Verkliga hot mot Jordens liv

The Arizona Meteor Crater

Den antas vara skapad för 50.000 år sedan av en järnklump med 50 m diameter. Nere till höger syns dess besökscenter med sin tillfartsväg. Den ligger inom synhåll från motorvägen Interstate 40, som syns i bakgrunden. Det har gjort den till ett ofta frekventerat turistmål.

Kraterns diameter är 1.200 m och dess djup 170 m.

+ – + – + – +

FN:s klimatpanel IPCC skapades 1988 för att visa antagen mänsklig klimatpåverkan. Inte för att undersöka om människan alls har någon nämnvärd påverkan utan för att specifikt visa att människan genom sin blotta existens och verksamhet påverkar klimatet.

Detta är ett klassiskt cirkelbevis: att utgå från det man skall bevisa. Men det passar föreställningen om människan som störande inslag i en annars idealisk natur med alla djur och  växter i harmonisk balans – som på Noaks ark.

Det återknyter även till det bibliska syndafallet, där Eva och Adam smakade kunskapens frukt. Det symboliserar att människan övergick från oskyldig naturvarelse till att själv på gott och ont skapa sina livsvillkor.

Det är hon ensam om bland Jordens alla varelser. Det gör henne till varg i veum (förbrytare i helgedomen) för dem som sätter Naturen före människan. Denna tankemodell styr nu mycket av Sveriges och västvärldens offentliga liv och politik.

Modellen är enkel

Människan tillför atmosfären mer koldioxid. Samtidigt har det blivit något varmare. Förhastad slutsats: Alltså värmer ökad CO2-halt atmosfären.

Men detta förväxlar orsak med verkan. I själva verket har uppvärmning (återhämtning) sedan Lilla Istiden ökat atmosfärens CO2-halt. Varmare hav har gasat ut koldioxid. Därtill kommer nu tillskott från människans förbränning av kolhaltiga ämnen.

Men medan 1900-talets CO2-halt tycks stadigt ha ökat, har temperaturen både ökat och minskat. Borrkärnor från Antarktis visar också att CO2-halten följer temperaturen, inte tvärt om. Varmare hav ökar atmosfärens CO2-halt genom utgasning.

Solens aktivitet

Däremot följer temperaturen Solens växlande magnetiska aktivitet. Den märks som cykliskt växlande solvind i samspel med inkommande kosmisk strålning. Detta påverkar molnbildning och nederbörd. Mindre solvind släpper in mer kosmisk strålning. Då bildas fler moln med kylande nederbörd.

Nu är Solen åter lika passiv som under Lilla Istiden. Då var det periodvis besvärande kallt med nöd och svält. Frånsett ovanligt varm El Niño-ström 1997/98 och 2015/16 har det knappast blivit varmare sedan 1996. El Niño värmer ytvattnet från Peru i Sydamerika tvärs över hela Stilla Havet till Australien och Nya Guinea och ökar den globala medeltemperaturen påtagligt.

Manipulerade temperaturer

Påstådda rekordtemperaturer de senaste åren har justerats upp av USA:s anslagsberoen-de vädertjänst NOAA, som samtidigt också justerat ned 1930-talets värme för att ge intryck av fortsatt uppvärmning.

NOAA-forskaren John Bates har visat hur hans chef Thomas Karl manipulerat temperatu-rer. Detsamma har också noterats av norskdanske professorn Ole Humlum och hans svenske kollega prof. em. Wibjörn Karlén.

Större skördar, färre fattiga

Men måttlig uppvärmning sedan slutet av 1800-talet har tillsammans med högre CO2-halt, växtförädling och bättre metoder ökat världens växtlighet och skördar. Nära två miljarder har lyfts ur nöd och svält. Fler har fått det bättre.

Värme och koldioxid gynnar nämligen växtlighet och skördar. Detta lärs ut på lantbruksskolor.

