Hyckleriet i media

Dagens ledarsida i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad.

 

Jag kan helt hålla med om vad rubrikerna säger. Det komiska eller sorgliga eller tragiska är att den stolta försvararen av sanning och anständighet, som står bredvid i bild, gör just som trollen.

Sydsvenskan förmedlar okritiskt pressreleaser, som ständigt varnar för den kommande katastrofen med en överhettad planet, fast inget sådant hot finns. När jag förklarar hur vilseledande och ofta helt felaktiga uppgifterna är, får jag till svar att redaktionen inte har anledning att ändra uppfattning. Sänder jag in ett debattmanus, som påpekar rena felaktigheter, får jag till svar:

Vi vet vad du tycker och du har fått säga det.

Ja, jag fick ett manus infört för flera år sedan. Därefter har nästan alla mina manus refuserats. Därmed anser redaktionen att de pressetiska reglernas krav på att ge plats åt “båda sidor” är uppfyllt. Man betygar gång på gång sin respekt för de reglerna.

Felaktiga uppgifter om klimatet trycker Sydsvenskan nästan varje dag.

Några exempel finns här och här och här.

En bondfångares grundregel är att ikläda sig en kostym av anständighet och kunnande. Således har FN:s klimatpanel IPCC ofta kallat sig ett “vetenskapligt” organ, fast den är ett “mellanstatligt” organ, d.v.s. en helt politisk konstruktion.

De hissar alltså falsk flagg.  Dess beslutande församling utgörs av alla FN:s 195 nationer. Av dessa rankar The Economist 20 som demokratier. Av de övriga är de flesta U-länder med mer eller mindre auktoritärt styre. För detaljer se sid. 63 i Tege Tornvalls utmärkta bok Tänk om det blir kallare.

I den styrande församlingen utgörs majoriteten av politiker och byråkrater från auktoritära länder utan vetenskapliga institutioner och ofta med utbredd nepotism och korruption. Denna okunniga församling har förstås inga möjligheter att se skillnad på kunniga och okunniga forskare. De vet inte ens vad de främsta förutsättningarna är för “vetenskap”: Ärlighet, öppenhet och kritik.

IPCC drivs istället med bluff, slutenhet och mobbning av kritiker.

Heidi Avellan har så rätt i att falska nyheter undergräver demokratin. Ett exempel är propagandan för “fossilfritt”. Eftersom Sydsvenskan och ALLA riksmedia ständigt målar upp kommande katastrofer som följd av vår användning av fossila bränslen, har allmän-heten fått tron att dessa är skadliga. Fast verkligheten är den motsatta: Mera koldioxid i luften är välgörande för skördar och därmed hela mänskligheten. Och den påverkar inte klimatet märkbart.

Sedan gör aktivister en opinionsundersökning, som finner att 70 % av väljarna vill ha en flygskatt. Man försöker pressa fram felaktiga politiska beslut med hänvisning till en felinformerad väljaropinion.

De mest ruinerande politiska besluten avser energipolitiken. Vi hade redan en ovanligt väl fungerande elproduktion. Men politiken subventionerar opålitlig vindkraft i så stor skala, att pålitlig kraftproduktion blir olönsam. Dock är den pålitliga kraften omistlig, så den kommer att behöva subventioneras den med, för att den inte skall läggas ner. Det sker redan i Tyskland och Storbritannien samt diskuteras nu i Australien, sedan man haft ett par omfattande “black-outs”.

Nationens ekonomi har förlorat flera hundra miljarder kronor i onödiga investeringar i vindkraftverk och i sönderkonkurrerade existerande, pålitliga och effektiva kraftverk. Politiken har rånat kraftbolagen på värdet i deras tillgångar.

Detta är ett så otroligt missbruk av makten att det ingen som förhandlade om grundlagen nyligen kunde föreställa sig att det borde förbjudas.

Stadsplaneringen förutsätter att havet stiger en meter eller tre meter, fast vår landhöjning är större än den lilla stigning om 1mm/år, som är reell. Havets nivå sjunker alltså i alla våra hamnar, men inte så mycket att omedelbara åtgärder behövs.

