Monster Niño på väg

Figur 1. Jorge Manrique Prieto är en forskare från Peru, som nu arbetar i Utah, USA, där han speciliserat sig på fjärranalys med satellit.

I en intervju den 24/3 varnade han för att en monster Niño håller på att bildas.

Här gör jag ett sammandrag av den med reservation för att min spanska är rätt rostig.

I södra Stilla Havet bildas nu en gigantisk vattenmassa med temperaturen 31° C att jäm-föra med 27° C för en “normal” El Niño. Den högre temperaturen ger fyrdubbel avdunst-ning med åtföljande nederbörd. Prieto tror att vattenmassan når den peruanska kusten i augusti. Då kan mycket allvarliga katstroflägen uppstå.

Figur 2. Temperaturen på havets ytvatten mellan 30° nordlig bredd och 30° sydlig bredd från Australien till Peru enligt NOAA. Ett mycket stort område är varmare än 27° C.

Värmen orsakas av tusentals små vulkaner i djuphavet längs gränsen mellan de tektoniska plattorna. De kallas “the Ring of Fire” och omger hela Stilla Havet. Den vulkaniska aktiviteten kan människan inte påverka. Den influeras bl.a. av planeternas positioner. När Solen nu befinner sig i en passiv fas och planeterna ställer sig i linje bakom varandra, ändras magnetfältet runt Jorden. Det påverkar dess magnetiska kärna, som då vill röra på sig, vilket utlöser vulkanutbrotten.

En annan faktor är de solstormar som drabbar Jorden ibland. De ger också starka magnetiska pulser.

Manrique Prieto varnade de peruanska myndigheterna för den kommande katastrofen redan den 27/1, men han har inte noterat någon reaktion.

+ – + – + – +

Förutsägelser från en enda forskare bör vi ta med en nypa salt. Jag tror inte det är så säkert att det varma vattnet flyter till Peru.

En “vanlig” el Niño bildas när passadvindarna drivit upp havets nivå mer än en halv meter i väster, se posten “El Niño och La Niña”. När vindarna “tappar taget” sköljer vattnet iväg mot Peru.

Jag har inte förstått att vulkanerna ändrar havets nivå. Det varma vattnet flyter säkert iväg från vulkanerna, men jag tror inte det huvudsakligen sker i riktning mot Peru. En del kan mycket väl flyta in i Indiska Oceanen.

Men oavsett var, kommer vattnets höga temperatur att ge fler cykloner och skyfall. Någonstans.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather