Läs gärna Djurfarmen, Åsa Eriksson

2017-03-21

Bengt Abelsson rekommenderar en grundlig läsning av George Orwells Djurfarmen.

Åsa Eriksson, MP, skriver i fredags: “Vi måste ställa om våra samhällen så att vi klarar att leva ett gott liv i framtiden utan att förstöra möjligheterna för oss själva, människor i andra länder och kommande generationer.”

Tja, vem kan inte hålla med om dessa goda ambitioner. Hon fortsätter: “Denna omställ-ning kräver en effektivare hushållning med naturresurser och en jämnare fördelning.”

Jag får be henne läsa Djurfarmen, av George Orwell, där just denna idé om att samla in och fördela behandlas. Alla djur är jämlika, men somliga djur är mer jämlika än andra.

En kontrollfråga till Å Eriksson: Vem ska fördela vad till vilka?

Nästa fråga: Är Å Eriksson medveten om att den ökade koldioxidhalten medfört ökad växtlighet, större skördar och en grönare värld – alltså mer naturresurser?

 Bengt Abelsson

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Läs gärna Djurfarmen, Åsa Eriksson

Comments are closed.