skall försörja alla elbilar i Kina i framtiden. Att Kina får 20% av sin el från vattenkraft är mycket positivt, tycker jag. Miljöaktivisterna får för stort utrymme i media. De tycker mycket men vet litet. Goldman och Larsson tycker mycket!

 3. Studera cirkeldiagrammet: Ta bort sol, vind och gas samt öka kärnkraftens andel vore en bättre mix.
  Kärnkraften tar mindre plats än vindkraftparker och solpaneler. Mark är viktigt för Kina!

 4. Varför betalar vi löner till politiker som gör sitt bästa för att vilseleda oss?

  Varför sätter inte de som kan av ett stort obefolkat område till ett antal (fjärrstyrda?) kärnkraftverk, som täcker världens EL-behov med råge??? Skulle något haverera gjorde det inte så mycket. Alla skulle endast betala för verkligt täckt EL-behov. Olja och gas är en ändlig resurs som tillhör jordens befolkning. Varför tillåts några få sko sig hutlöst???

  Varför vill vår regering vara med i EU? För att de ska kunna få högavlönade poster i EU??

  1. Det går inte att distribuera el över hur långa avstånd som helst. Förlusterna blir för stora. För varje generation av kärnkraftverk blir de säkrare. De behöver inte ligga i obygd.

 5. Vad jag undrar är om folk som Goldmann verkligen är så okunniga och dessutom så dumma att de inte vill ta reda på fakta? Eller ljuger de helt enkelt, av någon anledning?

  1. Anledningen stavas PENGAR. Dom har inget jobb ifall koldioxiden inte behöver bekämpas ! ! !

 6. Brundin och Goldmann har hävdat att IPCC:s senaste rapporter skrev av 3000 klimatforskare från 150 länder. Jag har just räknat i den författarlista som IPCC själv ger. De tre rapporterna från de tre arbetsgrupperna skrevs av totalt 838 författare från 69 länder. Jag har inte kollat hur många av de 838 som verkligen är klimatforskare.
  Det finns tre nivåer på författarskap. Coordinating Lead Author har mest att säga till om. Vanligen finns två sådana per kapitel, ibland tre. De är ungefär en sjättedel av det totala antalet författare.
  Varifrån har de fått 3000 från 150 länder? Har de fantiserat ihop det?

  1. Tack för den utförliga redovisningen !

   Som Donna Laframboise förklarade: Nästan ingenting som vi fått veta om IPCC är faktiskt sant.

   Det är en organisation, som byggts på en bluff och som lever för att upprätthålla bluffen, den om koldioxidens dominerande verkan på klimatet.

 7. Sture: Anledningen är inte bara pengar utan även MAKT. Genom sina organisationer skapar många alarmister egna plattformar för inflytande utanför och ovanför demokratiskt valda institutioner. De utövar inflytande utan vare sig mandat eller ansvar. De utmålar sig också som experter, som upphöjt verkar för DET GODA – med FN och IPCC som oangripliga “sanningskällor”.

  Makten ger sedan tillgång till mer pengar, som i sin tur skapar än mer makt som ett självspelande piano. Därför måste vi första punktera IPCC och visa att dess påståenden inte håller.

  1. Du har rätt !

   Men vi måste också avslöja den sanna naturen hos WWF, Greenpeace, Oxfam, SNF och alla hundra små NGO:s i Sverige som har statligt eller kommunalt stöd.

Comments are closed.