Solen aviserar kallare klimat

Solfläckarnas cykler sedan år 1900 enligt SIDC, Solar Influences Data Analysis Center, med data från Observatoire royal de Belgique.

Ljusblått visar antalet solfläckar varje dag. Mörkblått visar medelvärdet därav. Sedan 1980 visar topparna en tydlig sjunkande trend. Graf enligt professor Ole Humlum, climate4you.

+ – + – + – +

Antalet solfläckar har i år varit exceptionellt lågt enligt observatoriet i Bryssel. Fram till den 1/6 har 2017 redan haft 42 dagar helt utan solfläckar, tio fler än under hela fjolåret. Det indikerar avtagande aktivitet från solen med svagare magnetfält, som annars skyddar jorden från de kosmiska strålarnas partiklar, positivt laddade protoner.

Man började logga antalet solfläckar 1755. Deras antal varierar i cykler om c:a 11 år. Vi befinner oss nu i slutet av cykel nummer 24, som är den tredje svagaste. Den kommande cykeln nr 25 väntas bli ännu svagare.

Således träffas vår atmosfär nu av fler protoner, som kolliderar med luftens molekyler och bildar kondensationskärnor för vattenångan. Det bildas mera moln, som reflekterar solens strålning, så att klimatet blir kallare. Det är vad vi har att vänta de närmaste decennierna.

Tidigare kalla perioder har sammanfallit med låg aktivitet av solen.

Det finns inga mätningar som visar att koldioxid påverkar klimatet mätbart, googla “koldioxidens verkan på klimatet”. Sådan påverkan visar endast IPCC:s hypotes, som legat till grund för dess många datorsimulerade “klimatmodeller”. Dessa har visat sig mer och mer felaktiga de senaste 20 åren.

Historien visar att solens aktivitet är den viktigaste drivkraften för klimatet.

+ – + – + – +

2017-07-01

Solen aviserar kallare klimat

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

21 thoughts on “Solen aviserar kallare klimat

 1. Sådana här prognoser om att det skall bli kallare i en snar framtid har jag sett rätt många år nu, och likafullt så blir det bara varmare. Det kanske är så att den där hypotesen om kosmiska strålar och moln inte riktigt stämmer? När man på CERN i CLOUD-projektet analyserat det hela har man i alla fall funnit effekten försumbar.

  “Det finns inga mätningar som visar att koldioxid påverkar klimatet mätbart, ”

  Ja visst ja, på den här bloggen driver ni visst tesen att det inte finns någon växthuseffekt i konventionell mening. Att det inte är koldioxid och andra växthusgaser som värmer jorden långt över den svartkroppstemperatur den skulle få utan atmosfär utan någon annan mystisk effekt.

  1. Naturligtvis är spekulationer om att det blir kallare nu spekulationer. De bygger på jämförelser med tidigare tillstånd.

   I din värld Thomas existerar bara koldioxid som påverkande faktor helt utan några som helst bevis för det. Det kan tyckas att IPCC kunde ha lagt ner lite krut på att bevisa koldioxidens påverkan.

   1. Göran, som du tydligt visade i tråden innan är du helt faktaresistent så det känns inte så meningsfullt att försöka förklara något för dig som det redan finns otaliga läroböcker som beskriver. I din värld existerar inte CO2 som växthusgas trots alla bevis för det.

    1. Hej Thomas P
     Under 20 års tid har jag sökt avhandlingar angående koldioxidens påverkan på klimatet (nu menar jag doktorsavhandlingar) men jag har inte hittat några. Läroböcker inom empirisk vetenskap räknas inte som vetenskap. Om nu IPCC har ett stort antal seriösa forskare så borde det också finnas ett stort antal avhandlingar.
     Jag skulle vara mycket tacksam om du kan ge mig några hänvisningar. Jag skall i fortsättningen anse dig som seriös om du kan presentera mellan 5 och 10 st. som du själv har som kunskapskällor.
     Doktorsavhandlingar brukar vara ganska tillförlitliga eftersom det brukar vara 2 st. kunniga opponenter som skall ge sina synpunkter och godkännande under disputationen.

     1. Sigvard, en doktorsavhandling är något av ett gesällprov. Det finns undantag, men för det mesta tillför den inget avgörande till forskningen. Det är senare i sin karriär forskare publicerar sina viktigare alster, för det mesta i artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Dock kan det vara jobbigt att läsa sådana och eftersom de skrivs av folk som precis börjat förstå något nytt är de ofta svårbegripliga och delvis fel. Skall man sätta sig in i grunderna för ett ämne är vanligen läroböcker av etablerade forskare bättre på att sammanfatta många års kunskap, sen kan man gå till enstaka artiklar efteråt när man har grunden klar.

