“Fossilfritt Sverige” är ett odemokratiskt organ

Domsjö fabriker utanför Örnsköldsvik ägs av Aditya Birla Group, Indien. En gammal sulfitfabrik ombyggd i flera faser för att tillverka biodrivmedel ur skogsprodukter. Kommunerna Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå har sänkt flera hundra miljoner kronor i projekten.

Jag har sett siffror på 400 och 900 miljoner kronor, men har inte forskat vidare.

2017-05-19

(Jag har missat att manuset blivit infört.)

Nationella samordnarens förslag ett övergrepp på demokratins grundläggande principer

Svar på “Samordnaren för Fossilfritt Sverige: “Bioraffinaderi en väg att ta klimatpolitiskt ansvar för framtiden”, Ordet fritt 12 april.

Vi har en ”nationell samordnare för ett fossilfritt Sverige”, Svante Axelsson, som i en debattartikel föreslår dels statligt stöd till ett bioraffinaderi och dels att mera biodrivmedel skall blandas in i bensin och diesel.

Detta innebär en indirekt beskattning av medborgarna. Produktionen av biodrivmedel är olönsam utan kraftiga subventioner. Axelssons anställning betalas av skattemedel.

Det är ett mycket allvarligt övergrepp på demokratins grundläggande principer att mina skattepengar används till propaganda för åtgärder som jag motsätter mig.

Detta är inte kritik mot honom, han gör vad politikerna begär. Han förutsätter att koldioxid är den dominerande drivkraften för klimatet enligt klimatpanelen IPCC:s hypotes. Nobelpristagaren i fysik 1965, Richard Feynman, California Institute of Technology, förklarar att hypotesen är teoretiskt omöjlig.

Den antar att koldioxiden hindrar infraröd strålning från att lämna jorden. Men koldioxiden verkar inom ett mycket smalt spektralband och dess koncentration i luften är bara 0,4 promille.

Det finns 10 – 40 gånger så mycket vattenånga, som har flera breda spektralband, varav ett överlappar koldioxidens. Den tar hand om energin i spektralbandet. Det blir inget över till koldioxiden.

Men strålningen har en verkan bara om man bortser från luftens turbulens, vilket är overkligt. Det är atmosfärens tjocklek, som gör jorden beboelig, oberoende av gasblandningen, googla koldioxidens verkan på klimatet.

Utsläppen påverkar alltså inte klimatet. Däremot berikar de atmosfären med livets gas, så att växtligheten blir frodigare och skördarna större. Det är välgörande för hela mänskligheten.

Axelssons uppgift är onödig. Hans förslag är kapitalförstöring och dessutom kontraproduktiva. Att ”ta politiskt ansvar” innebär att inte låta sig luras av en falsk hypotes.

Sture Åström

Nätverket Klimatsans

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on ““Fossilfritt Sverige” är ett odemokratiskt organ

 1. Har du en bra länk till detta:

  “Nobelpristagaren i fysik 1965, Richard Feynman, California Institute of Technology, förklarar att hypotesen är teoretiskt omöjlig.

  Den antar att koldioxiden hindrar infraröd strålning från att lämna jorden. Men koldioxiden verkar inom ett mycket smalt spektralband och dess koncentration i luften är bara 0,4 promille.

  Det finns 10 – 40 gånger så mycket vattenånga, som har flera breda spektralband, varav ett överlappar koldioxidens. Den tar hand om energin i spektralbandet. Det blir inget över till koldioxiden.”

  1. Som så ofta i dagens värld är informationen så överflödande att det är svårt att hitta just de svar man söker. Feynmans syn på betydelsen av atmosfärens massa o0ch gravitationen finner du här:
   http://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_40.html
   Se fig.40-1.

   Det är rätt jobbigt att ta sig igenom. Du finner resonemanget sorterat, så det är lite lättare att förstå här:
   http://hockeyschtick.blogspot.se/2015/07/feynman-explains-how-gravitational.html

   Mer sammanfattande beskrivning finner du här:
   http://principia-scientific.org/physicist-richard-feynman-discredits-greenhouse-gas-theory/

   Just vad Feynman sade om spektralbanden har jag inte hittat idag. Men det ser man på de grafer över spektralbanden du finner på Wikipedia. De gränser som dras där är i realiteten inte så skarpa. Eftersom det finns så mycket mer vattenånga än koldioxid, tar den upp energi även strax utanför den gräns du ser där. Då blir överlappet fullständigt.

   Överlappet har jag konstaterat och skrivit om för ett par år sedan, så jag såg det så självklart att jag inte tyckte jag behövde spara länken. Kanske hittar jag den senare. . .

 2. Kommentar från Magnus Berne:

  Annie Lööf vill lagstadga om obligatorisk inblandning av biobränsle i flygfotogenen – naturligtvis helt utan någon påvisbar effekt på klimatet. Syftet torde vara 1. att göra sig populär. 2. att hålla olönsamma biobränslefabriker under armarna på resenärers och skattebetalares bekostnad.

 3. När man ser ett vindkraftverk eller en samling solpaneler, kanske man tänker: Hur är det egentligen med lönsamheten?
  Enligt vår senaste elräkning i Spanien, totalt 52,02 €, gick 12,26 € till ”förnybar energi”, nästan 24%. Klart att ”förnybar energi” är lönsamma när någon betalar det som annars skulle bli en ren förlust. Saten betalar ut 0,083 €/kWh till dem som producerar vindkraft. Vårt pris per kWh är ungefär hälften, plus mängder av avgifter.

Comments are closed.