Tysk el april med negativt elpris

Figur 1. Vind- och solel, april

Figur 2. Tabell med max-, medel- och minimieffekt.

Notera: Maxeffekten utgör endast 55 % av den samlade märkeffekten. Min effekten ligger strax över 1 %. Månaden har ändå varit gynnsam med energieveranser av 31 % av vad märkeffekten motsvarar.

Figur 3. Vind, sol och export med börspriset

Notera hur priset, prickad kurva, går ner till minus 74 €/MWh söndagen den 30:e. Det är naturligtvis helt ohållbart med marknadsvillkor, som leder till ett sådant resultat.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather