Monthly Archives: May 2017

Klimatoron och vem man ska välja att tro på

 

 

 

.

Klimatpanelen IPCC hävdar stöd för deras hypotes om koldioxidens dominerande verkan på klimatet med hänvisning till ovan redovisade enkät från några studenter vid Illinois University.

Frågorna sändes till 10.257 medlemmar i American Geophysical Union, som antogs organisera “klimatforskare”. Enkäten kan anses meningslös redan då 70 % inte svarade. Av de 3.146 svaren sorterade man bort alla utom 77, vilket visar studenternas amatörism. Av dem bedömde man att 75 personer besvarat fråga nr 2 så att det kunde tydas som stöd för hypotesen att människan orsakat en global uppvärmning. Men frågan saknade kvantifiering, så att även jag skulle svarat “ja” på den. Jag anser att vi påverkar klimatet med bebyggelse, asfaltering och plöjning av stora arealer. Men inte med utsläpp. Dessa påverkar inte märkbart.

IPCC räknar stödet som 75/77 = 97 %, men i realiteten är det inte ens 75/10.257 = 7 PROMILLE utan lika med NOLL, eftersom den kritiska frågan var felformulerad.

 

 

2017-05-08

Peter Franke (S) skriver en ledare med rubriken:

Ta människors oro för klimatet på allvar

Han hänvisar till opinionsundersökningar som visar att folk är oroade av klimatförändringarna och tycker att politikerna måste agera därefter.

2017-05-17

Min replik införs med ovanstående rubrik:

Politiker skall ta väljarnas oro på allvar, tycker Peter Franke. Det kan vi alla instämma i. Opinionsundersökningar säger att “Sveriges befolkning är mycket oroade” över klimatförändringarna.

Franke vill se politiska åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid, vilka FN:s klimatpanel IPCC varnar för. Men vi måste kolla fakta:

IPCC är ett politiskt organ, vars medlemmar med stor majoritet utgörs av U-länder, som är delvis ofria eller rena diktaturer. Men alla har en röst var. Dessa förväntar sig miljarder i bidrag från den Gröna Klimatfonden , som skall få 100 miljarder dollar om året enligt överenskommelsen i Paris.

Bidragen kan bara motiveras om det är koldioxid från I-länderna, som orsakat skadliga klimatförändringar. De vetenskapligt okunniga politikerna i IPCC har således starka motiv att stödja forskning, som de tror bekräftar hoten från utsläpp av koldioxid.

Hoten har inte kunnat observeras eller mätas. De har räknats fram i datamodeller med ett otal gissade relationer mellan klimatets kaotiska krafter. Modellerna har visat sig mer och mer felaktiga under de senaste 20 åren, då ingen uppvärmning noterats. Larmen om värmerekord avser hundradels grader, som ligger inom normala variationer. Koldioxiden gör inget som kunnat mätas, googla “koldioxidens verkan klimatet”.

Fakta visar en knapp grads uppvärmning sedan 1800-talets slut, ökad växtlighet och flerfalt större skördar. Det skall vi vara glada över. Fler har fått det bättre. Färre lider ren nöd, vilket bortgångne Hans Rosling påpekade.

Hittills har alla IPCC:s spådomar slagit fel. Framtiden blir mest troligt motsatt den IPCC varnat för: Kallare. Solen har gått in i en passiv fas lika den för 200 år sedan, då det var kallt.

Men nyhetsbyråerna har inte förstått detta utan ständigt vidarebefordrat IPCC:s hot om uppvärmning, vilket är vad folket får veta. Om denna felaktiga uppfattning påverkar politikerna, uppstår en farlig rundgång.

Det är mycket enkelt att befria väljarna från sin klimatångest: Berätta sanningen! Och då faller ett tungt ansvar på Peter Franke. Tidningens ledare skall bistå läsarna just med kritisk granskning av tidens problem.

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

(Då artikeln inte finns på nätet är ovanstående mitt manus utan eventuella redigeringar av redaktionen.)

+ – + – + – +

SVAR DIREKT

Ja, Sture Åström, tidningens ledarsida ska bistå läsarna med kritisk granskning av tidens problem, därför är det viktigt att skriva om klimatförändringarna och konsekvenserna av dem.

Problemet med Åström och klimatförvillarna i Klimatsans är att de avfärdar 99 procent av världens klimatexperter och istället klänger sig fast vid enstaka studier eller konspirationsteorier som saknar vetenskaplig grund. Och nej, det är inte enbart datamodeller som ligger till grund för FN:s klimatarbete och klimatavtalet i Paris.

