Vindkraft stör även växter

Lüneburger Heide, Tyskland. Hela landskapet förändras då vindkraften vandrar in

Det är välkänt att infraljud och pulserande ljus stör människor i närheten av vindkraftverk. Det gäller även djur, eftersom renar och vilt tycks undvika dem. Verkens vingar rör sig så snabbt att fåglar och fladdermöss inte hinner undan utan kolliderar och dödas.

Nu visar en rapport störningar även på växtligheten.

I Kina har ett område med 1.700 vindkraftverk övervakats med satelliter sedan 2003:

1. Ytan av växternas blad har minskat med 14,5 procent.

2. Produktionen har gått ner 8,9 procent på sommaren och 4,0 procent för hela året.

Vindkraftverkens turbulens märks efter 10 km i vindriktningen. Det lokala klimatet ändras. Om natten blir det 0,72 grader C varmare, vilket minskar mängden dagg, som är viktig för vissa växter och för jordens fuktighet.

Färre svalor och fladdermöss, som lever på insekter, betyder fler parasitiska insekter i skogarna.

Tillverkning och byggande belastar miljön. Generatorerna kräver den sällsynta metallen neodym, som bryts i Kina med svåra miljöproblem. Maskinhus och torn kräver flera hundra ton stål. Fundamentet består att tusentalet ton armerad betong, vars produktion ger stora utsläpp av koldioxid. Varje torn behöver en väg över mark, som annars vore beväxt.

Per levererad kWh belastar vindkraften miljön mera än våra vanliga kraftslag. Jakten på utsläpp är meningslös, då koldioxid inte påverkar klimatet så det kunnat mätas.

Vid vindstilla behövs vanliga kraftverk. De kan köra hela tiden, vilket gör vindkraften onödig.

 Sture Åström

+ – + – + – +

2017-06-30

Vindkraft stör även växter

+ – + – + – +

2017-07-03

Vindkraft förstör växter

(Det är förstås en viss överdrift. Jag rapporterade om “stör”, inte “förstör”.)

+ – + – + – +

2017-07-07

Vindkraft stör även växter

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Vindkraft stör även växter

 1. Antag att man har som mål att minska CO2 från 10 GigaTon till 6 GigaTon fram till 2050. Då behövs det ytterligare 3.275.492 vindkraftverk. På grund av förslitning måste dessa ersättas efter 12 – 15 år. Det betyder att man varje år måste tillverka minst 242.692 nya vindkraftverk i hela Världen. I Sverige kommer det i slutet av 2017 att finnas 3,452 vindkraftverk. Omkring 98% av världens vindkraft finns utanför Sverige. För att hålla takten med yttervärlden måste Sverige således sätta fart, 2% av 3.275.492 vindkraftverk skall till. Det blir 65.510 stycken, varav 4.852 av dessa måste ersättas per år. Svenska politiker är duktigast i Världen, de utlovar 100% förnybar energi redan 2040. Vindkraft har låg kapacitetsfaktor så detta löfte lär bli en utmaning. Säkrats är nog att förlita sig på vattenkraft och kärnkraft om man inte vill frysa ihjäl!

 2. Miljöflummare har länge propagerat för vindkraft med argument som att den är förnybar, miljövänlig och minskar klimatpåverkan.
  Det finns inget förnybart med stål, betong, glasfiber, koppar och andra material som behövs i vindkraftverk.
  Det är inte ett dugg miljövänligt med vindkraftverk som dödar fåglar och fladdermöss och använder mer material per producerad kWh än något annat energislag.
  Det har länge varit känt, men också ignorerat, att vindkraftverk värmer jordytan när de är igång. Detta eftersom de saktar ned den konvektion som är den viktigaste metoden för jordytan att kylas. Först flera kilometer upp i atmosfären blir värmestrålningen den viktigaste metoden för att transportera bort värme.

 3. Hej Sture

  Tillhör de så kallade “klimatförnekarna” precis som du. Men måste ändå fråga om en sak i ditt inlägg.

  Du skriver “Fundamenten består …. armerad betong vars produktion ger stora utsläpp av CO2”. I stycket därefter anger du att att CO2 inte påverkar klimatet, vilket jag också tror.

  Men det kan ge upphov till förvirring när du först nämner att produktionen av betongen till fundamenten ger upphov till stora utsläpp av CO2 och därefter skriver att CO2 inte påverkar klimatet. Argumenten går liksom inte ihop.

  Men du skall också ha ett stort tack för ditt engagemang och bloggen som helhet. Den behövs verkligen som motvikt i denna CO2 fixerade tid.

  1. De som tror på CO2:s katastrofala verkan är i regel samma personer som vill ha vindkraft. DET hänger inte ihop. För oss som ser vindkraften som en dyr och onödig parentes är dess övriga miljöpåverkan och krav på subventioner skäl nog för att vilja ha bort den.

  2. Jag skulle tro att det är för att påpeka hyckleriet hos alarmister att det är dåligt med koldioxid i ena änden medan det går bra i den andra. Detta är något som är väl förtroget för de flesta läsare av Klimatsans. Men, för tydlighetens skulle borde det kanske inte skrivas mellan raderna.

  3. Hej Roggan !

   Som Göran förklarar så vänder sig min text till olika läsare: De som tror på hypotesen om koldioxiden skall inse att argumenten för vindkraft är falska. De om är öppna för tvivel skall få förklarat att klimathotet är en bluff, d.v.s. satsningarna på vindkraft är gigantiskt slöseri med pengar. Och subventionerna skickar vi utomlands !

Comments are closed.