Klimatfrågan är stendöd

Mötena med världens ekonomiska stormakter, G20, drar många deltagare, här fler än 50 vid mötet 2017-03-13 i Baden-Baden. Till vänster känner vi igen Christine Lagarde, chef för IMF.

2017-04-08

Koldioxid är en svag växthusgas som i nuvarande koncentration i atmosfären i stort sett spelat ut sin roll. En fördubbling av halten tar storleksordningen 200 år och höjer jordens temperatur med teoretiskt cirka en grad. Detta har varit en självklarhet för republikanerna i USA, och nu satsar man stort på att ta fram billig energi till innevånarna. Man skall öppna kolgruvor, man bygger olje- och gasledningar och man satsar på att utvinna olja och gas. Det skulle man inte göra om det var farligt. Även republikaner har barn och barnbarn som de vill lämna över ett bra land till.

Den 13 mars i år avslutade G20, de 20 rikaste länderna i världen, sitt möte i Baden-Baden i Tyskland. I slutdokumentet ströks föreslagna skrivningar om att man skulle följa det frivilliga Parisavtalet om reducering av koldioxidutsläpp. Det skulle man inte gjort om man anser att fortsatta koldioxidutsläpp är farligt för befolkningen. Även medlemmarna i G20 har barn och barnbarn som de vill lämna över en bättre värld till.

Härmed kan man konstatera att klimatfrågan är stendöd. De enda som inte tycks inse detta är ett antal svenska journalister, medlemmar i den förhärskande klimatreligionen, och regeringspartierna i Sverige, främst miljöpartiet. Här kommer i stället nya pålagor för oss medborgare och bilister för att tvinga oss fortsätta offra till den store klimatguden. Höjda skatter på bensin och diesel, höjda skatter på bilar som har hög förbrukning. Höjda skatter på flygresor. Ett fossilfritt samhälle om 13 år med vindkraft och avvecklad kärnkraft är absurditeter som hägrar för de troende. Sammantaget blir det ett dråpslag mot de som har det sämst ställt. De skall tvingas offra mer till klimatguden eller spärras ut från resor och bilinnehav.

Nu börjar det svenska folket att förstå att det här är bluff, och det är troligt att miljöpartiet åker ur riksdagen nästa val som följd av denna felaktiga klimatfanatism.

Staffan Wohrne, Bålsta

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

22 thoughts on “Klimatfrågan är stendöd

 1. Tvivelaktigt påstående:
  ”Koldioxid är en svag växthusgas som i nuvarande koncentration i atmosfären i stort sett spelat ut sin roll.”
  Förklaring:
  * Det har varit känt länge att koldioxiden är en växthusgas. [1]
  * Koldioxidens egenskaper som växthusgas har undersökts i flera studier. [2, 3, 4]
  * Flera studier av satellitdata har visat att den utgående strålningen för våglängder där koldioxid och metan absorberar energi med tiden har sjunkit. Detta är med andra ord experimentella belägg för att en ej försumbar växthuseffekt äger rum. [5, 6, 7]
  * Studier från jordytan har över en längre tid visat en långvågig strålning som återvänder till jorden, p.g.a. ökad lufttemperatur, luftfuktigthet och koldioxid-halt. [8] Denna ökning har kunnat knytas till växthuseffekten. [9] Det har slagits fast att det inte råder något tvivel längre om sambandet mellan höjda halter av växthusgaser och global uppvärmning.[10]
  * Genom att studera flera historiska mätserier och kombinera dess i en modell, har man kunnat beräkna till hur stor del växthusgaser har bidragit till jordens uppvärmning sedan 1850. [11] Detta kan jämföras med om vi inte skulle ha släppt ut växthusgaser. [12] Det är därför, med stor säkerhet, troligt att människans utsläpp av växthusgaser är den främsta orsaken till den uppvärmning som har observerats sedan 1950.