Forskning kring klimatets naturliga processer och drivkrafter borde därför stödjas av Sveriges och andra länders politiker, istället för att försöka minska nyttiga tillskott av CO2 till atmosfären. Då klimatet mest troligt blir kyligare framöver, behöver samhället förberedas på det istället för en uppvärmning.

Stora katastrofer

Mänskligheten och hela Jordens liv hotas dock inte bara av troligt kallare klimat utan även av mer dramatiska risker. Se listan nedan över stora katastrofer sedan Jorden bildades för 4,54 miljarder år sedan,

Listan över sådana katastrofer omfattar:

– meteornedslag, vulkanutbrott, jordbävningar, ras under vatten och kontinentaldrift på eller nära jordytan

– ändrad jordmagnetism, lutning på jordaxeln och form på Jordens bana runt Solen

– återkommande kosmiska stoftmoln.

Med tanke på risken för stora katastrofer borde världens politiker sluta bekymra sig över människans marginella påverkan på de stora skeendena. I stället borde de inrikta sig på att studera klimatets och solsystemets naturliga processer och drivkrafter – med förberedelse och anpassning som högsta mål.

Mycket tyder på att en planet (kallad Theia) kolliderade med Jorden för 4,5 miljarder år sedan.

Istider kyler haven, som tar upp koldioxid ur atmosfären.

Stora meteornedslag orsakar enorma tryckvågor och kylande stoftmoln ofta runt hela Jorden.

Om meteorer faller i eller nära hav skapar de också enorma tsunamivågor över världshaven.

Stora vulkanutbrott spyr ut lava över enorma ytor och svavel och kylande stoftmoln över hela eller stora delar av Jorden.

Kraftiga jordskalv i eller nära hav orsakar stora tsunamivågor över haven.

Påtagliga hot

o Huckleberry-vulkanen i Yellowstone visar livstecken igen med stigande bubbla av smält lava.

o Sovande supervulkanen Campi Flegrei nära Neapel börjar också visa livstecken.

o St. Andreas-sprickan genom Kalifornien närmar sig alltmer ett nytt skalv.

o Vid ett nytt utbrott på kanarieön El Hierro kan en bergssida glida ner i havet och skapa en jättelik tsunamivåg.

o I allt fler länder omfattande metabolisk ohälsa = fetma orsakad av kolhydrater och socker.

o Allt mer resistenta bakterier står emot antibiotika.

o Politiskt orsakade svältkatastrofer främst i Afrika.

o Hotande försörjningskatastrof för nästan hela arabvärlden, som har låg självförsörjning.

Vad gör FN och världens ledare åt dessa reella faror?

Tege Tornvall

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Verkliga hot mot Jordens liv

 1. Hej Tege och Sture !

  Mycket bra information och faktaredovisning. Frågan är hur vi skall
  få ut detta material till folket, som skall hjälpa till och ändra dagens
  felaktiga klimatpolitik !

  Med vänlig hälsning / Olof H-m

 2. Det finns två saker att verkligen vara rädd för: Stora rymdsstenar och supervulkaner. Supervulkanutbrottet Toba utrotade nästan mänskligheten för 70000-75000 år sedan. Bara ungefär 1000 individer tros har klarat sig, baserat på hur liten variation det finns i DNA mellan olika människor.
  Lite global uppvärmning är däremot ingenting att vara rädd för. Det är bara bra. Bland annat innebär det att vi kommer från den verkliga klimatkatastrofen: Istid. Den globala uppvärmningen går så långsamt att allt levande lätt borde kunna anpassa sig. De som hävdar att det är bråttom med åtgärder kan aldrig ha tittat på en temperaturtrend.

 3. Teges redovisning av de verkliga hoten mot jorden (och kanske vår hela existens) är föredömligt koncis, lättbegriplig och väl underbyggda. Jag hoppas att många svenskar kan ta del av den och har dragit ett litet strå till stacken genom att länka från Facebook.

Comments are closed.