Ring P1 om klimatet

Professor Ole Humlum, Oslo, visar hur den globala temperaturen och halten koldioxid, CO , stiger samtidigt under 80- och 90-talen, men hur de inte följs åt tidigare och därefter. Kurvorna visar att sambandet var tillfälligt, slumpmässigt.

I själva verket är det temperaturen, som driver upp koldioxid ur havet.

I programmet Ring P1 den 10/7 råkade klimatet släppas ut i etern. Det kan vara för att den förste talaren förväntades tala om kris och Almedalen, men han utgick från Fridolins tal. Programledarens inlägg är kursiverade. Klicka på röd text för länkar till förklarande poster.

Mikael Karlsson, Stockholm, 00.50 – 05.57 in i programmet:

Fridolins kris var lågt grundvatten, för lite regn. Men för några år sedan var krisen att det skulle bli för mycket regn. Fantiserar dom ?

Ett annat exempel: Erika Bjerström satt i Vetenskapsradion och sa att nu stiger havsnivån så husen i Monrovia faller ner i havet. Och alla höll med. Men det är samma hav överallt. Nivån har stigit några cm de senaste 30 åren. Det har inte stigit mer.

Olika typer av extremt väder kan väl vara symptom på samma sak ?

Det är ju så dom säger: Vad som än händer kan dom säga att det beror på klimatföränd-ringarna. Nu har vi ju haft en jättesen vår. Och då skyller man den på klimatförändringarna.

Allt det här är ju fria fantasier. Vi kan inte ens se vädret några veckor framöver.

Klimatet styrs av solen. Den kan vi inte påverka.

Du menar att vårt sätt att leva påverkar inte klimatet på Jorden ?

Det är inte mätbart. Det är helt försumbart jämfört med naturliga orsaker.

Det är ju sant att koldioxidhalten har ökat, men det är en nyttig gas. Det är den som gör att livet går vidare här på Jorden. Den använder alla växter i sin fotosyntes.

Men varför säger då en så pass enad vetenskapskår att vi skall ta det här på allvar?

Den är inte enad. Många fysiker, de som förstår fysik, håller inte alls med. Det här är en politisk fråga.

Det är ju ändå en väldigt stor majoritet, närmare 95 % eller så ?

De där siffrorna är roliga, när man tittar närmare på dom. Man väljer ut de som svarar, på ett sånt sätt att man får de resultat man vill ha.

Tittar man på Klimatupplysningen på nätet, där riktiga vetenskapsmän yttrar sig, är det uppenbart att talet om dessa saker är väldigt överdrivet. Den viktigaste effekten är höjda skatter.

Koldioxidhalten har stigit. Det gör ju att växterna mår bättre än nånsin. Öknarna minskar. Vi får mer och mer mat, så att vi klarar den ökade befolkningen.

Jag ber er som lyssnar och inte håller med Mikael att ringa in.

+ – + – + – +

 

Jan Roostal, Stockholm, 19:50 – 24.56 in i programmet:

Det är helt sanslöst att man kan fortsätta blunda.

Det finns ju kurvor som visar att temperaturhöjningen på Jorden samvarierar med koldioxidutsläppen. Under de tio senaste åren har fem år varit de varmaste nånsin. Det stämmer säkert att en viss ökning av koldioxiden är positiv för växter, men det som är väldigt allvarligt är försurningen av världshaven.

Korallerna skadas dubbelt, dels av värmen och dels av försurningen. 50 % av korallerna är dödade eller skadade, i väldigt dåligt skick.

Det är fascinerande: Det har tagit naturen miljoner år att skapa oljan. Sen påstår de  att det har igen inverkan på klimatet att vi eldar upp den på 100 eller 200 år.

Vad grundar sig dessa påståenden på ? Att detta bara skulle vara bluff .

Vi vill inte se verkligheten: the Sunny Day Syndrome. Vi vill inte se att det här sättet att leva, den här fossilförbränningen är katastrofal.

Det gick ett program som visade en väldigt positiv utveckling på solenergi. Man får fram el från solceller som är billigare än fossilelen.

