2-gradersmålet sattes av en ekonom

Professor William Nordhaus, Yale, är mest känd för sina arbeten med ekonomiska modeller

Världens “klimatpolitik” inriktas på att försöka begränsa möjlig global uppvärmning till högst två grader från industrialismens början.

Men inga klimatforskare har preciserat denna gräns. Den sattes av Yale-ekonomen professor William Nordhaus 1975. Han “kände på sig” att mer än två graders uppvärmning kunde göra klimatet varmare än någon gång flera hundra tusen år tillbaka.

Nordhaus räknade på möjliga effekter av sådan uppvärmning och varnade för ett klimat mer än två grader varmare än före industrialismen. Efter miljökonferenser i Stockholm och Rio de Janeiro fastställde EU:s miljöministrar 1996 gränsen två grader.

Sedan dess är denna gräns officiellt klimatmål – utan minsta vetenskapliga grund. Flera perioder var minst så varma sedan senaste stora istid slutade för 12-10.000 år sedan.

Varmast var det 8-5.000 år tillbaka. Minst lika varma som nu var även bronsåldern, romartiden och medeltiden. Det styrks av historiska dokument och studier av trädringar, växtdelar och geologiska lämningar.

Kallare var den tidiga antiken, tidig medeltid samt Lilla Istiden ca 1280-1870. Därefter har Jorden värmts en knapp grad. Varmare hav och mänsklig verksamhet har tillfört atmosfären mer koldioxid. Det har tillsammans med växtförädling och bättre metoder gynnat växtligheten.

På tidigt 70-tal oroade sig många för en ny “liten istid”, eftersom Jorden åren 1940-70 blev 0,3-0,4 grader svalare. Men med ökande solaktivitet blev den sedan fram till slutet av 1900-talet lika mycket varmare. Då började många oroa sig för global uppvärmning i stället.

Sedan 1930 har världens skördar ökat fem gånger. Satelliter har registrerat ökad växtlighet.  Jorden har blivit 11 procent grönare. Över en miljard människor har lyfts ur nöd och svält.

Men nu är Solen åter minimalt aktiv som periodvis under Lilla Istiden. Det talar för kyligare klimat framöver.

Tege Tornvall

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “2-gradersmålet sattes av en ekonom

 1. Lika omöjligt som det är att göra en kalkyl på klimatet är det att göra en kalkyl på ekonomi globalt eller på nationell nivå eller ens på kommunal nivå. Ekonomi är lika kaosartat som klimatet.

  Med andra ord. Hur kan ens någon tro på en sådan estimering om klimatet som denna låtsasekonom har gjort?

  Jag råkade se en gammal video idag där en person förklarade att i deras modell påverkade solen inte klimatet på jorden, men när de stoppade in koldioxid i modellen så sade det pang. Med facit i hand så har inga modeller stämt med verkligheten. Efter mer än 20 års modellering borde väl de som håller på med modellerna har lärt sig en sak: klimatet går inte att modellera. Hur många forskningsprojekt får hålla på i mer än 20 år utan att ge något resultat?

 2. Hej !
  Tack Tege för Ditt inlägg och motivet att dödförklara 2-gradersmålet som bas
  för Paris-avtalet. Lekmannen Ander Wijkman tillsattes av Staten som ordförande
  i Miljömålsberedningen och behagade sänka detta “mål” till 1,5 grader utan någon
  som helst vetenskaplig motivering. Den amerikanska spegelorganisationen till
  FN-organet IPCC har arbetsnamnet Nongovernemental IPCC dödförklarade sagda
  “mål” senast vid en stor konferens i Washington i mars 2017 och är ett av
  president Donald Trumps basunderlag för sitt beslut att USA icke ställer sig
  bakom Parisavtalet. Följaktligen är det mycket angeläget att vi i Sverige
  omgående följer den amerikanske presidentens exempel och därmed
  aktivt medverkar till att dödförklara Paris-avtalet – en skam för den
  vetenskapliga världen !
  Jag ber Dig betänka att USA redan 1996 la in en mycket kraftfull protest mot
  IPCC:s bedrägliga justeringar av sin andra rapport AR2 1996 vid sin samman-
  fattande rapport till beslutsfattare litet senare på året 1996 . Följden blev att
  Kyotoprotokollet av år 1997 är baserat på ett bedrägeri av IPCC och som på
  grund av USA:s mycket kraftfulla protest aldrig har blivit godkänt av USA .
  Paris-avtalet år 2015 saknar all vetenskaplig grund och “råddades” av FN genom
  ett mycket märklig löfte om stora årliga subsidier från de “rika” till de ” fattiga”
  länderna. Då den sistnämnda kategorin är till antalet mycket större än de
  sistnämnda har majoriteten länder sagt OK till avtalet utan att behöva ha
  någon åsikt om klimatutvecklingen. Ett av mänsklighetens största bedrägerier ?!
  Som jag ser det är det nu dags att handla mot den klandervärda politiska “maffian”
  som har successivt lockat vår politiska ledning i en helt felaktig riktning för att
  behålla makten. Tillkomsten av Clexit och denna organisations nyligen
  etablerade kontakt med NGIPCC genom den amerikanska organisationen
  Heartland Institut borgar för att vi borde ha tillräckligt med muskler för att
  hindra FN från att lamslå världen med ett nytt och lika falskt avtal som det
  gamla och förlegade Kyoto- protokollet.

  Bästa hälsningar / Olof Hellström

  PS Jag skulle värdesätta om Du ville informera Nils Axel Mörner om
  innehållet i min ovanstående kommentar då hans medverkan i en
  samlad aktion mot en politiskt förkastlig klimat- och därmed energipolitik
  måste anses nödvändig.
  DS

Comments are closed.