Australiens förutsedda problem med vindkraft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levererad effekt från vindkraft i South Australia den 11 maj.

De olika färgade kurvorna avser de vindkraftparker som listas nedtill.

 

I delstaten South Australia har den socialdemokratiska regeringen under många år drivit på utbyggnaden av “förnybar” energi. De ser sig som världsmästare i grenen. Trots varningar stängde man de två stora kolkraftverken med kapaciteten 760 MW i oktober 2015 och maj 2016.

Nu litar man nästan helt på vindkraft med back-up från ett antal kraftverk för naturgas samt ledningar till övriga delstater, vilka dock har begränsad kapacitet.

I september 2016 orsakade en storm så stora svängningar i vindkraftens effekt att nätet kollapsade med black-out över nästan hela delstaten. När det blåser för mycket, flöjlas vingarna för att inte bli överbelastade, varvid elproduktionen plötsligt upphör.

Nu i maj var det istället vindstilla, se grafen ovan. Levererad effekt gick ner till noll. Både den 9:e och 10:e maj var mönstret liknande med minimum lägre än 80 MW.

Många har förutsett dessa problem och varnat för dem, men regeringen har valt att tro på sitt eget önsketänkande.

För fullständig beskrivning gå till STOP THESE THINGS.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather