Tysk vind- och solel 2000 – 2016

Figur 1. Levererad effekt av vind- och solel under 2016

Notera hur effekten från solpaneler nästan försvinner under halvåret oktober- mars. Av totalt installerade 90 GW får man då som mest 30 GW under korta toppar.

Figur 2. Utbyggnaden av vindkraft sedan år 2000

Havsbaserad vindkraft har kommit i drift huvudsakligen de två senaste åren.

Figur 3. Vindkraftens märkeffekt och levererade effekt 2011 – 2016

Levererad effekt är som mest c:a 70 % av märkeffekten.

+ – + – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather