Vrid klimatpolitiken åt rätt håll

Med drygt 80 deltagare blev vår klimatkonferens i fjol en succé. Det var första gången sedan 2006, som en sant vetenskaplig konferens om klimatet hölls i Sverige, öppen för alla deltagare att yttra sig.

Hjälp till med att vrida Sveriges klimatpolitik åt rätt håll ! Det är 180° som behövs.

Klimatsans tycks vara den enda organisation som sedan 2013 aktivt och uthålligt sprider fakta om klimatet. Media och officiella källor inom politik, myndigheter och akademier bekänner sig till den hypotes om koldioxidens dominerande verkan, som IPCC ännu inte lyckats bevisa. Det gör också många etablerade föreningar som WWF, Naturskyddsföre-ningen och Greenpeace samt hundratals tankesmedjor och aktionsgrupper runt om i landet. Nästan alla dessa har bidrag av skattemedel. Nu har även många stora koncerner hoppat på tåget och annonserar sin “klimatanpassning” i marknadsföringen.

Vi har inga bidrag från andra än våra egna medlemmar och supporters.

I höstas genomförde vi en konferens på Lidingö i samarbete med norska Klimarealistene med ett dussin mycket meriterade talare från Danmark, Norge och Sverige. Den blev en stor framgång med tydliga konklusioner:

Koldioxidens verkan är så liten att den inte kunnat mätas. Solen är den viktigaste drivkraften i klimatförändringarna. Dess beteende förebådar nu en kallare period.

Men konferensen negligerades helt av media och politik, trots personliga inbjudningar till nyckelpersoner. Dagens politik drivs fortfarande i fel riktning, där enorma belopp slösas på olönsam, opålitlig och onödig elproduktion, samt elbilar och samhällsbyggande med fel-aktiga förutsättningar. Detta drabbar din ekonomi idag, men gör det allt värre i framtiden med den politik som nu förs.

Vi hoppas att du vill känna att du “gör något” för att avvärja galenskaperna.

Sänd oss då ett bidrag, se konton nederst. Det är en “investering” idag, för att avvärja det slöseri med dina pengar, som annars blir obevekligt.

Bidragen går till en ny konferens, som vi planerar till vintern. För att media skall lockas att rapportera om den, vill vi bjuda in talare även från Amerika. Då behöver vi mycket pengar, så vi hoppas att du vill förmå även vänner och bekanta att bidra.

Då kan du se dina barn och barnbarn i ögonen och förklara:

Jag bidrog till att rädda landet.

 

Sture Åström, nätverkets sekreterare

 

Ditt bidrag kan du överföra:

Bank: Länsförsäkringar 9023 9467711, kontobeteckning “Klimatsans”                                        Var snäll och uppge ditt namn i rutan “Meddelande till mottagaren”.
Eller swisha: +46707730756 (Pengarna går till kontot för Klimatsans, men jag står som mottagare, eftersom telefonen är min.)

+ – + – + – +

En av våra första bloggposter är fortfarande toppaktuell:

Politik för fattigdom och svält

(Klicka på röd text.)

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “Vrid klimatpolitiken åt rätt håll

  1. Tack för att Ni finns som motvikt till alla överdrivna rapporter som skrämmer människor om “jordens undergång”. Jag hoppas att Ni kan få mer genomslag för Er sakliga information. Ge inte upp !!

Comments are closed.