Klimatlag på osäker grund

Klimatet var temat för en “Hearing” i USA:s Congress den 29/3. Från vän-ster ses de välkända forskarna Judith Curry, John Christy, Michael Mann och Roger Pielke. Ledamöterna hade här tillfälle att höra vittnesmål direkt från forskare med olika tolkningar av fakta.

2017-04-06

Statsminister Stefan Löfvén kallar regeringens förslag till klimatlag för ”vår generations viktigaste reform”. Den innebär enorma kostnader för omställning av hela samhället till “förnybar” elproduktion och “fossilfria” bilar. Allt för att minska utsläppen av koldioxid, som påstås leda till farlig uppvärmning.

Ett så stort beslut borde föregås av bred debatt i en demokratisk stat. Men någon sådan har vi inte märkt. Det är så mycket mer angeläget som många seriösa forskare menar att lagen bygger på ett avgörande misstag. De hävdar:

  1. Koldioxidens verkan på klimatet är så liten att den inte kunnat mätas.
  2. Koldioxid är växternas viktigaste näring och därmed livets förutsättning.
  3. Utsläppen är gynnsamma. Öknarna har minskat och skördarna ökat.
  4. Solen tycks vara klimatets viktigaste drivkraft. Den aviserar nu några kallare decennier.

Klimatlagen baseras på klimatpanelen IPCC:s hypotes om koldioxidens dominerande verkan på klimatet. Denna påstås ha stöd av 97 procent av världens klimatforskare med refe-rens till olika enkäter och studier. Dessa har alla varit så oprofessionella att de vid gransk-ning endast betytt mellan 3 promille och 4 procent.

IPCC är ett mellanstatligt organ mellan FN:s nationer och styrs av politiker och funktionärer, oftast utan vetenskaplig kompetens. IPCC har på sina 28 år inte med faktiska mätningar kunnat bevisa hypotesen om mänsklig klimatpåverkan.

Inför risken att klimatet faktiskt kan bli kallare, är det oklokt att bekämpa en påstådd uppvärmning utan att undersöka fakta. USA:s kongress informerade sig i en “hearing” med fyra berömda klimatforskare den 29 mars. Så bör också den svenska Riksdagen göra. Därför föreslår vi att den kallar till en öppen konferens, där ovan nämnda punkter redovisas. Denna bör naturligtvis hållas innan beslut om lagen skall fattas.

För nätverket KLIMATSANS

Per-Olof Eriksson, civ.ing., f.d. koncernchef Sandvik

Sivert Göthlin, civ.ing., f.d. ansvarig för Vattenfalls elproduktion och stamnät

Ole Humlum, professor, Oslo, driver databasen Climate4you

Hans Jelbring, civ,ing., fil.dr. klimatologi

Wibjörn Karlén, professor em. ledamot KVA

Bertil Larsson, meteorolog och polarforskare

Jan-Olov Liljenzin, professor em. ledamot av IVA och KVVS

Nils-Axel Mörner, docent, global havsytespecialist

Tore Scherstén, professor em. ledamot av KVA

Jan-Erik Solheim, professor em. astrofysik, Klimarealistene

Sture Åström, civ.ing., nätverkets sekreterare

+ – + – + – +

Ovanstående text har sänts till alla riksdagspartiers kanslier och talespersoner i miljöfrågor.

OBSERVERA ! ! !
Vårt krav på en öppen debatt är inte en fråga om klimat eller om koldioxid. Det är frågan om vår demokrati fungerar eller inte.

Du är fri att sända länken till alla politiker och andra, som du tycker behöver vara informerade, och som kan påverka frågans hantering.

+ – + – + – +

2017-04-11

Klimatlag på osäker grund

+ – + – + – +

2017-04-12

Avgörande misstag om  klimatet

+ – + – + – +

2017-04-15

Klimatlag på osäker grund

+ – + – + – +

2017-04-21

Klimatlag som vilar på en osäker grund

+ – + – + – +

2017-05-05

En klimatlag vilar på osäker grund

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Klimatlag på osäker grund

  1. Tennessee Williams har sannolikt bättre koll på orsak till klimatförändringarna än koldioxidkramarna.

Comments are closed.