    2. Thomas P! Jag har verkligen försökt att förstå hur koldioxid kan värma upp jorden. Jag har hittat teorier om hur den gör det och även hittat teorier att den inte kan göra det.

     Jag har inte hittat några bevis, som du påstår existerar. Jag har under ett seminarium med professor emeritus Ole Humlun fått redovisat för mig hur han har försökt att bevisa via instruktioner från NASA hur man kan bevisa att koldioxid är en växthusgas utan att lyckas med det.

     Ole Humlun bedriver praktiska försök att bevisa att koldioxid är en växthusgas utan att hitintills lyckas med det. Om jag inte minns helt fel uppstod vid ett av hans experiment tvärtom en avkylande effekt av koldioxiden.

     Människans bidrag till koldioxiden i atmosfären är förvinnande små. Bilarna bidrar med i princip ingenting. Alla människans utsläpp under ett år absorberas av världshaven på 15 dagar. I huvudsak bestäms andelen koldioxid i atmosfären av världshavens temperatur. Den största påverkan på halten koldioxid i världshaven i förhållande till temperaturen är vilken temperatur världshaven värm upp av underifrån och inte från ytan.

     Om jag får sia lite är min hypotes att vi kommer att få ett kallare klimat medan koldioxiden i atmosfären förblir densamma eller till och med ökar eftersom den största delen av världshavens enorma volym inte komme att bli kallare på många år framöver. Det översta lagret kommer att ändra temperatur men den delen av världshaven är liten.

     1. Göran, bevis i strikt mening hittar du bara i matematiken, aldrig inom naturvetenskap. Där handlar det istället om att skapa teorier, modeller, som på bästa sätt förklarar gjorda observationer. Bevisa att de är korrekta kan man inte. Däremot kan man visa att teorier är fel, och de teorier som påstås visa att koldioxid inte är en växthusgas som jag sett är skrattretande felaktiga. Här i Sverige har vi t ex Hans Jelbring som avskräckande exempel.

      Att slåss mot folk som inte accepterar att CO2 är en växthusgas eller att det är mänskliga utsläpp som orsakar höjningen av atmosfärshalten förefaller dock meningslöst. T o m Roy Spencer vart så trött på den typen av folk att han en tid stängde av kommentarerna på sin blogg. Han försöker hålla sin skepsis mot AGW på i alla fall något vetenskaplig grund.

      Du får ha dina hypoteser, låtsas bara inte att de har något med vetenskap att göra. Här en bloggpost som kanske kan intressera:
      https://thelogicofscience.com/2017/04/03/scientists-arent-stupid-and-science-deniers-are-arrogant/

     2. Thomas P! Om man ska utgå från ditt resonemang borde man ställa upp en teori om stor del av klimatet som påverkas av respektive solen, månen, planeter, kometer, kosmisk strålning, vulkaner, moln, jordaxels lutning, jordens bana runt solen, jordens rotationshastighet, termisk påverkan, havsströmmar, havens temperatur osv. och sist koldioxidens verkan i detta.

      Åter igen. Jorden består av många lokala klimat. Tittar man på bara USA är 1930-talat det årtionde som hade de överlägset högsta värmerekorden och även köldrekorden. Vad beror detta på eftersom det inte kan ha något påverkan från koldioxid?

 2. Jag vore också tacksam för att få konkreta observationer som visar att koldioxid skulle ha en klimatpåverkande effekt. inte bara hänvisningar till att “97 % av forskarsamhället anser att en sådan föreligger och att det är människan som orsakat den”. Ett sådant argument, en sådan “verifiering” har ju ingenting med vetenskaplighet att göra. Däremot finns det mycket ambitiösa falsifieringar av alla påståenden som IPCC hävdar. Det mesta därifrån verkar vara lösa spekulationer och de antaganden som ligger till grund för klimatmodeller verkar sakna solid empirisk förankring.
  Klimat-alarmisterna utvecklas alltmer mot en sekt – till den grad att man nu börjar driva med dem som i det klipp från “Yes Minister” man kunde ta del av på denna site häromdagen.

  1. Rolf, solen strålar in 342 W/m2 i genomsnitt mot jordytan, varav 107 W/m2 reflekteras . Samtidigt strålar denna pga sin temperatur ut 390 W/m2 och dessutom förlorar den 78 W/m2 genom avdunstning och 24 W/m2 pga konvektion. Att det försvinner mer energi från markytan än vad solen tillför kan tyckas omöjligt men i den konventionella bilden av växthuseffekten fungerar det genom att gaser som koldioxid och vattenånga absorberar mycket av den utgående värmestrålningen och återsänder den mot jordytan igen, vilket ger nödvändig extra energi. Om alltså CO2 värmer jorden i nuvarande koncentration förefaller det rimligt att mer CO2 värmer jorden ännu mer, och beräkningar ger vid handen att så också är fallet.

   Tyvärr är jordens klimat ett komplicerat system och något enskilt experiment att peka på som “bevisar” CO2:s effekt känner jag inte till. Det är kunskap som växt fram med allt bättre kunskaper sedan Fouriers dagar.

   Eftersom du hävdar att IPCC:s påståenden falsifierats kanske du kan visa på var du hittat en seriös falsifiering av koldioxidens effekt.

   1. Tomas P
    25 May 2016 – CERN’s CLOUD experiment points to a cloudier pre-industrial climate in two Nature papers published today

    Dina kommentar om doktorsavhandlingar gör att jag inte tror att du har så stor akademisk erfarenhet.
    De flesta doktorsavhandlingar som jag läst bygger på mångårig erfarenhet och kvalificerad forskning och redovisar viktiga vetenskapliga forskningsresultat. Det var åtminstone så när jag var aktiv i forskarvälden.

    Läroböcker är däremot enbart förenklade pedagogiska sammanfattningar av kända fakta, det mesta på ganska låg nivå, med undantag för böcker skrivna för högre postgymnasiala studier.

    1. Sigvard, jag har i alla fall doktorerat. En sammanfattningsavhandling som i huvudsak bestod av en bunt artiklar jag fått publicerade under min doktorandtid. De har citerats ett antal gånger så helt betydelselösa är de inte, men inte skulle jag se dem som banbrytande i förhållande till alla andra tusentals artiklar som publiceras.

     Läroböcker finns på alla nivåer upp i postdoc-klass. När jag tänker efter användes visst min avhandling också som undervisningsmaterial i ett par kurser. Det är som sagt bekvämt att man sammanställer spridda forskningsresultat i mer koherent form i efterhand när man fått mer klart för sig hur allt hänger ihop. Det finns även reviewartiklar för samma ändamål, och de kan ibland nå upp i boklängd.

     Om du tycker böcker är för elementära finns gott om referenser till vetenskapliga artiklar i IPCC:s rapport. Men som sagt, om du inte redan läst någon termin atmosfärsfysik eller liknande på universitetsnivå rekommenderar jag snarare läroböcker.

 3. Thomas P: Vad anser du om hypotesen att energibalans för en planet uppnås där trycket är 0,1 bar och att gravitationen oberoende av gasblandning åstadkommer uppvärmning/växthuseffekt? För mig låter det som en tänkbar förklaring.

  1. Det är en helt orimlig hypotes. Gravitation kan inte skapa uppvärmning på det sättet, det strider både mot första och andra huvudsatsen. Antag att du hade en atmosfär genomskinlig för IR. Jordytan skulle om den hade samma temperatur som idag fortfarande stråla ut lika mycket, dvs mer än den tar emot från solen och all denna energi skulle försvinna rätt ut i rymden. Det går inte ihop, var skulle den extra energin komma ifrån?

   Om denna hypotes vore sann skulle man lätt kunna bygga en evighetsmaskin och sådana tror jag inte på.

   1. Bäste Thomas !

    Du får en fullständig förklaring i posten “Koldioxidens verkan på klimatet“. Det är atmosfärens massa och gravitationen, som skapar det som oegentligt kallas “växthuseffekten”. Koldioxid gör ingenting. Du har missat logiken.

    Jag har inte lika mycket tid som du för personliga debatter. Med din flit har denna blogg blivit lite av en personlig arena för dig. Det är inte vår mening med den. Jag föreslår att du nyttjar KU, som har många kommentatorer. Eller att du starar en egen blogg.

    Från och med nu raderar jag alla dina inlägg.

