Tro på akut klimathot är en religiös tro

Världens energiförbrukning enligt statistik från BP januari 2017

Som synes ger biomassa och solceller så lite att det inte syns i grafen.

+ – + – + – +

2017-07-15

Tron på ett akut och allvarligt klimathot, som inte ska förväxlas med tron att människan alls påverkar klimatet, är en religiös tro utan vetenskapligt stöd. De troende låtsas ändå att de har vetenskapligt stöd och att minst 97 % av alla klimatforskare står på deras sida. Förvisso anser minst 97 % av världens klimatforskare att människor påverkar klimatet, men nästan alla av dem inser också att vi inte vet hur stor påverkan är och att alltmer tyder på att den är liten och långtifrån katastrofal.

De troende har inga sakargument och ingen vetenskap på sin sida. De hemfaller i stället åt diverse personangrepp. Vilket vi ser exempel på i ett inlägg av Bernt Lindstedt 11/7. Vi klimathotsskeptiker, som har vetenskapen på vår sida, anklagas för att förneka klimat och klimatförändringar. Vi skeptiker vet att klimatförändringar har förekommit i miljarder år, medan troende kan hävda att klimatförändringarna redan är här, alldeles som de uppstod för några år sedan!

Vi skeptiker ska nu förknippas med högerextremister, minsann. Bland klimataktivisterna finns en minoritet vänsteraktivister och deras marxistiska ideologier har totalt misslyckats i alla länder där de prövats. Marxismen har kostat cirka 100 miljoner människor livet, i länder som Sovjetunionen, Kina och Kambodja.

För övrigt är det just med statistik forskare har kunnat visa att klimatet har förändrats. Annars skulle vi inte veta det! Med statistik går det också att se att torka, stormar och skogsbränder inte alls har blivit vanligare på senare tid. Dessutom går det att se att klimatförändringarna är minst där det redan är varmt och störst där det är kallt. Vilket faktiskt innebär att klimatförändringarna är större i rika länder än i fattiga!

Slutligen så borde vem som helst begripa att lösningen att snabbavveckla de energislag som står för cirka 80 % av världens energibehov skulle vara värre än vilket problem som helst. Klimataktivister verkar för att förstöra varje möjlighet för kommande generationer att få ett bra liv!

Lars Kamél, nätverken Klimatsans och Clexit Sverige

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

6 thoughts on “Tro på akut klimathot är en religiös tro

  1. Du skriver “förvisso anser minst 97% av världens klimatforskare att människan påverkar klimatet”
    Källa på det!!

    1. Det är allt de har kunnat bevisa, de där opinionsundersökningarna som enligt de klimathotstroende visar att 97 % av forskarna tror på ett akut och allvarligt klimathot. Vilket de alltså inte alls visar. Sedan går det att undra hur representativt urvalet är. Dessutom inkluderar “påverkar klimatet” möjligheten att påverkan är så liten att den inte är mätbar, än i alla fall.

  2. Det är självklar att en ökning av koldioxidhalten ska få en påverkan på klimatet. Det är långtifrån självklart att den någonsin kommer att bli mätbar. Annat kan kompensera så att effekten blir försumbar. Det är också självklart att eventuell effekt ännu inte går att skilja från naturliga faktorers påverkan på klimatet. Så långt borde alla seriösa och hederliga klimatforskare hålla med. Vid det här laget är det egentligen också självklart att det inte kommer att bli någon katastrofal påverkan. Ändå lever klimathotet vidare och det föreslås åtgärder för att hindra denna antagna, katastrofala påverkan.

  3. Skall man hårdra det resonemanget så har älgarna i skogen och fiskarna i havet påverkan på klimatet – dock naturligtvis inte mätbart/påvisbart. Därför tycker jag att man bör komma till följande konsensus: ingen mätbar påverkan = ingen påverkan.

Comments are closed.