Är krönikören faktaresistent?

FAO visar att skörden av spannmål har ökat med närmare 25 % på tio år.

Storleksordningen 70 % av den ökningen kan tillskrivas den ökade halten koldioxid i luften enligt en grupp internationella forskare.

2017-06-23

Den 12 juni skrev Elias Rosell en gästkrönika i både Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna–Kuriren under rubriken “Vi har alla en liten Trump i vår hjärna“.

Hans synpunkter på USA:s president lämnar jag därhän men resonemanget om ”klimathotet” får inte lämnas okommenterat.

Det är lätt att hålla med Rosell när han skriver ”att vara för vetenskap är ett förhållnings-sätt där man inte väljer fakta utifrån sin redan existerande åsikt, utan i stället försöker välja sin åsikt efter fakta”. Men det blir problematiskt när han applicerar sina goda före-satser på klimatfrågan. Rosell är kanske övertygad om att det är människans förbränning av fossila bränslen som ligger bakom den måttligt ökade globala medeltemperaturen. I så fall har han nog valt ”fakta” efter sin åsikt. Det finns nämligen inga fakta som styrker påståendet, bara overifierade hypoteser. Kanske är Rosell ett offer för det som professorn i teoretisk filosofi, Åsa Wikforss säger, att folk tar bara till sig bevis för de övertygelser som tenderar att hänga ihop med den politiska grupp som man känner samhörighet till.

 Det finns en risk med att begreppet faktaresistens blir en etikett som man bara klistrar fast på sina politiska motståndare, skriver Rosell. Visst, sådan är politiken. Taktik och tjyvknep förekommer. Men i den vetenskapliga debatten gäller det att hålla sig till sak. Och då bör debattörerna hålla sig för goda att etikettera sina motståndare med nedlåtande epitet.

Eftersom Rosell refererar till professor Wikforss, förtjänar det påpekas att hon själv visar att för henne är klimatfrågan enbart en politisk fråga när hon upphöjer ”alarmisternas” overifierade hypoteser och teorier till fakta som står över varje diskussion och samtidigt klistrar etiketten faktaresistent på ”skeptikerna”.

Fakta är att forskarnas ståndpunkter är delade och att här föreligger en inte helt ovanlig vetenskaplig kontrovers. I båda lägren finner vi tunga forskarnamn.

De flesta forskare delar uppfattningen att ökad halt av koldioxid i atmosfären kan leda till ökad temperatur. Skiljelinjen går vid hur stor klimatpåverkan koldioxiden har jämfört med andra påverkande faktorer. Det är definitivt en fråga som måste diskuteras.

Uppvärmningen sedan mitten av 1800-talet är knappt 1 grad och det är fortfarande en öppen fråga hur mycket som beror på växthusgaser. Kanske har andra faktorer än koldioxid större betydelse och ytterst är det solen som är vår primära energikälla och därmed huvudorsaken till vårt klimat.

Sigvard Eriksson

+ – + – + – +

Det finns många forskares rön som visar att koldioxid inte mätbart påverkar den globala temperaturen och nobelpristagaren Richard Feynman menar att det inte ens är teoretiskt tänkbart, se posten “Koldioxidens verkan på klimatet“.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Är krönikören faktaresistent?

 1. Den som tror på att IPCC och deras datamodeller ger en bild av temperaturutvecklingen i världen och därmed grunden för Parisavtalet bör titta vad som hänt i verkligheten.

  Temperaturutvecklingen under lång tid kan utläsas av temperaturen i atmosfären som sedan minst 100 år tillbaka i tiden levererats av väderballonger.
  Om man jämför temperaturutvecklingen som lämnats av väderballonger sedan 1983 och de datamodeller som IPCC tagit fram ser man klart och tydligt att IPCC datamodeller inte har något som helst teperaturutvecklingen på vårt klot att göra.

  Parisavtalet som är en produkt av dessa datamodeller visar entydigt att hyptesen om ökad temperatur enligt IPCC datamodeller är fullständigt fel.

  Den lilla ökning av temperaturen som skett sedan 1983 är 0,4 grader Celsius och kan lätt bevisas kommer från den ökning av globalstrålingen som skett .
  Den ökade globalstrålningen sedan 1983 är till dags dato mera än 10% vilket enligt SMHI ger en ökning av temperaturen med 0,4 – 0,5 grader Celsius.

  OBS att all data jag ovan redovisar kommer från SMHI.
  OM man utgår från att SMHI inte är faktaresistenta så övergår det mitt förstånd hur Datormodellerna från IPCC nått ut och lurat både journalister och politiker till den milda grad (inte Celsius) 🙂

Comments are closed.