INTERSOLAR EUROPE

Figur 1. I München hålls varje år en mässa för solpaneler och batterier. I år dominerades den av kinesiska företag.

En av våra medlemmar har besökt mässan under flera år och rapporterar sina intryck från den senaste vid månads-skiftet maj-juni:

+ – + – + – +

Det mest iögonfallande i år var att alla tyska tillverkare av kompletta system är bankrutta. Den sista dominobrickan föll den 10/5, då Solarworld AG begärde sig i konkurs. Det var Europas största företag för produktion av solpaneler med 3.000 anställda.

Figur 2. Solar World var med på mässan

Kina har nu över 80 % av världens tillverkningskapacitet för silicone wafers, kiselplattor, som är utgångsmaterialet för att tillverka solceller. Andra asiatiska tillverkare, främst Malaysia har ca 15 %.

Redan 2003 klassade Kina tillverkning av kiselplattor, som strategisk. Därmed kan statsägda företag producera kisel med subventionerad el, långt under världsmarknadspriser. Även Malysia erbjuder mycket låga elpriser, men inte så låga som Kina. 

Billig el från kol- och vattenkraft är förutsättningen för att tillverka solpaneler.  

Indiska företag kan inte konkurrera med Kina. De kräver nu importtullar. 

Kinesiska Kommunistpartiet har en plan för industriell utveckling till 2025. Den förutsätter att Kina ska dominera världsmarknaden  för solpaneler, litium-batterier, elfordon, vindkraft, aluminium, koppar och stål, etc. Nyckeln till detta är krav på utländska tillverkare som vill in i Kina, att ingå i joint venture bolag och dela med sig av sin teknologi. Redan idag kan inte Europas stålindustri och aluminiumindustri konkurrera med Kina på grund av dess låga elpriser. 

Figur 3. BMW visade hur batterierna till deras i3-modell kan komplettera solpaneler

Figur 4. Mercedes-Benz har paketerat batterierna snyggare

Kina bygger numera världens mest effektiva kolkraftverk. Ett skäl till det, är att de flesta saknar den avancerade rökgasrening som varit standard i USA och Europa sedan 30 år. På så vis vinner  de 2 – 3% i verkningsgrad. Många kinesis-ka kraftverk har inte plats för att bygga stora filteranläggningar i efterhand. Därav de stora luftvårdsproblemen med svavel, kväveoxider, partiklar etc som inte har med klimatet att göra. 

Kina planerar också att bygga 80 kärnreaktorer, utöver de 35 som redan är i drift. Kinas ledare är i många fall ingenjörer. De begriper att de behöver grundlastkraftverk, för att kunna utveckla industrin. 

Stora sektorer av industrin kommer att kontrolleras av Kina. Tyskland satsar miljarder på Energiwende, som i praktiken subventionerar kinesisk industri och slår ut den egna. Tyska ingenjörer och forskningsinstitut gör utvecklingsarbeten, som främst gynnar kinesisk industri. Tyska företag ägnar sig numera åt att montera paneler tillverkade i Kina på tyska tak och åkrar. Undra på att Angela Merkel är populär i Kina.

Figur 5. Energiewende inkluderar stora arealer solpaneler, här intill Autobahn.

Samma utveckling har redan skett inom LED lampor, där nu 95 % av världsproduktionen är lokaliserad till Kina. Osram, Philips, General Electric har alla förlagt sin produktion till Kina. Skälet är att Kina kontrollerar 97% av produktionen av ovanliga  metaller som  Ytterium, Terbium, Europium, Neodym, Cerium, Kobolt  etc. Kina kan således nu höja priset på LED lampor.  Eller släcka ljuset i Väst. 

Sällsynta jordartsmetaller är inte så sällsynta. Men renframställningen av dessa metaller förutsätter en mycket elkrävande separationsprocess, som endast kan ske i Kina med deras låga elpriser. Konkurrerande företag i USA och Australien har drivits i konkurs på grund av  höga elpriser. 

Vi kan därför förvänta att Kina kommer att ta över marknaden för tillverkning av generatorer till vindkraftverk och elmotorer till elbilar genom att de kontrollerar produktionen av Neodym, en legeringsmetall som krävs för att tillverka starka permanentmagneter. Sådana ger lägre vikt, vilket är mycket viktigt för stora vindkraftverk och elfordon. 

Producenter som Vestas och Siemens/ Gamesa lever på lånad tid. Kinesiska tillverkare kommer att slå ut dem inom några få år. 

Låga el- och gaspriser är förutsättningen för behålla industri. Det har Trump begripit. 

Så vi kan räkna med att avindustrialiseringen i  Europa kommer att intensifieras. Bilindustrin blir nästa krisbransch.

Klimatsans’ utsände reporter

+ – + – + – +

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “INTERSOLAR EUROPE

  1. Utmärkt reportage, mycket insiktsfullt. Sånt borde svenska tidningar och TV rapportera mer om.

  2. Låt kinesiska staten subventioner bäst de vill och köp billigt från Kina. Denna process kommer att göra att produktionskostnaderna i Kina kommer att öka och desto mer subventioner som sker desto fortare kommer produktionskostnaderna i Kina närma sig produktionskostnaderna i väst.

    Kina adopterar även många andra västliga problem, så de håller bara på att bygga för gigantiska problem i Kina.

  3. För sin egen energiförsörjning på hemmaplan satsar Kina främst på kol-, kärn- och vattenkraft, som ger mycket energi i jämn takt till låg kostnad. Det s. k. “klimatavtalet” i Paris ger dem fritt fram till 2030.

    För vind- och solkraft äger eller köper de det mesta av Jordens tillgångar av sällsynta råvaror och behärskar redan – eller kommer att behärska – världsmarknaden. För sin klimatdrivna vind- och solsatsning blir därför välståndsländerna helt beroende av kinesiska leverantörer.

Comments are closed.