Elbilarna ingen lösning

Elbilar under laddning

2017-06-05

Svante Axelsson pläderar i en debattartikel (VT 19/5) för elbilar. Elbilar är trevligt och bra på många sätt, det tycker jag också.

Men han står inte med båda fötterna i verkligheten. Kostnader, miljöförstörelse och andra konsekvenser vill dessa politiker, röda inuti och gröna utanpå, inte prata om. Ett fossilfritt Sverige är en politisk symbol utan nytta. Sverige är en promille av världen. Ingen varken kan eller vill följa oss, ingen lyssnar ens.

Fram till år 2050 beräknas Indiens befolkning öka med en halv milliard människor. Länder som Etiopien och Nigeria kommer att trefaldiga sin befolkning medan regeringens rådgivare Axelsson pratar om batteribilar i sin lilla sandlåda.

500 miljoner person-elbilar med 100 kWh batterier behöver fyra miljoner ton litium och en miljon ton kobolt (giftigt) varje år. De har en livslängd på cirka sex år.

Världsproduktionen är för närvarande 0,035 miljoner ton respektive 0,1 miljoner ton per år. Produktionen av den ändliga resursen litium måste således mer än hundrafaldigas och återvinning är svår.

Hur stor blir kostnaden? Vem betalar? Hur stor blir miljöförstörelsen? Hur gör vi med lastbilar och bussar och hur stor blir nyttan?

Se sanningen, att år 2040 har våra bilar ungefär samma sorts motorer som nu och de kommer att drivas med ungefär samma bränsle som nu.

Många har pekat på de motsägelsefulla målen fossilfritt samhälle och levande skogar. De två målen är oförenliga. Ett fossilfritt Sverige innebär att vi måste offra våra skogar, vår goda miljö och vårt välstånd. Det var kol och olja och senare kärnkraft som räddade Europas och Sveriges skogar. Så är det fortfarande.

Vetenskap är att ifrågasätta. Vi måste vänja oss vid tanken att koldioxid är något bra som vi behöver mer av och sluta ängslas för ett något varmare och därmed bättre klimat.

Lars Cornell i nätverket Klimatsans

+ – + – + – +

Detta är ett tydligt exempel på ett galopperande övergrepp på våra demokratiska principer. En självklar sådan är att mina skattepengar INTE skall användas till propaganda för åsikter som strider mot mina åsikter.

Svante Axelsson är “Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige”, vilket betyder att hans lön betalas av skattemedel. Hans uppgift är att propagera dels för ökade subventioner till allehanda utvecklingsprojekt för att ersätta kolbaserade bränslen, och dels för att införa politiska regler, som tvingar skattebetalarna att köpa de produkterna trots att de är oekonomiska. “Kvotplikt” skall tvinga bensinbolagen att blanda in “biobränslen” i bensin och diesel.

Han har alltså full lön för att skriva insändare och fri tillgång till all den assistens en statlig myndighet kan erbjuda för att ta fram uppgifter av olika slag.

Lars Cornell är privatperson utan inkomster av sitt arbete för att bilda opinion. Han har inget kansli som bistår med undersökningar och inhämtande av fakta. Han bildar opinion på det sunda sätt, som kännetecknar en god demokrati.

Övergreppet är gigantiskt då Axelsson inte är ensam statsavlönad propagandist. De allra flesta, som propagerar för åtgärder mot “klimathotet” verkar i organisationer med offentligt stöd i någon form. Det gäller myndigheter på alla politiska nivåer och universiteten samt Svenska NaturskyddsFöreningen SNF, WWF och Greenpeace, vilka får mångmiljonbelopp. Det gäller även ett hundratal “tankesmedjor”, kulturtidskrifter, föreningar och aktionsgrupper av olika former. De driver alla på för att politiken skall tvinga fram minskningar av koldioxidutsläpp. Detsamma gör stora företag, som lever på de politiska subventionerna, ex.vis vindkraftbranschen samt nästan alla media på riksnivå, vilka ju också uppbär offentliga bidrag. Särskilt skandalös är den ensidiga propaganda som bedrivs av Public Service, SVT och SR. Deras sändningstillstånd kräver objektivitet och plats för alla åsikter i etern.

De driver skattebetald politisk propaganda, vilket är en demokratisk  vederstyggelse. Det skapar ett debattklimat, som bara hör hemma i en totalitär stat.

Allt detta är så mycket mera absurt som utsläppen gör nytta och ett varmare klimat är gynnsamt för hela globen. . .

+ – + – + – +

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Elbilarna ingen lösning

 1. Den mängd litium som är känd idag räcker till 250.000.000 elbilar. Det är lika med 14 års produktion av all världens bilar.

  Dock är det troligt att det kommer batterier av andra sorter, t.ex. grafen. Till att tillverka grafen finns det gott om råvara.

 2. Tack Lars för Dina kraftfulla ord !

  Svante Axelsson är en politisk SKANDAL ! Han samverkar med en annan sådan
  skandal nämligen professorn Johan Rockström som egentligen är agronom men
  som via Meteorologiska Institutionen vid Stockholms Universitet med vidhängande
  Bolin-Centrat skaffat sig en professur. I den egenskapen fungerar han som
  klimatrådgivare åt vår Regering. Johan R-m och Anders Wijkman är kompisar och han
  har helt klart påverkat Miljömålsberedningen och därmed en befängd Klimatlag.
  Som medlem av Clexit har jag föreslagit vår ende internationellt ryktbare
  klimatman Nils Axel Mörner att gå till angrepp mot ovanstående korruption inom
  vår miljö- och klimathantering och till min glädje har nu detta inträffat genom att
  han har kraftfullt protesterat mot Isabella Lövins uttalanden i samband med
  den förestående havskonferensen på Fijdi. Trumps utspel om att USA skall lämna
  Paris-avtalet av år 2015 är glädjande och hoppingivande men de betyder att “vi”
  måste stiga fram ur skuggorna och anklaga FN för att helt medvetet ha stöttat
  IPCC:s bedrägliga rapport nr2 till världens beslutsfattare – en förfalskning av den
  vetenskapliga förebilden- och som således föranledde tillkomsten av Kyoto-
  protokollet ,viket i sin tur är förutsättningen för Paris-avtalet / Med vänlig hälsning /Olof

 3. Bra och tydligt beskrivet hur faktaresistens inom det här området ser ut.

Comments are closed.