Vindkraft är miljömässig förlustaffär

Ett vindkraftverk kräver ett fundament i armerad betong på tusentalet ton.

Produktionen av dess cement och armeringsjärn samt c:a tusen ton stål i torn och maskinhus har orsakat så stora utsläpp av koldioxid, att det tar storleksordningen 20 år för verket att spara in motsvarande mängd. Det kan vara längre tid än livslängden.

+ – + – + – +

2017-07-17

Dags nu att sätta ned foten när det gäller vindkraftsexploateringen av vår idylliska landsbygd.

Det är med sorg i hjärtat man ser dessa groteska installationer växa upp i kustlandet, inlandet och fjälltrakterna.

Vindgeneratorer är kortlivade pjäser, ekonomisk och teknisk livslängd är blott 13 – 15 år.

Produktionen från vindkraft är intermittent, vilket i praktiken innebär att annan produktion momentant måste finnas tillgänglig som back-up till nära nog 100 procent.

Vindkraft är därför meningslös. Den tekniska utvecklingen kommer inom kort att konkurrera ut medeltida teknik som vindkraft. Fusionstekniken spås vara färdigutvecklad cirka 2030.

Därför måste vi stoppa onödig miljö- och naturförstörelse med vindkraft.

Rikspolitiker förstår inte vad de ställt till med. De förstår inte vilken tragedi som drabbar oss till vindkraft närboende. Infraljudet från generatorerna tvingar folk att flytta från sina gårdar, fastigheter som gått i arv in många generationer. värdet på dessa fastigheter krossas och den kära hembygden skövlas.

Obegripligt att våra folkvalda låter sig duperas av vindkraftbolagens lobbyister. Vind-kraften förstör natur och miljö och vem tror att dessa vidriga monument i naturen skulle påverka klimatet i någon som helst riktning?

Miljöpartiet och Centern som ivrar för vindkraft bör snarast tänka om. Värna miljön det vill säga verka för ren luft, rent vatten och stoppa giftspridning men förstör inte miljön med meningslös vindkraft!

Stockholmspolitikerna värnar sin egen miljö, det finns ingen vindkraft på Gärdet, Djurgården eller i Skärgården!

Torbjörn Eriksson

+ – + – + – +

2017-07-11

Förstör inte miljön med meningslös vindkraft

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

5 thoughts on “Vindkraft är miljömässig förlustaffär

  1. Om livslängden är så kort, kan vi bara hoppas på att de blir en engångsföreteelse, och framförallt landsbygden kan återgå till det normala igen.

    Å andra sidan. Om folk visste hur totalt meningslös vindkraften är, kanske de skulle klaga, och i bästa fall göra lite civilt motstånd.

  2. Håller med till 100 procent. Har hus på södra Gotland där det finns en gigantisk vindkraftpark på Näsudden, fullständigt förödande för ett unikt kustlandskap. Samtidigt ojar sig det politiska etablissemanget på Gotland över en utebliven ny fastlandskabel som kommer att göra nyetablering av ytterligare vindmöllor mindre sannolik och sätta käppar i hjulet för total fossilfrihet!

  3. Att det kunnat bli så här tokigt tror beror på att politikerna inte kunnat hålla isär energi och effekt. I alla år har man subventionerat energi ensidigt och blundat för att det avgörande är att alltid ha tillgång till effekt när den behövs. Det är krav som aldrig kan mötas av väderberoende kraftproduktion. När kostnaderna för sol- och vind påstås kunna konkurrera med baskraften bortser man att både reglerkraft och energilagring kostar. Och utan detta fungerar ju inte systemet. Efter kohandeln Energikommissionen har man åtminstone insett att man måste ta bort effektskatten på reaktorerna. Samtidigt föreslår man 18 TWh mer “förnybar” el!

  4. Torbjörn
    kan du inte skriva också en insändare till tidningen norran.se (Västerbotten )

  5. Det stämmer tyvärr inte att inte skulle finnas vindkraft i skärgården. På Ljusterö finns det 2 st. Det har förstås varit mycket protester, men vad hjälper det.

Comments are closed.