Klimatet blir troligen kallare

Solfläckscyklerna 23 och 24 enligt dr. David Hathaway  på the Marshall Space Flight Center

Redan för tio år sedan kunde solforskare se att minimit fram till 2010 var på väg att bli osedvanligt lågt och långvarigt, vilket förebådade ett lågt maximum för cykel 24 i ett mönster liknande det för 200 år sedan. Det har nu besannats, vilket förebådar en ännu lägre cykel nr 25, som i sin tur gör ännu kallare klimat troligt.

2017-03-08           (Endast på nätet.)

Klimatet blir inte varmare. Det blir troligen kallare. Utsläppen gynnar växtlighet och skördar, skriver representanter för nätverket Klimatsans.

Politik och debatt om klimatet utgår från hypotesen att koldioxid skulle värma klimatet. Den baseras på spekulationer om koldioxidens absorption av infraröd strålning.

Hypotesen är en form av gissning, som måste bekräftas av mätningar. Det har FN:s klimatpanel IPCC inte lyckats med.

Kärnfrågan är: Påverkar koldioxid klimatet märkbart?

1. Vare sig det blir varmare eller kallare säger det inget om koldioxidens verkan. Medan halten koldioxid har ökat under hela 1900-talet har temperaturen både ökat och minskat. Rekordtemperaturer är inga bevis.

2. Lika litet bevisar krympande eller växande havsisar något om koldioxiden. Torka, stormar och översvämningar bevisar heller inget. Extremväder ingår i vårt vanliga klimat.

3. IPCC hävdar nästan fullt stöd bland “klimatforskarna” med referens till olika enkäter. I tre sådana med tusentals tillfrågade valdes svaren från 50–77 ut. Av de utvalda stödde 97–98 procent IPCC:s hypotes. Men de utgjorde bara 0,3 – 3,6 procent av alla tillfrågade.

Hur många som stöder en tes är irrelevant. Det enda som räknas inom vetenskapen är uppmätta data och gjorda observationer, om så bara en enda person gjort dem.

4. Riktig vetenskap förutsätter ärlighet, öppenhet och kritik. Men affärerna i Climategate visar hur tongivande forskare fuskat med rådata och vägrat andra granska att dem, vilket öppenheten kräver.

Det är väl känt att USA:s vädertjänster NASA/GISS och NOAA storskaligt har “justerat” sina databaser så att gamla temperaturer sänkts och sena höjts. De har ändrat på historien liksom i Sovjet.

Somliga säger att de vill “ta debatten”, men ställer inte upp om kritiker kan vara med. Till vår klimatkonferens med ett dussin nordiska forskare på Lidingö i oktober 2016 kom varken media eller politiker trots personliga inbjudningar.

5. Flera av konferensens föredrag finns på “cooltv.se/klimarealistene”:

Professor Ole Humlum, Oslo, visade att temperaturen generellt stiger innan halten koldioxid ökar. IPCC har förväxlat orsak och verkan.

Dr Nils-Axel Mörner visade hur havet har stigit långt innan vi började använda kol och olja samt att det fortsatt att stiga i samma långsamma takt av cirka en millimeter per år. Det skapar inga problem för Söderhavsöarna.

Dr Hans Jelbring visade hur Solen, Månen och övriga planeter tycks påverka klimatet på sätt som inte finns med i IPCC:s klimatmodeller.

Professor Jan-Erik Solheim, Tromsö, visade hur havsisen i Arktis under flera sekler varierat inom mycket vida gränser.

Konferensen klargjorde att nuvarande minimala solaktivitet sannolikt betyder några kommande kalla decennier.

Någon inverkan av koldioxid på klimatet har inte kunnat mätas. De senaste hundra årens ökning av atmosfärens halt av koldioxid har bidragit till minskande öknar och större skördar samt har lyft närmare två miljarder människor ur nöd och svält sedan 1990.

För nätverket KLIMATSANS

Ole Humlum, Oslo, professor med databasen “climate4you”

Hans Jelbring, civ.ing, fil.dr. klimatologi

Nils-Axel Mörner, fil.dr, expert på havets nivå

Jan-Erik Solheim, Tromsö, professor em. astrofysik

Peter Stilbs, KTH, professor em. fysikalisk kemi

Tege Tornvall, författare: “Tänk om det blir kallare”

Sture Åström, civ.ing. nätverkets sekreterare

+ – + – + – +

Uppsala Nya Tidning har under Hanna Stjärnes ledning varit en av de mest hårdnackat negativa till ifrågasättande av hotet om en värmekatastrof. Sedan hon avancerat till ledningen för SVT, tycks attityden ha mildrats något. Debattredaktören Maria Ripenberg har vågat ta in ovanstående helt epokgörande manus, men balanserar på bladets rykte genom att endast sätta det på nätet. Vidare har hon ändrat rubriken från provocerande:

Klimatpolitiken är felriktad

till ovanstående lite mer neutrala lydelse.

Klimatpolitiken avser att bekämpa det inbillade hotet om en värmekatastrof med forcerad minskning av utsläppen av koldioxid, vilket inte påverkar klimatet mätbart, till enorma kostnader, som tar de resurser riktiga miljöproblem skulle behöva. Den förda politiken är kontraproduktiv för miljön.

Lägg till att utsläppen ökat atmosfärens innehåll av växternas viktigaste näring, koldioxid, så att öknarna minskat och skördarna ökat med en dramatisk minskning av antalet fattiga i världen.

Då framstår dagens klimatpolitik som institutionaliserad idioti, vilken kunnat underhållas enbart på grund av “beslutsfattarnas” ovilja eller oförmåga att en lyssna på oss och oberoende forskare.

Jag hoppas UNT:s modiga publicering betyder att muren av tystnad i svenska media har spruckit.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

5 thoughts on “Klimatet blir troligen kallare

 1. Grattis till att ha fått in detta på en så pass stor tidnings webbplats!
  Det är många år sedan jag skickade ett mejl till UNT:s ledarredaktion och uppmanade dem att skaffa sig kunskaper om klimatfrågor. Det har de uppenbarligen inte gjort. Tur att de i alla har skaffat en debattredaktör med lite insikter om vad verklig debatt innebär.

  1. Maria Ripenberg har varit där i många år och har utmärkt sig för att raskt ta in olika synpunkter. Men under Hanna Stjärnes chefskap var nog “klimatkritik” helt tabu. Såsom nu tycks vara fallet inom SVT.

 2. Tack Sture!

  En mycket kraftfull sammanfattning av läget…………Mats P

 3. Grattis till bedriften att lyckats spräcka den kompakta kabala-media-muren — MKT bra gjort.
  Hoppas det kan bli en vändning i dagens offentliga helt ENSIDIGA och censurerade tillika PÅHITTADE “debatt” om ett förändrat klimat p.g.a. av humanorsakad aktivitet.

  • “Professor Ole Humlum, Oslo, visade att temperaturen generellt stiger innan halten koldioxid ökar. IPCC har förväxlat orsak och verkan.”

  Just det — precis SÅ ÄR det!
  Och en av de bästa filmer som gjorts i den genren är The-Great-Global-Warming-Swindle (www.youtube.com/watch?v=D-m09lKtYT4), producerad av Martin Durkin på British-Channel-4 och sänd första gången 2007-03-08.
  I den både visas & bevisas bortom tvivel att FÖRST stiger temperaturen någon/några grader och SEDAN — ganska många år senare — ökar atmosfärens CO2-halt.
  Den filmen har självfallet ALDRIG visats i ngn av alla “svenska” tv-kanaler eftersom det “svenska” etablissemanget från start bedrivit den mest hysteriskt rabiata Man-Made-Climate-Change-propagandan av alla nationer.

  Jag ska nu vidarebefordra UNT-artikeln till hela min bekantskapskrets samt till de “potentater” jag innehar @dresser till.

Comments are closed.