Politiken styrs fel, därför att riksmedia samfällt sviker sin funktion som “tredje statsmakt” med uppgift att kritiskt granska makten och ge utrymme för alla åsikter. I klimatfrågan är IPCC den viktigaste auktoriteten. Sveket sker så samordnat att man kan misstänka att det finns en överenskommelse där bakom.

 

Vad gör Heidi Avellan, när hon inser att det är hon själv som undergräver demokratin?

 

Sture Åström

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

8 thoughts on “Hyckleriet i media

 1. Svårt att få kontakt med media? Detta har jag försökt få svar på från Studio Ett i någon vecka nu, både via mejl, Messenger och Facebook. Inte gått så bra. Vad tror du de menar med uttalandet?:
  “I Studio Ett den 22/6, 32.16 in i programmet, jämförde man personer som “förnekar klimatförändringarna” med personer som “förnekar att förintelsen har ägt rum”. Hur definierar ni egentligen “förnekar klimatförändringarna”? Är det personer som bokstavligt förnekar det, dvs att det inte är några klimatförändringar, eller menar ni personer som förnekar det s.k.”klimathotet”?”

 2. Det är bedrövligt helt enkelt. Mittmediakoncernen har engagerat Malena Ernman som återkommande krönikör i de flesta av koncernens tidningar. Hon använder den plattformen för klimathotspropaganda och blir som krönikör inte motsagd i repliker. Av hennes texter kan man förstå att Rockström är hennes källa och läromästare.

  1. Och Rockström kallar klimatrealister för människor som tror att jorden är platt.

 3. Om man startar en artikel med rubriken Troll är farliga… och hänvisar till demokratin då har man redan spårat ut i första meningen.

  Folk hänvisar till demokrati hit och dit men gör aldrig någon reflektion på vad det är för något. I Sverige har vi en representativ demokrati. Ska man representera någon bör man då inte träffa denna någon? Det finns flera sätt att representera någon. Det kan gälla att sälja sin grannes bil och grannen ger direktiv om hur det ska gå till och vilka priser som gäller. Det kan gälla någon form av avtal. En mäklare representera säljaren. Alla dessa representanter vet vad du vill och har gränser som inte får överskridas.

  När vi kommer till den svenska demokratin, då vet representanterna inte ens vilka de representerar, vad dessa tycker och tänker i olika frågor och det finns inga som helst gränser som politiken ska hålla sig inom.

  Så att tala om att någon som inte tror att t.ex. koldioxiden är en växthusgas hotar definitivt inte någon demokrati. Det är sådant totalt nonsens. Det enda som hotas är journalisternas våta socialistiska drömmar. Det jag skrattar gott åt när det gäller denna dumhet är att om deras drömmar slår in, då kommer vi aldrig ha råd med en massa korkade miljöprojekt. Och vilka medborgare kommer ens att brys sig? Deras tankar kommer mer att vara inriktade på att få mat för dagen och har inte tid att diskutera hur nästa vindkraftverk ska uppföras på ett genusvetenskapligt sätt och vem som ska hbtq-certifiera det medan rikspolischefen lindar in det i rör-inte-mig-band.

  1. Lägg till att dom “skall stoppas”. Skall dom inte få yttra sig i yttrandefrihetens hemland?

   Är man riktig demokrat säger man istället att dom “skall bemötas”. Dom skall alltid få svar.

 4. Follow the money.I samma anda och med liknande indoktrinering med hjälp av global propaganda och tongivande msm har man skapat en hybris avseende användning av psykotropa mediciner .Quick fix som gav människor falska förhoppningar i behandling av psykisk ohälsa.Istället är resultaten av medicinering med bl.a. glädjepiller eller lyckopiller slutat i en farsot av psykisk ohälsa där kronicitet och självmord utmärker sig.Bipolär sjukdom ökar och tidigare förbehållet vuxna drabbar även barn och unga.Enligt professor Peter Götzsche nordic cochran institut köpenhamn är läkemedelsindustrin att jämställa med organiserad kriminalitet.

Comments are closed.