Det är hårda och bekräftade faktauppgifter om smältande isar och rekordhöga temperaturer vid Arktis. Det är lika hårda siffror som visar på rekordhöga halter av koldioxid i atmosfären, förstörda korallrev och stigande havsnivåer.

Åströms så kallade sanning är alltså ingen sanning, så därför kommer vi att fortsätta skriva om klimathotet. Det bästa sättet att stilla människors oro är att göra något för att minska utsläppen här och nu. Inte att stoppa huvudet i kolgruvan och köra på som Klimasans, Donald Trump och några få vill.

Peter Franke

Ledarskribent

+ – + – + – +

Artikeln finns nu på nätet med den rubrik jag satt på den:

Klimatångestens rundgång och lösning

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Australiens förutsedda problem med vindkraft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levererad effekt från vindkraft i South Australia den 11 maj.

De olika färgade kurvorna avser de vindkraftparker som listas nedtill.

 

I delstaten South Australia har den socialdemokratiska regeringen under många år drivit på utbyggnaden av “förnybar” energi. De ser sig som världsmästare i grenen. Trots varningar stängde man de två stora kolkraftverken med kapaciteten 760 MW i oktober 2015 och maj 2016.

Nu litar man nästan helt på vindkraft med back-up från ett antal kraftverk för naturgas samt ledningar till övriga delstater, vilka dock har begränsad kapacitet.

I september 2016 orsakade en storm så stora svängningar i vindkraftens effekt att nätet kollapsade med black-out över nästan hela delstaten. När det blåser för mycket, flöjlas vingarna för att inte bli överbelastade, varvid elproduktionen plötsligt upphör.

Nu i maj var det istället vindstilla, se grafen ovan. Levererad effekt gick ner till noll. Både den 9:e och 10:e maj var mönstret liknande med minimum lägre än 80 MW.

Många har förutsett dessa problem och varnat för dem, men regeringen har valt att tro på sitt eget önsketänkande.

För fullständig beskrivning gå till STOP THESE THINGS.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Vindkraften skapar oförutsedda problem

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Vindkraftverkens vingar är idag 50  ̶  80 meter långa.

Deras transport kan orsaka oförutsedda problem. Der Spiegel rapporterar om en olycka utanför Bielefeld kl fem på morgonen den 16/5.

En 62 meters vinge transporterades med sin ena ände på en lastbil och dess andra ände på en följebil. Då ekipaget svängde av från motorvägen, körde en tredje lastbil på följebilen bakifrån, så att vingen svängde tvärs över körbanorna och in över motorvägens motsatta sida. Där rammades den av en fjärde lastbil vars förare blev svårt skadad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Motorvägen blev helt spärrad i båda riktningarna med kilometerlånga köer.

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Värme och koldioxid gynnar gröda och skördar

Här visas hur ris och ogräset Setaria viridis växer vid olika halt koldioxid i luften.

Man skiljer på växter med C3 kemi, som gäller de flesta slag av spannmål, och C4 kemi, som bl.a. gäller majs. De senare klarar lägre halter av koldioxid . Men ris blir som synes mycket frodigare vid högre halt koldioxid, vilket gäller de flesta växter.

Jonas Paulsson, Köttfri måndag, får generös plats i media, medan våra korrektioner av hans många vilseledande och rent felaktiga påståenden sällan får plats. Därför följande redovisning av historiska fakta.

+ – + – + – +

Jonas Paulsson manar oss att äta mindre kött. Han är både landstingspolitiker för MP och aktiv i lobbyorganisationen “Köttfri måndag”. Han oroar sig över att svenskar äter mer kött än tidigare. Han tror att det bidrar till ökade utsläpp av koldioxid och att detta i sin tur hotar Jorden med farlig uppvärmning.  

Han påstår på fullt allvar att Jorden “plågas svårt av en galopperande …. klimatkris”. Det är märkligt historielöst med hänsyn till följande kända fakta: 

Atmosfären bestod i Jordens ungdom till 80  ̶  90 procent av koldioxid från enorma vulkanutbrott. 

Under långa och djupa istider för 2,4  ̶  2,1 miljarder resp. 850  ̶  630 miljoner år sedan absorberade kalla hav det mesta av denna koldioxid. 

Sedan ca 600 miljoner år binder också rester av träd, växter och djur koldioxid som kol, brunkol och torv. Kalla hav under istider för 460  ̶  430 och 360  ̶  260 miljoner år sedan band ytterligare koldioxid ned till samma halter som nutidens 0,03  ̶  0,04 procent. Så låga halter hämmar växtligheten. 

