Flygkompensation i Kristianstad

Lars Cornell kommer med några goda råd

UNDERLAG FÖR ÖVERKLAGANDE AV KOMMUNFULLM ÄKTIGES BESLUT OM ”FLYGKOMPENSATION” I KRISTIANSTAD 

Det finns två av varandra oberoende grunder för överklagande anser jag:

1) Kommunens befogenhet

2) Underförstådda och felaktiga påståenden om kostnad i förhållande till nytta.

1) Kommunens befogenhet

Kommunallagen (1991:900)

2 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter

1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

”klimatavgift” är ej en kommunal angelägenhet.

Kommunen har utan minsta tvivel överskridit sina befogenheter.

Enligt kommunallagens kapitel om ekonomisk förvaltning ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Beslutet om ’klimatavgift’ uppfyller ej det kravet.

2) Felaktiga påståenden om kostnad i förhållande till nytta.

Antaganden om kostnaden vilar på felaktig grund vilket visas nedan. Det är uppenbart att de politiker som röstat för beslutet alltför ensidigt lyssnat på svenska media, som torgför klimathotspropaganda där SVT är den främste aktören.

Det vore önskvärt om nämnda politiker i högre grad lyssnar på vad riktiga vetenskapsmän har att säga.

Som grund för beslutet anges, delvis underförstått, någon form av ’klimatnytta’. Sådan existerar ej.

Om den svenska miljörörelsen kunde räkna med stora tal skulle den svenska ’förnybar’-politiken inte existera.

The influence of mankind on climate is trivially true and numerically insignificant /Richard Lindzen.

 • En av USA-Senatens rådgivare är vetenskapsmannen William Happer: ”Växter skulle verkligen uppskatta om vi kunde trefaldiga halten av koldioxid, CO₂”. Han säger att det är vad barn borde lära sig i grundskolan. Happer är kristallklar över att vi har en brist av CO₂ i atmosfären. “Ökad atmosfärisk CO₂ bidrar till högre avkastning och fördelarna med måttlig uppvärmning överväger klart nackdelarna.”
 • På en presskonferens utfrågades Mick Mulvaney. Han är jurist, politiker och chef för ’Office of Management and Budget (OMB)’. Om USAs klimatförändringsprogram sa han:  ”Jag anser att presidenten [Trump] var mycket tydlig om det, vi skall inte spendera pengar på sådant i fortsättningen” och kallade det ”a waste of your money.” Det säger mycket om USA:s regerings framtida inriktning.
 • Dr. Richard S. Lindzen är en av världens mest kända och respekterade vetenskapsmän i ämnesområdet koldioxid-klimat. Han har nyligen tillställt president Trump en petition som i översättning lyder:

 Vi uppmanar the United States government, och andra, att dra sig ur   FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC).

 Vi stödjer rimliga och kostnadseffektiva miljöskydd. Men koldioxid, målet för UNFCCC,  är inte en förorening utan till stor nytta för jordbruk och annat liv på jorden. 

Observationer sedan starten av UNFCCC för 23 år sedan visar att uppvärmningen på grund av ökad koldioxid i atmosfären kommer att vara godartad – och mycket mindre än tidiga modeller indikerar.

Bakom petitionen ställer sig något tusental av världens främsta vetenskapsmän i facket.

 • Bjorn Lomborg är en världskänd ekonom och har beräknat att Parisöverenskommelsen kommer att kosta 100 000 Miljarder USD och påverka jordens temperatur med 0,2° C till år 2100. Han utgår från IPCCs egna data.
Vem skall vi lita på?

0 – 1,5 ° som en elit av världens vetenskapsmän påstår?

1.5 – 4,5 ° som IPCC och SMHI påstår?

6 – 8 ° som propagandisten Johan Rockström, röd politiker i Romklubben påstår?

 

Var så god och välj !

 

 • Den 29:e  mars kommer det att hållas en “hearing” i USAs kongress. Topparna inom vetenskap om klimatet, John Christy, Judith Curry, Michael Mann och Roger Pielke Jr är kallade som vittnen. Vad som där blir sagt kommer att gå som svallvågor runt jorden och nå in i Sveriges Riksdag och Regering. Det kommer även att nå in i svenska hus och hem trots att vänstermedia som SVT med Erika Bjerström och Anna Schytt sannolikt, som vanligt, ej kommer att nämna något därom.

 

Lycka till med överklagandet !
Lars Cornell

Några länkar:

https://wattsupwiththat.com/2017/03/09/lindzen-responds-to-the-mit-letter-objecting-to-his-petition-to-trump-to-withdraw-from-the-unfcc/

http://www.klimatupplysningen.se/2017/03/23/klimat-och-energipolitiken-vilken-vag-valjer-usa/

Björn Lomborg: ”The Paris Climate Agreement Won’t Change the Climate”

Klimatet blir troligen kallare

Climate Survey Based on Observations Only

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Flygkompensation i Kristianstad

 1. Tack Lars.

  Det är som sagts en laglighetsprövning och KL juridik ett överklagande ska handla om.

  Beslutsprotokollet släpps justerat 28e nästa vecka och formuleringarna i beslutet är viktiga. Sedan har vi 3 veckor till handling.

  Någon i nätverket som känner till om motsvarande KF beslut kring klimatväxlingsavgifter i Lunds kommun, Helsingborgs kommun, Växjö kommun, Region Skåne (2013), västra Götaland blev överklagade?

  Mvh/Göran

 2. Jakten går vidare på att med skräckpropaganda jaga koldioxid. Rockström leder! Vem kommer att slå honom och med hur mycket? Jakten går vidare.

Comments are closed.