    Sture

    1. Sture
     Med all respekt. Jag tror det är ett misstag att bannlysa Thomas P från bloggen. Det är knappast någon tvekan om att han stimulerar debatten vad gäller den grundläggande klimatvetenskapen. Så småningom skulle han säkert locka fler av de namnkunniga inom Klimatsans att delta i debatten, t ex i fråga om “växthuseffekten”. Vi som hyser skepsis mot CAGW borde inte envist hävda att AGW-hypotesen är totalfel. Det kan finnas grader av felaktiga slutsatser. Den skarpaste skiljelinjen mellan”alarmister” och “skeptiker” går väl vid hur stor betydelse koldioxiden har i jämförelse med andra påverkansfaktorer. För min del tror jag som lekman att att andra, naturliga faktorer har större betydelse. Den uppfattningen har jag kommit fram till genom att så objektivt som möjligt och efter bästa förmåga värdera argumenten från båda sidor. Vi skall inte begå samma misstag som en del alarmister på andra bloggar, d v s refusera “obehaglig” opposition mot vår egen linje.

     1. Jovisst, med all respekt för din ståndpunkt, så hinner jag inte moderera alltför flitiga kommentarer. Jag har inget kansli som hjälper till. När kommentarerna blir tjatiga debatter mellan ett fåtal personer passar de inte här.

      Thomas använde också otillbörliga epitet och tillmälen. Han har gjort sig mindre uppskattad på KU.

 4. Om Thomas P fortfarande läser bloggen kan han fundera på varför SMHI hävdar att CO2 är den största klimatgasen NÄST VATTENÅNGA
  Enligt Popper han man aldrig bevisa en hypotes, man kan bara motbevisa och förkasta en hypotes.
  Det är lätt att motbevisa CO2-hypotesen
  Vi vet alla att CO2 har en linjär ökning från 0,03 % omkring 1850 till omkring 0,04 % idag.
  Vi vet alla att temperaturen ökade mellan 1900-1940, minskade mellan 1940-1980, ökade igen 1980-2000 och konstant därefter.
  Eftersom CO2 och temperaturen inte följer varandra så faller hypotesen att CO2 påverkar klimatet.
  Varför har havsnivån inte stigit med minst 30 cm innevarande århundrade? Nästa bevis för att förkasta CO2-hypotesen.

 5. Har med intresse läst kommentarerna. Mig tycks de spegla olika tyckanden som diskuteras utan några bevis för den ena eller andra ståndpunkten.
  Eftersom jag är gammal så jag lutar mig mot min gamla Moll Stark kemibok i realskolan och vidare i gymnasiet L Pauling College Chemistry och G Häggs Allmän och organisk kemi. Koldioxid är en relativt tung gas i dessa sammanhang och har ett kretslopp som kan vara värt att studera, som någon påpekade.
  Sedan kan det vara värt att studera “symbiosen” växters koldioxidupptag och människans syreupptag. Hugger vi ned regnskog så stör vi jämvikten koldioxid/syre. Som synes fick vi på min tid studera jämnvikterna i kemin och i naturen. Har inte doktorerat dvs lutar mig endast på sunt förnuft och har varit intresserad av jämnviktsläror i naturen.

 6. Thomas P
  Sannolikt är det är sådana här oseriösa påståenden Sture inte vill se i sin blogg.
  ” Här i Sverige har vi t ex Hans Jelbring som avskräckande exempel.”

 7. Hej !

  IPCC:s AGW -hypotes om koldioxidens inverkan på den globala temperaturen
  är FALSK och bygger på en bedräglig justering av dess andra rapport år 1996
  vid den förkortade versionen till BESLUTSFATTARE och som låg till grund för
  FN:s KYOTO-PROTOLOLL år 1997 och som USA följaktligen aldrig har accepterat –
  med all rätt !
  Av det ovanstående följer att även PARIS-PROTOKOLLET år 2017 är falskt och
  har följaktligen icke godkänts av USA.
  Det finns ingen global uppvärmning på grund av koldioxid utan på grund av
  den “lilla istiden” under 1600-,1700- och 1800 -talen från vilken nedkylning Jorden
  har återhämtat sig under tiden därefter men som nu i princip är överstånden !
  Allting pekar på att resten av detta århundrande kommer att bli avsvalnande.
  Jag ber om understöd att få ovanstående fakta torgfört och att IPCC:S
  fruktansvärda bedrägeri måtte bli förpassat till världshistoriens skräpkammare!

  Med vänlig hälsning / Olof Hellström

Comments are closed.