Parisöverenskommelsen ett ekonomiskt svart hål

Professor Bjørn Lomborg har räknat ut kostnaderna för överenskommelsen i Paris

Det är med förundran jag följt sista tidens drev mot Trump. Han har i demokratisk ordning uppfyllt ett vallöfte när han lät USA hoppa av Parisöverenskommelsen, som de inte ratificerat. I Sverige envisas man med att kalla den ett avtal. Utomlands används mest agreement eller accord. Deltagande länder åtog sig frivilligt utsläppsminskningar. Om de inte uppnår dessa straffas de inte.

Resultatet av överenskommelsen i kombination med allt ovett som östs över Trump, inte minst på Facebook, får mig osökt att tänka på ordspråket “mycket väsen för lite ull sa käringen, klippte grisen”. För att nå målsättningen hade man räknat ut att utsläppen av växthusgaser fram till år 2030 behövde minskas med 6000 Gt. De åtaganden som gjordes i Paris omfattade bara 56 Gt – mindre än en procent.

Professor Björn Lomborg är inte klimathotsskeptiker. Han har emellertid den numera allt sällsyntare vanan i sammanhanget att inte argumentera med hörsägner utan med statistik och kända ojusterade data som stöd, vilket gjort honom impopulär hos alarmister. Han har använt IPCC:s egen metod för att beräkna kopplingen mellan utsläppsreduktion och temperatur. Om Obamas Clean Power Plan fullföljs i USA skulle temperatursänkningen år 2100 bli 0,01 grad C. Om man följer Obamas löften om större minskningar skulle det bli 0,03 grader och kosta åtskilligt fler dollar.

Om ländernas löften i Paris hålls och man sedan genomför de utsläppsminskningar man tänkt sig efter 2030 minskar temperaturen år 2100 med 0,17 grader och bromsar eventuell uppvärmning med 4 år. Detta skulle enligt beräkningar från Stanford Energy Forum och Asia Modelling Exercise kosta minst 100 000 000 000 000 dollar per år. Man borde enligt Lomborg i stället satsa på exempelvis forskning om grön energi. Det verkar onekligen vettigare.

För några år sedan kom en beräkning med liknande resultat från Australien, som införde de högsta koldioxidskatterna av alla. Slutsatsen blev att skulle man bekämpa global temperaturhöjning effektivt med skatter skulle man inte ha råd. Om man genomförde det man hade råd med skulle resultatet bli omätbart. Det skulle bli mer än 50 gånger billigare att anpassa sig till en  temperaturhöjning, som man inte ens vet om den kommer att inträffa, än att bekämpa den.

Som väntat rörde Trumps beslut om ordentligt i myrstacken. Miljardindustrierna i klimathotens kölvatten reagerar med frustration. Få politiker har anledning att yvas över sina länders insatser i sammanhanget. I Angela Merkels Tyskland har man visserligen installerat så mycket så kallat förnybart för att ersätta kärnkraft att man är självförsörjande när sol och vind bistår optimalt. Men verkningsgraden över tid varierar med drygt 20% som max vilket lett till utbyggnad av fossil kraft av hänsyn till industrin. Experimentet med förnybart kostar tyskarna 30 miljarder Euro per år. För de pengarna har de fått instabila elnät, ett av Europas högsta elpris och samma utsläpp som förut.

Parisöverenskommelsen gav Brics-länderna med Kina och Indien i spetsen fria händer att öka utsläppen fram till 2030. Att de och flera ändå klagar är inte konstigt. De ser de gratispengar de förväntat sig ur FN:s klimatfond på 100 miljarder dollar per år krympa rejält. FN gnäller av samma skäl. Deras byråkrater får inte heller 100 miljarder att sätta klorna i. Med tanke på de resultat Lomborg med flera kommit fram till verkar Trumps beslut vara ganska klokt. De kommande stora klimatproblem som bland andra viss tabloidpress, Public Service och diverse kändisar skyller på Trumps beslut, saknar som vanligt vetenskapligt underlag.

Lennart Back

+ – + – + – +

(Jag har lagt in texten som vanligt men bloggen visar den med understruken stil. Jag har inte lyckats få texten normal igen och hoppas att du inte skall vara alltför besvärad av understrykningen. SÅ.)

+ – + – + – +

2017-06-10

Anpassa bättre än att bekämpa

+ – + – + – +

2017-06-12

Parisöverenskommelsen ett ekonomiskt svart hål

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

9 thoughts on “Parisöverenskommelsen ett ekonomiskt svart hål

 1. Är det inte dags att kräva att man skall ha läst “Falskt alarm” av Gösta Pettersson innan man ger sig in i någon form av klimatdebatt?

  1. Har du bara den “rätta” tron, alltså tron att växthusgasutsläpp oundvikligen leder till en klimatkatastrof, behöver du inte kunna någonting för att ge dig in i en klimatdebatt. Insändar- och debattsidor står ändå öppna för dina inlägg.

 2. Annie Lööf vill lagstifta om 5% etanolinblandning i flygbränslet medförande dyrare flyg och absolut noll mätbar effekt på något som har med klimat eller CO2 att göra.
  Syftet är väl att hålla olönsamma etanolfabriker under armarna på skattebetalares och flygresenärer bekostnad.
  Protestera!

 3. Lite data för produktion av tysk solcellsel
  Juli December
  Installerat MW 40289 40809
  Medeleffekt MW 6643 1064
  Mineffekt MW 0 0
  På sommaren får tyskarna ut 15% av installerad effekt.
  På vintern får tyskarna ut 2,5% av installerad effekt.
  På natten får tyskarna ut 0% av installerad effekt.
  Jag förstår att tyskarna vill ha rysk gas.

 4. Det är beklagligt att Lomborgs arbeten får så stor uppmärksamhet i vissa media och fora. Hans ‘forskning’ om klimateffekten av Parisavtalet är dels publicerad i en medioker policytidskrift utanför klimatvetenskapen, dels mångfaldigt emotsagd av ett dussin respektabla klimatanalyser (se http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nature18307). Resten av argumenten i den här posten blir därför svåra att ta på allvar.

 5. I ett senatsförhör i USA påvisades att köld och värmeperioderna i det förgångna hade en viss upprepningsfrekvens så närmaste framtiden kunde också bli en köldperiod som kommer att upprepas och då är det viktigt att vi inte satsar på vindkraft som är känslig för kyla och måste avisas med helikopter och hetvatten. En riktig ködperiod påverkar smörjoljorna också.

Comments are closed.