Vi-skogen förväxlar myter och fakta

FAO statistik visar att skördarna av spannmål ökat 25 % på 10 år.

En annan graf visar en ökning av 40 % på 20 år. Denna ökning uppskattas av kinesiska forskare till 70 % bero på den ökade halten av koldioxid i luften.

När Vi-skogen vill hjälpa bönderna i Afrika genom att skära ner utsläppen av koldioxid, får dessa istället sämre skördar. Kampen mot koldioxid är kontraproduktiv !  ! Se hur viktig koldioxiden är för livet på jorden i posten: Ett liv utan koldioxid – omöjligt

2017-03-10

“Vi-skogen förväxlar myter och fakta – inte bevisat globala uppvärmningen beror på koldioxiden”

Svar på ”Dags ta kol på klimatmyterna” Ordet fritt 6 februari.

Vi-skogens vice VD Henrik Brundin vill bekämpa myter, men sprider själv en osann myt. Faktum är att FN:s klimatpanels, IPCC:s (Intergovernmental Panel on Climate Change) hypotes om koldioxidens verkan saknar bevis.

• Att jorden blivit en knapp grad varmare bevisar inte att det beror på koldioxiden. Det är istället en normal återhämtning efter den kalla lilla istiden från 1600-talet. I närmare två decennier har temperaturen inte stigit, fastän halten av koldioxid ökat. Det visar snarast att koldioxid inte har någon verkan.

• Att 100 000 bönder i Afrika råkat ut för torka är inget tecken på ändrat klimat. Och om så vore, visar det inte att koldioxiden är orsaken. På det numera varmare klotet regnar det mera och den ökade halten koldioxid gör att växterna klarar sig med mindre vatten, så att öknarna minskat globalt sett.

• Jorden har blivit grönare och skördarna har ökat med 40 procent de senaste 20 åren, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. De fattigaste har fått mera mat och billigare mat så att närmare två miljarder människor lyfts ur extrem fattigdom på 25 år enligt Världsbanken. Detta är ett ”fullskaleprov”. Efter ett sådant vet man och behöver inte gissa. Värme är bra och mera koldioxid är bra för mänskligheten. Det är bra att vi från underjorden återför fossilt kol till atmosfären och livets kretslopp.

• Brundin hänvisar till ”en förkrossande majoritet av världens klimatforskare” som skulle stödja hypotesen. IPCC hänvisar till studier som är så amatörmässigt gjorda att de bara visar ett stöd av tre procent eller sju promille av de tillfrågade. Googla ”läxor eller tänka”.

Vi-skogens skogsplanteringar i Afrika är vällovliga, men att ragga pengar med klimatkompensation som motivering är falsk marknadsföring.

Klimatet styrs av solen, som nu aviserar några kallare decennier. Det vilar på solida bevis.

Sture Åström
Nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Samma dag har Allehanda flera bidrag om klimatet:

Insändarskribent skeptisk till tal om klimatförändringar: “Det är Vi-skogen som sprider myter”

Lars Kamél påpekar att statistiken visar att regnen i Östafrika kommer när de bukar göra det, men torra perioder är naturliga inslag i det normala klimatet.

+ – + – + – +

“Minskad synlighet för klimatfrågan – dags göra den än mer angelägen”

Brundin-Goldmanns standardmanus om exponeringen av “klimatet” i media.

+ – + – + – +

 “Sveriges köttkonsumtion bör halveras – köttproduktion göder svält och driver upp globala matpriser”

Jonas Paulsson, Köttfri måndag, tjatar vidare

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather