Svar till von Heideman

James Hansen talesman för CCL, Citizens Climate Lobby

Fram till 2013 var han chef för NASA/GISS med dess databas för världens marknära temperaturer, vilka harmoniserades och justerades, så att den globala uppvärmningen skulle förefalla snabbare.

I sin ungdom erkände han sig till kommunismen och förklarade att jorden kunde räddas enbart genom att krossa kapitalismen.

+ – + – + – +

UNT tog in vår insändare: Klimatet blir troligen kallare

Läkaren och talespersonen för CCL, Anne  von Heideman replikerade:

Klimatförändring inget att ifrågasätta

Normal debattkultur brukar innebära att man då får rätt till ett kort genmäle, varför jag sände in nedanstående manus:

 

Genmäle till Anne von Heideman: Goddag yxskaft om klimatet

Det är glädjande att Anne von Heideman vill debattera klimatpolitiken. Tyvärr gör hon det slentrianmässigt, utan verklig debatt.

Hon börjar som om vi skulle förnekat att klimatförändringar pågått. Tre rader längre ner skriver hon att vi påpekat att klimatet blivit både varmare och kallare under 1900-talet. Det är väl klimatförändringar?

Repliken blir ett svar på något vi inte sagt: Goddag, yxskaft.

Sedan går hon helt förbi vårt budskap: Koldioxid påverkar inte klimatet så mycket att det kunnat mätas. Solen är den viktigaste drivkraften för klimatförändringarna. Idag finns övertygande bevisning för det, googla: “Koldioxidens verkan på klimatet”.

Heideman gör inte ens ett försök att med fakta och förnuft invända mot våra forskares slutsatser. Återigen: Yxskaft.

Istället ansluter hon sig till andra människors tro att vi människor kan styra klimatet med utsläppen av koldioxid. Det är inte debatt. Det är en religiös trosbekännelse.

Enligt svensk lag skall religion hållas utanför politiken.

 

För nätverket KLIMATSANS

Sture Åström

sekreterare

+ – + – + – +

Jag fick beskedet att manuset inte var acceptabelt. Det saknade fakta. Heideman hade ju med en länk refererat till NASA/NCDC. Hade jag verkligen kollat alla de rapporterna. Det fick jag erkänna att jag inte gjort specifikt, men jag hade följt dessa myndigheters arbete i många år, så jag visste att de inte hade några mätdata, som visade att koldioxid påverkar klimatet.

Sedan var hänvisningen till religion stötande. Jag undrade om inte en debattsida är till för att stöta och blöta olika synpunkter.

Jag skrev ett nytt manus utan referens till religion men med tydlig kritik av NASA/NCDC.  Redaktörens svar på min fråga om införande tolkar jag så att hon inte ens läst det manuset. Jag tycks nu vara persona non grata på den redaktionen.

Detta visar hur IPCC:s policy att hänvisa till enorma kvantiteter av data närmast blockerar tankeförmågan hos jäktade redaktörer och hos alla vanliga alarmister, de som vill känna sig GODA.

+ – + –  + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather