Ovarsam klimatavgift

2017-03-13

Klimatavgift i kommunen är tecken på ovarsam ekonomisk förvaltning

På Kristianstads kommunfullmäktigemöte 14 mars ska det beslutas om Klimatavgifter på resande och transporter i den kommunala förvaltningen.

Om avgiften införs (när majoriteten S, L och C bifaller) kommer kommunens förvaltning att fördyras när beslut fattas som inte är ekonomiskt rationella, mest effektiva och tidsbesparande. Kostnaderna kommer att öka och produktiviteten att minska.

Uppskattning av fulla kostnadsökningarna saknas i förslaget men säkert mycket större än förvaltningens gratiskaffe och skolbarnens mjölk som väckte stor debatt nyligen. Ännu ett lager administration, rundgång och byråkrati införs.

Avgifterna måste spenderas ”klimatsmart” som annars inte skulle gjorts på rationella ekonomiska grunder. Avgifterna motarbetar även kommunens egen målsättning att växa, Everöds flygplats som med rätta framhålls som nödvändig för ett växande näringsliv, sysselsättning och skattebas. Klimat­avgifterna baseras på ett uppskattat pris på ”skadligt” CO2-utsläpp utifrån valt transportmedel och blir naturligtvis verkningslösa för klimatet.

Vetenskapen slår fast att CO2 är en livsnödvändig gas. Utan denna i tillräcklig mängd upphör fotosyntesen och släcker allt liv på vår planet.

Senare tids överdrivna tro i vissa kretsar att en växthuseffekt orsakad av människans utsläpp av CO2 leder till skadligt ökad temperatur, har allt starkare ifrågasatts när det framkommit bevis kring fusk och manipulationer i FN/IPCC underlaget inför Klimatmöten i både Köpenhamn och Paris. Vi minns försurningen, ozonlagret och nu CO2 – samma skrämselvisa. Tio EU-länder sjunger inte längre med i denna visa där Sverige tyvärr är en av solisterna.

Enligt vetenskapen är utbytet av CO2 mellan haven, landmassan och atmosfären kontinuerlig och i jämförelse är det mänskliga bidraget otroligt litet. I december 2014 uppmättes 0,04 procent (nära 400 ppm = parts per million) CO2 i atmosfären varav människans andel är cirka 1 procent och ganska betydelselös.

Den höjning vi sett från 0,03 procent till 0,04 procent har varit gynnsam för mänskligheten som gynnas av en något högre temperatur. Öknarna har minskat, skördarna ökat och jorden har blivit cirka 10 procent grönare. En minskning av molnmängden med 2 procent, skulle vara tillräckligt för att förklara den knappa temperaturökningen anses det.

Tyvärr tyder forskning inom NASA att vi inom något decennium går mot avkylning och en kallare planet när solaktiviteterna minskar och molnmängden åter ökar i kommande solcykel 26.

En klimatavgift är tecken på en ovarsam ekonomisk förvaltning anser jag. Är våra politiker då endast till naturen slösaktiga eller är det av okunnighet som våra skattemedel slösas bort?

Är det för mycket begärt att kloka faktabaserade rationella beslut ska fattas av ledande politiker i Kristianstad eller är klimatindoktrineringen obotlig?

Över klimatet råder inte människan. Inte ens över vädret kan vi styra. Därför behövs ett gott starkt vallprojekt snarast för att skydda Kristianstad mot ogynnsamt väder. Det kan inte vänta till 2024.

Göran Samuelsson

+ – + – + – +

Kommunfullmäktiges debatt och beslut

Mötet spelades in på video.

Beslutspunkten “Klimatväxling” börjar 0.59 och avslutas 1.58. Voteringens resultat visas 1.56.

Klimatväxlingen antogs med 45 röster mot 26. Socialdemokrater, Liberaler, MP och V röstade bifall till Klimatväxling.

SD, KD och M reserverade sig mot förslaget.

Representanter från några förvaltningar var negativa till förslaget – speciellt Omsorgsförvaltningen som är i behov av ökade resurser.

MP argumenterade: Klimatet kan inte vänta. 97 % av forskarna, Johan Rockström tycker… Naomi Klein. . .

V beskyllde övriga partiers representanter för att vara klimatskeptiker och inte ha tillit till IPCC (den sanna vetenskapen).

C:s representant talade om skyfall i Tyskland och Frankrike samt översvämningen i Åhus. Fast denna berodde egentligen på stark pålandsvind ! ! !

Socialdemokraterna upprepade: Stigande temperaturer, surare hav , blekning av koraller, Parisavtalet  …

Ulrika Tollgren, S,  erbjöd sig att utbilda kommunfullmäktiges ledamöter i klimatfrågan(dvs klimatkyrkans agenda).

Jan Norlin

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

9 thoughts on “Ovarsam klimatavgift

 1. Alla extremister har alltid haft fel, religiösa eller andra. De som dras med saknar väldigt ofta bildning i frågan som gäller. Konsekvensbedömning, verklighetsbild o annat borde kunna ge en klarare bild av vad som skall göras. Visst, man kan ha märkliga mål med sin verksamhet, men om det gäller artens fortlevnad, bör ju ett antal faktorer belysas och bedömas. Populism och röstfiske är väl knappast en bra drivkraft för sådan bedömning.

 2. Det är så uppenbart vad det hela handlar. Beskatta kommunens invånare ännu mer.

  Jag brukar fråga var gränsen för beskattning går. Idag beskattas vi ungefär med 70 % av vår individuella produktion. Hur mycket mer kan man beskatta 80 %, 90 % 100 % eller mer? Av någon socialist har jag aldrig fått något svar på den frågan.

  Frågan är: vid vilken skattesats kollapsar samhället? Och. Kommer det att gå att bromsa skatteuttaget precis innan man har nått den gränsen? Det är klart att det inte kommer att gå.

 3. …och har man inga förnuftsskäl kan det duga med spöken…..

 4. Kan detta vara förenligt med Kommunallagen? Har vi någon juridiskt kunnig som kan tänka i de banorna?
  Någon Kristianstadsbo som kan överklaga?

  1. Det är bara att dra ut på lidandet. Bättre de skattar så fort och så mycket som möjligt så att det går åt skogen fortast möjligt. Snabbare läkningsprocess förhoppningsvis.

 5. Är dagens demokrati eftersträvansvärd? Utses representanter inom slutna politiska vänkretsar? Du behöver inte kunskap eller erfarenhet. Helst bör du inte ha kommit i kontroversiell kontakt med någon myndighet. Här finns kanslister inom statsvetenskap, juridik och ekonomi, som står till ditt förfogande. Jag tycker Göran Samuelsson på ett tydligt och förståeligt sätt dragit fram naturvetenskapliga grundläggande fakta, som är en förutsättning att känna till för att förstå att klimatet inte har med växthus eller Kyotobeslut att göra, utan har varierat under miljoner år.
  Växter kan inte leva utan koldioxid och då tillförs atmosfären inget syre. Beskatta gärna koldioxid men dra inte in klimatvariationer, som inte det bittersta påverkas av
  koldioxid .
  Naturvetenskapligt universitetsutbildad miljövän

  1. Problemet med skatter är att de tar bort resurser från produktion och går till icke produktiv verksamhet. När resurser tas från produktion sjunker välståndet. Sverige lever på lån. Dessa lån ska betalas av dagens barn och barnbarn osv. Det är en sådan låg moral att det inte ens finns något ord för att definiera den.

 6. Liten definition: pH under 7 surt, pH över 7 är basiskt. För cirka 10 år sedan tog jag pH- värdet för Östersjöns vatten, vid Gotlands kust östra och västra sidan, med pH papper. Östersjöns vatten hade pH- värdet cirka 8,3.När kommer pH- värdet i våra hav att bli surt? Det är ett trick att skrämma människor när man påstår att haven blir surare. De olika buffertsystemen ser till att havet har samma pH. Allt annat är skrämselpropaganda och okunnighet.

 7. Klimatvänner
  Vi är några Kristianstadsbor som därmed är ”sakägare” och kan överklaga KF beslutet om klimatväxlingsavgifter till Förvaltningsrätten.

  Sådan överklagan måste självfallet grundas i juridiken och i en sk laglighetsprövning och vi har hyfsat bra koll på vad som krävs.

  För oss är det uppenbart att kommunen agerar utanför sin kompetens och vi anser utanför sin lagrätt men rätten ska också övertygas vilket är svårare.

  Förslag på juridiska angreppspunkter välkomnas. Vi har några veckor på oss.

  Finns någon juridisk kunnig ´med erfarenhet av kommunallagen i nätverket?

  SÅ har våra kontakter.
  Tack
  Göran Samuelsson

Comments are closed.