Sverige behöver ett Folkvårdsverk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindkraftparken i Lemnhult

 2017-05-18
Jag har flera gånger ifrågasatt och ställt direkta frågor till Naturvårds-verket angående deras propaganda i vindkraftsfrågor (styrt av regeringen och får starkt stöd av C). Inget svar.

SLU:s vetenskapliga studie från Norrland visade att renar flyr vindkraften, men de vetenskapliga studierna om människors hälsopåverkan av det lågfrekventa infraljudet och övrig negativ människopåverkan borde för länge sedan satt stopp för den massiva vindkraftutbyggnaden.

Naturvårdsverkets formuleringar nedan om vindkraften:

”Inga utsläpp av luftföroreningar sker vid elproduktion” Det är lögn. Vattenfalls livscykel-analys liksom analys av ändliga resurser visar att vindkraften släpper ut tre gånger mera CO2 och använder nio gånger mera stål än kärnkraften för att bara ta ett par exempel (g/kWh).

”Man når flera miljökvalitetsmål” Det lågfrekventa infraljudet kanske inte stör rödlistade arter men det är hälsovådligt för människor? Man bortser helt från kvantifiering med vetenskapliga studier. Ett annat miljöproblem är spridning i naturen av det hormon-störande ämnet bisfenol A? Människors miljökvalitet?

”Utsläppen av luftföroreningar under hela livscykeln är små” Det är lögn. Här jämför man med utsläpp från fossil/kolkraftverk. Hur mycket el produceras i Sverige med kolkraft? Vi har vatten- och kärnkraft. Jämför med dessa.

”Mark som åtgår är relativt liten” Det gäller bara så länge vindkraften har en egen riskfil. Säkerhetsområden med minst 0,5 kilometer radie krävs för att skydda människor och djur från nerfallande vindverk (400 ton), skrot, is och fåglar. Tar man med infraljudet, vilket varierar beroende på lokal terräng, krävs över en mils radie. För mer än 3300 vindverk blir det totalt ett väldigt stort industriområde.

”Det finns risk för att fåglar störs eller förolyckas” Det har gjorts flera och väl kända studier som bekräftar att fågellivet massakreras i vindparksområden.

Det är häpnadsväckande att det enda som stoppar vindkraftetablering i dagsläget är förekomst av fladdermusen Barbastell och fridlysta grodor. Jag föreslår härmed att Folkvårdsverket upprättas och blir överordnat Naturvårdsverket.

Lars Carlsson

+ – + – + – +

 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Sverige behöver ett Folkvårdsverk

  1. Enligt Vattenfalls senaste livscykelanalys som ersatts utan analysen så avger kärnkraften 5g CO2/kWh. Där 4g CO2 härrör från brytning av uran. För generation lV behövs ingen brytning utan endast upparbetning så vindkraftens belastning är 15 gånger högre för vindkraften än kärnkraften. (Men det spelar ingen roll då GW är ett hox). Vindkraften är den näst sämsta energikälla när det gäller CO2, endast fossilkraft är sämre. Vi har ju EU som varje månad tillbringar 3 dagar i Strasburg med dokumentation.
    Dags att stoppa EU:s dyra flyttkarusell. Bryssel och Strasbourg de europeiska skattebetalarna cirka 2 miljarder kronor. Årligen släpps 19 000 ton koldioxid ut i onödan, för att parlamentet måste resa till Strasbourg 12 gånger per år.
    https://www.svd.se/dags-att-stoppa-eus-dyra-flyttkarusell

  2. Tyvärr har vindkraftslobbyn lyckats över förväntan. Vi har blivit duperade och vindkraften är näst intill en naturens under. Att bygga vindkraftverk är en gudi behaglig gärning. Jag bodde på 1970- 1980 i Örnsköldsviks inland. Byarna har nu jämnats med marken för att ge plats åt vindkraftsparker. Bygden är nu helt död och det enda som rör sig är snurrorna. Det är centerns modell på levande landsbygd!!

Comments are closed.