Elpriset blev 4 öre/kWh

Figur 1. När det blåser hårt i Sverige, blåser det vanligen bra också i Finland, Norge, Danmark och Tyskland.

Figur 2. Ögonblicksbild av den nordiska handeln med el klockan 01.40.04.

Notera hur Norge passar på att köpa billig ström, så att de kan spara på sina mycket stora vattentillgångar. Vädret är ju rätt likartat i hela norra Europa. Det kommer också en dag, då det råder stiltje. Då blir elpriserna höga istället och Norge kan sälja den energi de sparat. Något som ju är en förutsättning för att det inte skall uppstå  black-out för dem som trott på nyckfull “förnybar energi”.

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

5 thoughts on “Elpriset blev 4 öre/kWh

 1. Det är “värre” än så. I Danmark verkar elpriset vara negativt. Ett utmärkt tillfälle att producera vätgas. Problemet med elöverskott kommer att lösas i samband med att transportsektorn kommer att behöva elektrifieras i långt större utsträckning än vad som idag är fallet. Allt annat oförändrat kommer det att behövas 85 nya TWh. Det är mer än 50% el än vad vi förbrukar idag. Bränsleceller och en vätgascykel är ett utmärkt alternativ för framtida energisystem.

  1. Du förutsätter att koldioxiden värmer klimatet, vilket kan få ett katastrofalt slut.

   Det är en länge odlad myt, som det inte finns någon grund för. Det finns inga mätningar som gör det troligt att koldioxid påverkar klimatet så mycket att det kunnat märkas. Endast hypoteser, spekulationer och “datamodeller”, olika beteckningar på vad som egentligen är “gissningar”. Däremot finns det mycket forskning som visar att koldioxid INTE kan ha påverkat klimatet. Enklast förklarat av att “temperaturen kommer alltid före halten koldioxid”. Då kan det inte vara koldioxiden som styr temperaturen.

   IPCC har förväxlat orsak och verkan.

   Det finns ingen anledning att lägga ner stora subventioner på olönsam teknik, för att minska på utsläppen.

   1. Njae, jag tänkte mer på ett uthålligt samhälle där vi inte bränner upp resurser som är svåra att förnya. Sedan dyker ju ett antal frågor upp på hur stora mängder el ska kunna alstras och lagras.

    1. De resurser vi har på jorden är bara begränsade i tekniken att ta fram dem. Det finns nog s.k. fossila resurser som räcker till jorden träffas av en meterorit och utplånar all mänskligt liv på jorden.

Comments are closed.