I de viktigaste klimatrapporterna finns inget stöd för klimathotet

Under 9000 år har temperaturen sakta sjunkit på Grönland. Under 2016 växte istäcket ovanligt mycket.

2017-07-25

(WG I avser IPCC:s Work Group 1, som behandlar de vetenskapliga rönen)

Signaturen Idefix bemöter 24/7 mitt påstående att klimathotstroende inte har stöd av sak-argument eller vetenskap. Han nämner Assessment Reports från IPCC. De viktigaste rapporterna kommer från WGI och där finns inget stöd för påståenden som de troende brukar komma med. WGI nämner att torka, stormar och skogsbränder inte har blivit vanligare de senaste decennierna. Ändå hävdar de klimathotstroende gång på gång motsatsen. Jag inte bara tolkar, jag läser faktiskt delar av rapporterna!

Idefix försöker sedan med ett sakargument: Att uppvärmningen nu går 10 gånger snabbare än normalt (vid senaste istidens slut). I början av 1900-talet hittar vi en, inom felmarginalen, lika snabb uppvärmning som nu. Nästan alla klimatforskarna anser att människor då inte hade börjat påverka klimatet.

Före 1800-talet finns få bra dataserier. En är från Grönland och visar att temperaturen kunde stiga med 12 grader på 400 år. Det är definitivt snabbare än i modern tid. Under 9000 år har temperaturen sakta sjunkit där, med undantag för vissa perioder.

Energibolagen BP och Exxon har gjort prognoser. Bägge spår att de fossila bränslena står för cirka 78 procent av världens energibehov 2035-40. Andelen “förnybart” spås bli 15-16 procent, varav biomassa och vattenkraft ger mest. Det pratas och skrivs så mycket om att sol och vind växer snabbt. Vad som då inte nämns är att de har växt från helt försumbart till nästan helt försumbart. Och att det har kostat enorma belopp i subventioner för att ens nå dit!

Lars Kamél, nätverken Klimatsans och Clexit Sverige

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

One thought on “I de viktigaste klimatrapporterna finns inget stöd för klimathotet

 1. Hej !
  Tack för detta värdefulla stöd och tack för att Du upplyser om Clexit, som är
  den viktiga internationella opponenten till FN-organet IPCC:s villoläror, vilka
  grundades på ett kriminellt bedrägeri vid sin AR 2 :s delgivning till världens
  beslutsfattare år 1996 . Detta bedrägeri är sålunda basen för KYOTO-protokollet
  år 1997, vilket är orsaken till att USA efter kraftfulla protester aldrig godtagit
  detta protokoll. Som en följd av att den svenske professorn Bert Bolin vid denna
  tidpunkt var ordförande i IPCC godkände däremot Sverige sagda protokoll och
  har på grund härav aldrig erkänt detta bedrägeri trots att den verkliga utvecklingen
  aldrig har kunnat styrka IPCC:s hypotes med arbetsnamnet AGW om att vi
  människors utsläpp skulle ha någon rimlig skuld till någon global uppvärmning.
  Däremot har en succesiv höjning av CO2-halten i vår atmosfär ökat Jordens
  grönska med över 10 % och därmed väsentligt ökat mänsklighetens skördar.
  Det i Paris år 2015 upprättade protokollet om en begränsning av Jordens
  uppvärmning till max 2 grader C saknar vetenskaplig grund och bygger på
  ett bedrägeri redan från början och borde således förkastas.
  Med vänlig hälsning / Olof Hellstrom

Comments are closed.