Vi är väldigt nära en tipping point, då dom här effekterna börjar förstärka varandra. I Antarktis håller det på att lossna ett isberg som är två gånger så stort som Gotland. Det har i sig inte så stor effekt på havsnivån, tydligen, men vad händer sen ? När dom här glaciärerna börjar kalva, finns det ingenting som stoppar dom. Om hela Västantarktis smälter, då talar vi om en havsnivåhöjning på 6 – 7 meter.

Då blir det ju gigantiska konsekvenser. Finns det nåt sätt att få oss människor att även se de problem som sker långsamt?

Det behövs en medvetandehöjning, för att förstå att varje val som jag gör, påverkar hela världen.

+ – + – + – +

Roostals referens still Isberget från Antarktis är korrekt, men han har tagit miste på proportionerna. Antarktis är en hel kontinent, så allt är enormt stort där. Den del av shelf-isen, som nu lossnat är bara 13 % av shelfen Larsen C. Den mesta isen som håller emot glaciärernas kalvning är alltså kvar. Larsen C är i sin tur en liten del av isarna runt Västantarktis. Det finns ingen som helst risk att glaciärerna på Västantarktis väsentligt skulle öka takten i kalvningen. Snarast tvärtom, eftersom klimatet nu går mot en kallare period.

+ – + – + – +

Mikael Karlsson är alldeles bestämt INTE den Mikael Karlsson, som varit ordförande i Naturskyddsföreningen och numera är ordförande i “European Environmental Bureau”, Europas största miljöorganisation med c:a 150 medlemsorganisationer.

+ – + – + – +

Jan Roostal har en egen hemsida:

På den kan jag läsa:

Jan Roostal – sedan 1999 certifierad instruktör i  Primordial Sound Meditation vid Deepak Chopras Center for Well Being i San Diego, Kalifornien. Att få undervisa i meditation är en gåva.

Nästa kurs i meditation börjar fredag kväll 28 juli 2017.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Ring P1 om klimatet

 1. ENLIGT ENKLA FYSISKA LAGAR: Om ett isflak ligger på vattnet och smälter så kommer vattennivåen inte att ändra sig alls när isen smälter eftersom 1 kg is i smält form är exakt 1kg vatten.
  Om all is som ligger i havet runt polerna smälter så har inte heller detta någon inverkan på havsnivåen.
  Annat är det med is som glider ut från land och kalvar, då höjs havsnivåen något i samma ögonblick som isbitarna bryts loss och hamnar i havet, detta är emellertid bara tillfälligt eftersom landisen bildas av snö som bildats ur havsvatten.

 2. ROOSTAL

  Isar vid shelfisar kalvar alltid, ett tecken på mera isbildning på glaciärerna då ismassor trycks utåt, har inget med “global uppvärmning” att göra. Dessutom har det blivit kallare och mera isbildning på antarktis senaste åren! Hur du kan koppla denna kalvning ill global uppvärmning och CO2 begriper jag inte. Det är 30 minus vid sydpolen!
  Haven “försuras inte” möjligen blir de lite mindre alkaliska.
  So jag fattat det består koldioxid
  utsläppen av människan av 4 % av den totala koldioxiden i atmosfären. Just de 4 % skulle vara “katastrofala” menar du ?

  Titta på kurvorna koldioxid mot temperaturhöjningar senaste 20 åren, senaste 10 åren misstämmer de ganska ordentligt, medan de 10 åren dessförinnan korrelerar de. Därav kan man INTE dra slutsatsen att de följs åt.

  Sen var det varmare på medeltiden än vad det är nu. Och lika varmt på 30-talet vad jag förstår

  1. Ja, det är ett typsikt argument att säga att haven blir surare när de i själva verket blir pyttelite mindre basiska. Dessutom kan haven inte bli sura. Det är en omöjlighet. Det finns för stora mängder mineraler i haven som hindrar att de blir sura.

   Koraller mår bra och dåligt, men sammantaget mår de hur bra som helst. Så dumt att ta ett enskild ställe där de mår dåligt av naturliga orsaker och hitta på att att det gäller globalt. Typisk klimatalarmism är att ta en händelse och isolera den från historiskt och sedan påstå att den har med mänsklig påverkan att göra.

Comments are closed.