Haven värmdes åter under en värmeperiod för ca 250  ̶  100 miljoner år sedan och gasade ut koldioxid igen till flerfalt högre halt än nu. Då rådde Jordens rikaste växt- och djurliv med tropiskt klimat. Växtätande dinosaurier släppte ut metan. Köttätare kalasade på växtätarna. 

Men för ca 65 miljoner år sedan drabbades Jorden av både ett stort meteornedslag och enorma vulkanutbrott med skylande stoftmoln. Sedan dess går Jorden snarare mot avkylning än uppvärmning. 

De senaste 2,5 miljoner åren har Jorden upplevt många istider med mellanliggande värmeperioder, varav vi troligen lever i slutet av en. Den senaste istiden var som mest 8  ̶  9 grader kallare än nu. 

Dess 3  ̶  4 km tjocka istäcke var helt borta för 11  ̶  10.000 år sedan. Snabb uppvärmning höjde världshaven någon centimeter per år. Sedan djupaste istid har de stigit med ca 120 meter. 

Varmast sedan senaste istid var det för 8  ̶  5.000 år sedan. Varmare än nu var också Bronsåldern, Romartiden och den sena Medeltiden. Efter denna, c:a 1350,  kom den kalla Lilla Istiden med missväxt, nöd och död.  

Sedan dess slut för c:a 150 år sedan har atmosfären värmts en knapp grad. Värmda hav har gasat ut mer koldioxid. Växtlighet och skördar har ökat. Färre lever i ren nöd. Fler har fått det bättre. Mänsklig verksamhet har också tillfört koldioxid så att halten nu är över 400 ppm (0,04 procent).

Det gynnar Jordens liv. I växthus tillför växtodlare mer koldioxid för att det skall växa mer. Men utanför växthus vill Jonas Paulsson och många andra i stället sänka halten till 350 ppm (miljondelar). Hur får de ihop det?

 Tege Tornvall

+ – + – + – +

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Kalla vindar från varmt Arktis?

Hagel i Skåne på sommaren

Nyligen fick även Skåne snö och hagel. Det tog tydligen meteorologerna på sängen. Orsaken var oväntade kalla polarvindar norrifrån, förklarar de. 

Men de kalla vindarna kom från samma Arktis som enligt de senaste larmrapporterna skulle vara hotande varmt. Medan meteorologer inte kunde förutsäga oväntat snöväder i maj, menar de sig däremot kunna förutsäga hotande uppvärmning tiotals år framåt.

I båda fallen använder de datormodeller. Det gör också de som räknar ut framtidens klimat för FN:s klimatpanel IPCC. Men hittills har alla dess larm om kraftig uppvärmning visat sig våldsamt överdrivna.

 Verkligheten vägrar alltså att följa larmen. Hur mycket är då larmen värda ?

 Tege Tornvall

+ – + – + – +

 

 

2017-05-12

Kalla vindar från varmt Arktis?

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Klimatlarm som påtryckning för att ge forskningen pengar

Länder och regioner engagerade i Arktiska Rådet

2017-05-11

Det är glädjande att tidningens ledarskribent Karin Pihl intresserar sig för Jordens klimat. Mindre glädjande är att hon hän­visar till Arktiska Rådet och FN:s klimatpanel IPCC. 

Både IPCC och Arktiska rådet är politiska organ. Enligt Freedom House är bara ett av åtta medlemsländer i FN och IPCC en full demokrati. Nära två tredjedelar är delvis ofria eller rena diktaturer. Men alla har en röst var.

Bland Arktiska Rådets medlemsländer finns Ryssland. Observatörstatus har Kina. Båda klassas som diktaturer.

I både panelen och rådet förhandlar medlemsländer om resurser och kostnader. Då är påstådda klimathot bra påtryckningsmedel. Hot kräver åtgärder, som ger politiker positioner och inflytande – och forskare medel för fortsatt forskning.

Men hoten har inte faktiskt observerats utan räknas fram i datormodeller. Faktiska observationer är en knapp grads uppvärmning sedan 1800-talets slut, ökad växtlighet och flerfalt större skördar.

Det ska vi vara glada över. Fler har fått det bättre. Färre lider ren nöd, vilket bortgångne Hans Rosling inte tröttnade på att påpeka.