  === Referenser ===
  [1] Tyndall, John. “The Bakerian Lecture: on the absorption and radiation of heat by gases and vapours, and on the physical connexion of radiation, absorption, and conduction.” Philosophical Transactions of the Royal Society of London 151 (1861): 1-36.
  [2] G. Herzberg and L. Herzberg, “Rotation-Vibration Spectra of Diatomic and Simple Polyatomic Molecules with Long Absorbing PathsXI. The Spectrum of Carbon Dioxide (Co2) below 1.25μ*,” J. Opt. Soc. Am. 43, 1037-1044 (1953)
  [3] Darrell E. Burch, David A. Gryvnak, and Dudley Williams, “Total Absorptance of Carbon Dioxide in the Infrared,” Appl. Opt. 1, 759-765 (1962)
  [4] Burch, Darrell E., David A. Gryvnak, and John D. Pembrook. Investigation of the absorption of infrared radiation by atmospheric gases. No. U-4829. PHILCO-FORD CORP NEWPORT BEACH CA AERONUTRONIC DIV, 1970.
  [5] Harries, John E., et al. “Increases in greenhouse forcing inferred from the outgoing longwave radiation spectra of the Earth in 1970 and 1997.” Nature 410.6826 (2001): 355-357.
  [6] Griggs, Jennifer A., and John E. Harries. “Comparison of spectrally resolved outgoing longwave data between 1970 and present.” Optical Science and Technology, the SPIE 49th Annual Meeting. International Society for Optics and Photonics, 2004.
  [7] Chen, Claudine, et al. “Spectral signatures of climate change in the Earth’s infrared spectrum between 1970 and 2006.” Retrieved October 13 (2007): 2009.
  [8] Wang, Kaicun, and Shunlin Liang. “Global atmospheric downward longwave radiation over land surface under all‐sky conditions from 1973 to 2008.” Journal of Geophysical Research: Atmospheres 114.D19 (2009).
  [9] Philipona, Rolf, et al. “Radiative forcing‐measured at Earth’s surface‐corroborate the increasing greenhouse effect.” Geophysical Research Letters 31.3 (2004).
  [10] Evans, W. F. J., and W. A. Bellevue. “P1. 7 MEASUREMENTS OF THE RADIATIVE SURFACE FORCING OF CLIMATE.”
  [11] Huber, Markus, and Reto Knutti. “Anthropogenic and natural warming inferred from changes in Earth’s energy balance.” Energy 50 (2011): 100.
  [12] Meehl, Gerald A., et al. “Combinations of natural and anthropogenic forcings in twentieth-century climate.” Journal of Climate 17.19 (2004): 3721-3727.

  1. Bäste Clas !

   Blanda inte ihop saga och verklighet. Datorsimuleringar och “klimatmodeller” har inget med verkligheten att göra och saknar helt bevisvärde. De vilar på så många gissningar att de inte är värda mer än en gissning.

   Det finns inga MÄTNINGAR som visar att de gaser du talar om påverkar klimatet. Den effekt de har tycks blandas bort i atmosfärens turbulens.

   MÄTNINGAR på planeternas atmosfärer visar att det inte spelar någon roll om koldioxid ingår eller inte, för den ökade temperatur marken har jämfört med vad en kropp utan atmosfär skulle ha, det som oegentligt kallas “Växthuseffekten”. Den bestäms av atmosfärens massa, trycket vid marken. Vilket stämmer helt med naturlagarna.

   1. Felaktigt påstående:
    ”och saknar helt bevisvärde.”
    Förklaring:
    * Inom vetenskapen talar man inte om bevis — bevis hör till matematiken. Vad som räknas är sammansättningen belägg och evidens, samt teorier som kan förklara dessa. Genom experiment kan man se om teorin överensstämmer med observationer. När nya belägg dyker upp kan teorin behöva modifieras.

    Felaktigt påstående:
    ”Det finns inga MÄTNINGAR som visar att de gaser du talar om påverkar klimatet.”
    Förklaring:
    * Såväl mätningar från satelliter [1, 2, 3] och mätningar från jordytan [4, 5] bekräftar att växthusgaser, däribland koldioxid, gör jorden varmare.

    Felaktigt påstående:
    ”Datorsimuleringar och “klimatmodeller” har inget med verkligheten att göra”
    Förklaring:
    * I en studie utvärderades 18 klimatmodeller över 15-årsperioder från 1950. Studien visade att modellerna överensstämde väl med verkligheten.[6]

    === Referenser ===
    [1] Harries, John E., et al. “Increases in greenhouse forcing inferred from the outgoing longwave radiation spectra of the Earth in 1970 and 1997.” Nature 410.6826 (2001): 355-357.
    [2] Griggs, Jennifer A., and John E. Harries. “Comparison of spectrally resolved outgoing longwave data between 1970 and present.” Optical Science and Technology, the SPIE 49th Annual Meeting. International Society for Optics and Photonics, 2004.
    [3] Chen, Claudine, et al. “Spectral signatures of climate change in the Earth’s infrared spectrum between 1970 and 2006.” Retrieved October 13 (2007): 2009.
    [4] Wang, Kaicun, and Shunlin Liang. “Global atmospheric downward longwave radiation over land surface under all‐sky conditions from 1973 to 2008.” Journal of Geophysical Research: Atmospheres 114.D19 (2009).
    [5] Philipona, Rolf, et al. “Radiative forcing‐measured at Earth’s surface‐corroborate the increasing greenhouse effect.” Geophysical Research Letters 31.3 (2004).
    [6] Risbey, James S., et al. “Well-estimated global surface warming in climate projections selected for ENSO phase.” (2014).

    1. Du har inte fattat vad klimatmodeller är. Att nu göra sådana “över 15-årsperioder från 1950” är ingen konst. Man joxar med parametrarna tills de stämmer med facit, det man vet har hänt. De saknar helt värde tills deras förutsägelser om klimatet slår in. Det har de inte lyckats med. Tvärt om, modellerna som gjordes för 25 år sedan visar allt större avvikelse från verkligheten.

     De måste klara att förutsäga klimatet under en hel period som omfattar en cykel för Stilla Havets strömmar, d.v.s. 60 år. Det är inte möjligt, eftersom de vet för lite om Solens varierande aktivitet, för lite om molnbildningen och för lite om värmeutbytet mellan atmosfär och hav. De har försummat verklig forskning och istället lekt med datorer. Det är helt enkelt mycket dåligt omdöme.

     1. Faktaunderlag för påstående saknas:
      ”Du har inte fattat vad klimatmodeller är”
      Förklaring: ?

      Faktaunderlag för påstående saknas:
      ”Man joxar med parametrarna tills de stämmer med facit, det man vet har hänt.”
      Förklaring: ?

      Faktaunderlag för påstående saknas:
      ”modellerna som gjordes för 25 år sedan visar allt större avvikelse från verkligheten.”
      Förklaring: ?

      === Referenser ===

     2. “Klimatmodeller” är ett försök att beskriva klimatet. De vilar på datasimuleringar med storleksordningen 50 variabler, varav ett stort antal har dåligt kända relationer till de övriga. IPCC:s egen arbetsgrupp WG1 konstaterade 2001:

      In climate research and modelling, we should recognise that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible.

      Klimatet är ett kaos. Det är definitionen på något “oberäkneligt”.

      En gammal regel är att om man måste gissa fler än tre av variablerna i simulering, blir resultatet meningslöst. Datasimuleringarnas fader matematikern John von Neumann förklarade att om han fick välja fyra parametrar, kunde han få in en elefant i resultatet. Fick han välja fem, kunde han få den att vifta med snabeln också. En klimatmodell har förmodligen ett mått av gissning i de flesta av variablerna.

      Professor Gösta Walin ser försöken att få in klimatet i en dator mest som ett utslag av storhetsvansinne.

      Du kan inte ha följt med så dåligt att du inte sett att modellerna har avlägsnat sig allt mer från verkligheten det senaste decenniet.

     3. Apropå:
      ”In climate research and modelling, we should recognise that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible.”
      Förklaring: Citatet är taget ur sitt sammanhang. I citatet nämns ‘climate states’ vilket kan översättas till ‘klimattillstånd’, d.v.s. hur klimatet kommer att vara vid vid en viss tidpunkt vid olika platser på jorden. Man kommer aldrig att kunna göra sådana förutsägelser flera decennier in i framtiden, men däremeot används denna metod för mer kortsiktiga väderprognoser. En bra klimatmodell kan däremot ge en realistiskt bild av klimatet och dess variationer i framtiden.

      Felaktigt påstående:
      ”modellerna har avlägsnat sig allt mer från verkligheten det senaste decenniet.”
      Förklaring:
      * Detta påstående är baserat på feltolkningar av data [1].
      * Studier har visat att klimatmodellerna överensstämmer väl med verkligheten [2]. Modellerna kan inte beskriva vårt klimat om vi inte både tar mänskliga och naturliga faktorer i beaktande [3].

      === Referenser ===
      [1] https://skepticalscience.com/graphics.php?g=243
      [2] Risbey, James S., et al. “Well-estimated global surface warming in climate projections selected for ENSO phase.” (2014).
      [3] Change, Climate. “The scientific basis, intergovernmental panel on climate change.” by JT Houghton, Y. Ding, DJ Griggs, et al (2001).

     4. Bäste Clas !

      Jag har ett långt liv bakom mig med affärer i många länder. Där träffar man på både kunder och leverantörer, vars intresse främst är att luras. Sådana gör man inte affärer med fler gånger.

      IPCC är en sådan kontakt:

      1. IPCC har larmat om katastrofer i snart 30 år, men de har sällan inträffat. Jag minns inte någon.
      2. IPCC har som främsta argument “konsensus” eller “97 %”. Båda är nonsens i vetenskapliga sammanhang. Det avslöjar djup inkompetens eller ren ohederlighet.
      3. Climategate avslöjade en jesuitisk kultur där fusk och lögn accepterades. Michael Mann uppträder fortfarande.
      4. NASA/GISS/NOAA/NCDC m.fl. annonserar nonsensrekord, ex.vis nytt årshögsta med 2 hundradelar, när felmarginalen de själva uppger är 9 hundradelar.
      5. Dessa myndigheter och motsvarande i andra länder “justerar” rådata för världens temperaturer, så att uppvärmningen skall verka större och snabbare. Rapporter från dem kan man generellt inte tro på.
      6. Man inrättade en “Etisk kommitté” med Peter Gleick som ordförande. Han erkände sedan att han uppträtt bedrägligt. Han lämnade sin post, men återinsattes efter tre månader och hyllades vid nästkommande kongress av tusentalet “klimatforskare”. Nu är han igång som tidigare. “Klimatforskare” tycker tydligen att fusk och lögn är acceptabelt, om de främjar “saken”.

      Du har råkat ut för bondfångare. Och domedagspredikanter. Läs och begrunda här.

      Ta tre steg tillbaka och konstatera att du blivit grundlurad. Klimathotet är en gigantisk BLUFF. Den viktigaste drivkraften finner du i posten “Fakta eller hypoteser”.

      Jag har inte lika mycket tid som du att fäkta här och definitivt inte tid med privatundervisning. Därför raderar jag dina fortsatta kommentarer. Men du är välkommen att mejla mig på sture(a)klimatsans.com.

  2. Du verkar varken hört talas om “lilla istiden” eller “Holocene climatic optimum”.
   Inte så underligt att temperaturen stiger från en bottennotering (lilla istiden).
   Under Holocene climatic optimum var det ca 4 grader varmare än idag, långt innan människan börjat använda fossila bränslen.
   Varför skulle inte dagens uppmätta 1 grad vara lika naturlig klimatvariation som den under Holocene climatic optimum?
   PS Förra mellanistiden var det ca 8 grader varmare än idag.

   1. Apropå:
    ”Inte så underligt att temperaturen stiger från en bottennotering (lilla istiden).”
    Förklaring:
    * Studier har visat att lilla istider orimligtvis kan förklara den temperaturökning som vi har observerat under 1900-talet.[1]
    * Denna illustration visar på ett pedagogiskt sätt vilka temperaturvariationer vi talar om [2].

    Felaktigt påstående:
    ”Under Holocene climatic optimum var det ca 4 grader varmare än idag.”
    Förklaring:
    * Tidigare trodde man att jorden var varmare än idag under s.k. ‘Holoscene climatic optimum’ men det visade sig att det endast gällde det norra halvklotet, under sommarmånaderna. Senare studier har visat att jordens medeltemperatur då var ungefär i samma storleksordning som före 1900-talet. [3, 4, 5]

    === Referenser ===
    [1] Meehl, Gerald A., et al. “Combinations of natural and anthropogenic forcings in twentieth-century climate.” Journal of Climate 17.19 (2004): 3721-3727.
    [2] https://xkcd.com/1732/
    [3] Ganopolski, A., C. Kubatzki, M. Claussen, V. Brovkin, and V. Petoukhov, The Influence of Vegetation-Atmosphere-Ocean Interaction on Climate During the Mid-Holocene, Science, 280, 1916-1919, 1998.
    [4] Hewitt, C.D. and J.F.B. Mitchell, A Fully Coupled GCM Simulation of the Climate of the Mid-Holocene, Geophys. Res. Lett., 25, 361-364, 1998.
    [5] Kitoh, A., and S. Murakami, Tropical Pacific Climate at the mid-Holocene and the Last Glacial Maximum simulated

    1. “The Holocene Climate Optimum warm event consisted of increases of up to 4 °C near the North Pole (in one study, winter warming of 3 to 9 °C and summer of 2 to 6 °C in northern central Siberia)”.

    2. Den medeltida varma perioden föregicks av en lika snabb ökning av temperaturen som temperaturökningen från lilla istiden. Backar man bakåt i tiden är det massor av snabba temperaturökningar.

     Jorden blir grönare och mer gynnsam för växer och djur. Om det stället till några problem för människan som i huvudsak är tekniska kan vi lösa dem. Men, vad ska vi hitta på om det blir tvärtom, att koldioxiden minskar, att den blir så låg att liv börjar slockna på jorden?

     En gång var det 80 % koldioxid i atmosfären. Sedan har det minskat hela tiden. För mig verkar det mer som om biologiskt liv på jorden är på väg mot en död i brist på koldioxid. Åtminstone alla som är baserade på existensen av koldioxid, såsom människan.

  3. Växthusgaser gör det möjligt med liv på Jorden. Den dominerande växthusgasen är vattenånga. Cirka 95 procent. Av koldioxiden, som är en del av resterande växthusgaser, svarar människans fossilanvändning för 5 procent. Allt enligt IPCC – allmänt sett som ‘facit’. Hur kan det råda konsensus om att 5 procent av en del av 5 procent d v s < 2,5 promille av växthusgaserna kan ha den förödande verkan på klimatet som hela larmet utgår från?? Behövs inga långa referenslistor för att förstå det orimliga i hypotesen menar jag.

  4. Clas Carlemans stora flit med långa referenslistor till vad som ibland varit “junk science” har förmått mig att hädanefter radera hans kommentarer. Jag försökte sända honom följande mejl:

   + – + – + – +

   Hej Clas !

   Tyvärr är min tid att moderera kommentarer på bloggen högst begränsad. Jag har inte tid att analysera alla referenser du uppger. De stickprov jag tagit har visat sig vara pseudoscience eller junk science.

   Du kan titta här:

   http://klimatsans.com/2015/10/13/falska-temperaturer-i-usa/

   http://www.geoforskning.no/blogg/item/administrativt-menneskeskapt-klimaendring

   Se särskilt på fig 3.

   https://www.youtube.com/watch?v=gKgazkoHlTE&feature=player_embedded&app=desktop

   Du är utsatt för ett omfattande och systematiskt bedrägeri. Av en historisk omfattning.

   När du börjar förstå det, är du välkommen tillbaka.

   + – + – + – +

   Dock returnerades det med följande motivering: “mailbox unavailable”.

   Det verkar som om han här uppträtt under falsk flagg.

   1. Jag rycker inte att Clas inlägg behöver radras. Bättre att ha högt i tak. Jag försökte läsa en av dem men man var tvungen att betala för att läsa den. Då “abstract” inte gav någon större värde om den var värd att läsa eller inte så hade jag ingen lust att betala för den.

 2. Efter vad jag fått lära mig var Holocene climatic optimum en global företeelse även om den var mest uttalad på NH. Orsaken till denna värmeperiod anses vara jordaxelns lutning vid den tiden, varför den är av mindre intresse i dagens klimatförändringsdiskussionen.
  Medeltida värmeperioden är mer intressant. Det anses väl numera belagt att MWP dels var ett globalt fenomen och dels att jordens medeltemperatur var minst lika hög som nu.
  Och vi kan omöjligen skylla den värmeperioden på några antropocena utsläpp.
  Detta är en “inconvinient truth” för dem som kämpar för ett fossilfritt samhälle.

 3. Inom fysiken gäller bevis. Inom kemin gäller bevis. Inom ekonomi gäller inte bevis. Inom klimatforskningen gäller hypoteser och tyckande! Jämför hockey- klubban.
  Vad vi bör ha i minnet är luftens sammansättning: Kväve och syre dominerar och utgör tillsammans 99,98 %. Koldioxid är ungefär 0,04 % alltså i praktiken ett spårämne i luften. Trots den låga halten har koldioxid fått en stor betydelse inom beskattningen av människor so genom indoktrinering gärna betala in den skatten till en ansträngd ekonomi.

 4. Jo, en sak till.
  Forskare bedriver forskning för att bevisa en hypotes. Det finns tydligen en hel del pengar att hämta för att bevisa en önskad hypotes.

  Alla svanar är vita. Det är en plausibel hypotes. En forskare måste då för att kunna bevisa hypotesen kontrollera att varje svan är vit. Det blir ett Sisyfosarbete och man kan aldrig vara säker på att alla svanar är vita, man kan ha missat någon någonstans.

  Vetenskapare bedriver vetenskap genom att söka falsifiera en hypotes. Enligt Popper kan man aldrig bevisa en hypotes. Men en hypotes kan falsifieras med endast en upptäckt som motbevisar hypotesen, inget konsensus här inte, fakta gäller.

  En vetenskapsperson håller hypotesen för sann tills vetenskaparen kommer till Australien och ser den första svarta svanen. Då har man falsifierat hypotesen att alla svanar är vita.

  Sedan inträder det besynnerliga. Forskarna fortsätter att leta efter vita svanar trots att den enda svarta svanen visar att hypotesen dog med upptäckten av den svarta svanen.

  Men det beror nog på att forskarnas hela försörjning rykte och pondus bygger på att söka bevisa att alla svanar är vita. Det går inte av sociala skäl att erkänna att man hade fel.

  En vetenskapare går vidare för att leta efter nya hypoteser att slakta. Attans så mycket roligare att ägna sig åt än att forska.

  1. Ja, det vore en väldig otur om man redan på dag två i sitt forskningsprojekt hittar en svart svan. Även forskare är inte mer än människor, som har behov att ett mål mat varje dag.

   1. Göran, det är bättre om forskarna utbildar sig till vetenskapspersoner i stället. Då kan vi lära oss mer och utvecklas.
    Medan forskare sitter på sin lilla holme och forskar vidare med att fåfängt bevisa sin hypotes vilket inte går.

Comments are closed.