Hittills har alla IPCC:s spådomar slagit fel: Temperaturen har inte ökat flera grader, stormar och oväder har inte blivit fler eller värre, öknar har inte växt utan minskat, havsnivån har bara höjts med 1 – 2 millimeter per år.

Det hindrar inte IPCC från att fortsatt låta räkna fram klimathot. Dessa tar Karin Pihl som belagda fakta.

Men de är rena spekulationer, Arktis kan vara isfritt om 20 år; om Grönlands is smälter skulle det höja haven; vissa forskare menar att Golfströmmen kan avta.

Karin Pihl medger att klimatfrågan är svår. Hon manar svenska myndigheter att stå bättre rustade mot extremt väder och högre havsnivåer. Frånsett fortsatt landhöjning kan naturligtvis Sveriges katastrofskydd förbättras.

Globala hot är stora vulkanutbrott och jordbävningar samt himlakroppar från rymden. Mot sådana hot behöver vi bättre skydd. Men med nytt solminimum som på Lilla Istiden är hotet snarare kyligare klimat framöver.

Tege Tornvall

+ – + – + – +

Svar direkt från Karin Pihl:

I min ledare skrev jag: “Faktum är att Arktis kan vara isfritt om 20 år.”

Notera att jag skriver kan vara. Inte kommer att vara.

Att det kan vara så är ett faktum, men det behöver inte bli så, vilket framgår med all tydlighet.

Att forskare vid Arktiska Rådet varnar för att klimatförändringarna – som delvis beror på människan – eventuellt kan få mycket mer drastiska konsekvenser än vad man tidigare räknat med är skäl att vidta åtgärder.

Det handlar inte om att vara dystopisk, utan om att vara rationell.

+ – + – + – +

Tja, FAKTUM är ju att jag KAN bli miljonär i nästa vecka. OM jag köper en lott och har lite tur.

+ – + – + – +

 


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather	

Extrem kyla är hotet

Lastfartyg fast i isen norr om Sibirien i januari får stanna till juni

2017-02-27

(Jag har missat att detta manus blivit infört)

Flera forskare hävdar att katastrofen redan börjat. Extrem kyla har drabbat centrala, södra och östra Europa. I Moskva slogs ett 150-årigt köldrekord. Sibirien har haft nära 30 grader lägre temperatur än normalt.

Norr därom är havsisen så tjock att två isbrytare frusit fast. Nyhetsbyrån AP rapporterar att 61 personer har frusit ihjäl i länderna på Balkan. Snö har fallit i Spanien, Italien och Grekland samt i Sahara och Mellanöstern från Israel till Saudiarabien. På Taiwan har 150 personer frusit ihjäl på fem dagar.

Före jul slogs nya köldrekord i alla USA:s delstater enligt the Weather Channel. Då vi hade sommar, var vintern ovanligt kall i Sydamerika.

Solen har gått in i en passiv fas liknande den för 200 år sedan, då klimatet var kallt. Solforskare har förutsett detta sedan tio år tillbaka.

Dr. Mathew Owens vid engelska Reading-universitet förklarar att de senaste fyrahundra åren har Solens magnetfält växlat i regelbundna cykler. Nu tycks det kraftigt försvagas. Då minskar vårt skydd mot kosmisk instrålning.

Då blir norrsken mer sällsynt. Men framför allt kommer den globala temperaturen att minska något. Botten beräknas inträffa under 30- och 40-talen. Möjligen kan kylan fortsätta hela seklet.

Lägre temperaturer minskar växtligheten. Norra halvklotets odlingsgränser för spannmål flyttas söderut. Bönderna får byta gröda för att anpassa sig.

Men för övrigt fortsätter Jorden att snurra som vanligt. Civilisationens överlevnad hotas inte, om vi bara anpassar oss till det nya klimatet. Kamp mot påstådd uppvärmning är inte bara meningslös utan direkt missriktad.

Tege Tornvall

Sture Åström

Nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Osakliga spekulationer om klimatet i Karin Pihls ledare

Trots alla larm om isbjörnarnas snara undergång har de alltid blivit räddade av att vädret återgått till det för dem normala. Stammen har stabilt 30.000 individer.

2017-05-04

På ledarplats skriver Karin Pihl:

Fler än isbjörnar får lida

2017-05-05

Under rubriken Fler än isbjörnar får lida visar Karin Pihl att hon inte har koll på kunskapsläget i klimathotsfrågan, skriver Sigvard Eriksson som får Svar direkt.

Faktum är att Arktis kan vara isfritt redan om 20 år, skriver hon. Att det finns datormodeller som kommer fram till att det kan vara isfritt om 20 år är inte det samma som ett faktum. Men som om det inte vore nog kryddar hon (3/5) sin dystopi med ytterligare en osaklig spekulation om vad som händer om Grönlands inlandsis börjar smälta.

Den 22 mars publicerades rapporten The State of the Climate in 2016. Till skillnad från andra rapporter som bygger på datormodeller, bygger denna enbart på observationer. Författaren, Ole Humlum är professor i fysisk geografi vid Oslo universitet och verksam vid Universitetscentret i Svalbard. Några centrala slutsatser ur den 36-sidiga rapporten:

1) Den starka El Nino-effekten under 2015 och 2016 gjorde att 2016 blev ett varmt år. Temperaturen sjönk dock vid slutet av 2016 till samma nivå som före den avklingade El Nino-effekten. Detta tyder på att den avstannande uppvärmningen under 2000-talet kommer att fortsätta.

2) Den Arktiska havsisen visar en nedåtgående trend och den Antarktiska en uppåtgående. I Arktis finns en 5,3-årig periodisk variation och i Antarktis en 4,5-årig. Båda dessa variationer nådde sina minima samtidigt 2016 vilket förklarar den låga globala isutbredningen vid slutet av året.

3) Snötäckets utbredning har varit stabilt sedan 70-talet, även om lokala och regionala variationer varit stora.

4) Havsnivån övervakas bland annat med tidvattenmätare i hamnar världen över. Havs-nivån höjs med 1-1,5 mm per år. Ingen acceleration i havsnivåhöjningen kan urskiljas.

Humlums kommentar: Det är knappast någon tvekan om att vi lever i en varm period. Men det är heller knappast någon tvekan om att dagens klimatförändringar faller inom de naturliga förändringar vi kan förvänta oss.

Den som vill veta mer om de Arktiska förhållandena kan vända sig till Norska och Ryska polarforskningsinstituten, Danmarks vädertjänst och Rutger University. Där framkommer att temperaturerna i Arktis inte är ovanliga, isutbredningen är normal, snöackumulationen på Grönland är rekordhög och att snöarealen på norra halvklotet är större än normalt.

För övrigt har isbjörnspopulationen i Arktis ökat från 5000 på 60-talet till dagens ca 30000 individer.

Sigvard Eriksson

Svar direkt

Sigvard Eriksson påstår att klimatförändringarna inte orsakas av människan. Han väljer att medvetet missförstå min formulering: Faktum är att Arktis kan vara isfritt om 20 år. Detta är alltså ett möjligt scenario, enligt 90 forskare från Arktiska rådet. Trots att undantag finns, råder snarast konsensus inom forskarvärlden att människans utsläpp av växthusgaser orsakar temperaturhöjningar. Jag anser att det är en tillräcklig grund för att agera för att minska utsläppen och att arbeta mot dess konsekvenser.

 Karin Pihl

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Fake-News in Economist

For more than two million years the Greenland Ice Sheet has stood the dramatic changes of several ice ages and warm periods in between them

Its thickness varies from 1½ km to slightly more than 3 km. Therefore on top of the sheet the temperature is 10 – 20 degrees C lower than at sea level.

+ – + – + – +

I have received several suggestions to translate some posts of this blog to English. Maybe this is going to be the first-off of some English posts. However it is not a translation of a Swedish post. It is the consequence of a failure:

I have seen the Economist called “the best weekly in the World”. However, when it comes to climate, it is totally committed to belief in the dangers of carbon dioxide emissions. Hence, this weeks issue runs three articles on the Arctic:

http://www.economist.com/news/leaders/21721379-current-trends-arctic-will-be-ice-free-summer-2040-arctic-it-known-today

http://www.economist.com/news/briefing/21721364-commercial-opportunities-are-vastly-outweighed-damage-climate-thawing-arctic

http://www.economist.com/news/briefing/21721365-and-sea-levels-rise-arctic-melts-worlds-weather-suffers

The last one airs the dangers of rising sea levels, of which I have strong feelings, so I tried to post a comment. I was invited to be the first to comment. I did not know the procedure well enough, so my comment did not appear. (If you have the know-how, please let me know.)

So I decided to post my comment here:

+ – + – + – +

The article is based on several unsubstantiated assumptions and speculations. Its heading is sheer speculation. In order to predict future development it is essential to know the history very well.

 

  1. Ice sheet melting

The Greenland ice sheet has been growing the last year.

The natural laws of science limit the possible rise of sea levels to one millimeter more than today’s 1 or 2 mm per year even if the global temperature were to rise by 2 or 4 degrees C.

Melting of sea ice does not influence the sea level at all. It floats on the sea.

Any contribution to a rise must come from the ice sheets on land, on Greenland. This has a thickness of 1½ – 3 kilometers and some more at the very center. At those heights the air temperature is 10 – 20 degrees lower than at sea level. This means that even in a 4 degrees warmer climate the temperature on top of the ice sheet will exceed the melting point only very few hours in a year, if at all. The volume so melted will be insignificant.

Consequently, melting of the ice sheet mainly takes place near the ground along the front of the ice sheet.

  1. Sea level since the ice age

The sea level was 120 meters lower than today at the height of the last ice age. The global temperature is estimated to have been some 8 degrees lower than today. The ice sheets covered large parts of Siberia, Northern Europe, Greenland and parts of North America.

A dramatic temperature rise caused the ice sheets to melt, which took place at their extended fronts from Siberia to Alaska. The maximum rate of sea level rise amounted to 10 millimeters per year.

  1. Greenland ice sheet melting

Melting of the Greenland ice sheet will take place only around the southern half of the island. The rest is too close to the pole. The length of the ice sheet front is very small compared to those of the ice age sheets.

Heat transfer from warm air to the ice sheet takes place only on the small area of the front. The natural laws of science limit the amount of heat transferred.

The length of the front is a small fraction of the ice age fronts. These generated a rise of 10 millimeters per year. Greenland is so much smaller that no more than 1 millimeter per year is possible today, if the global temperature rises several degrees C.

  1. The global temperature

There are no other indications that the global temperature will rise than IPCC:s “climate models”, which are based on computer simulations assuming carbon dioxide is the dominant driving force of the climate. These are proven totally irrelevant by the stable temperature the last 20 years.

Measured data of the sun’s behavior shows that it is entering a passive phase similar of that 200 years ago. Then the climate was quite cool, what is the most likely outcome for the next few decades.

There are no reliable data supporting the assumed temperature rise.

  1. Exaggerated worries

The article excells in speculations of disasters, sea level rise, flooding, extreme weather, cold snaps, disturbed monsoon, etc.

These speculations are based on erroneous conditions: Rising global temperature, disappearing ice sheet on Greenland. They are completely irrelevant.

It appears that the main purpose of the speculations is to entice the scientificallly ignorant politicians of the Arctic Council to finance more research of the demonstrated useless kind.

  1. There are NO greenhouse gases

The hypothesis of the IPCC is that a small warming effect of carbon dixoide will be reinforced by the more powerful water vapor. In reality it is the other way around.

The Nobel laureate Richard Feynman (1918 – 1988) taught at the Caltech, Calilfornia Institute of Technology, and dealt with carbon dioxide and the Arrhenius hypothesis long before the IPCC was formed.

He notes that the spectral band of water vapor is overlapping the narrow band of carbon dioxide. As there is many times more water vapor than carbon dioxide in the air, it will be the water vapor that picks up the energy in that band. There will be nothing left to carbon dioxide.

However, he adds: The effects of this process will not be noticed because of the turbulence in the atmosphere. He means that the 33 degrees C, that the ground is warmer than the equilibrium temperature in space, depends on gravity.

This is further explained by several modern scientists, google “catling tropopause” and “jelbring atmospheric mass”.

Robinson-Catling have studied the atmospheres of planets and moons in our solar system. They have found that the warming of the ground is independent of the mix of gases. There is no effect of carbon dioxide.

They conclude that the equlibrium space temperature is found on the height, where the atmospheric pressure is around 0,1 bar, 11 km on earth. Molecules that are boxed downwards from there gain energy from gravitation. On the way down to the ground the pressure rises and so does the temperature in full accordance with the general law of gases.

There is NO greenhouse effect.

There are NO greenhouse gases !

The article must be considered Fake-News.

 

Sture Åström

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Tysk el april med negativt elpris

Figur 1. Vind- och solel, april

Figur 2. Tabell med max-, medel- och minimieffekt.

Notera: Maxeffekten utgör endast 55 % av den samlade märkeffekten. Min effekten ligger strax över 1 %. Månaden har ändå varit gynnsam med energieveranser av 31 % av vad märkeffekten motsvarar.

Figur 3. Vind, sol och export med börspriset

Notera hur priset, prickad kurva, går ner till minus 74 €/MWh söndagen den 30:e. Det är naturligtvis helt ohållbart med marknadsvillkor, som leder till ett sådant resultat.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather