Vill vi verkligen ha ett fossilfritt samhälle?

“Strålande framtid” enligt statens organ “Fossilfritt Sverige”

2017-07-29

Replik till ”Framtiden är strålande” (26/7)

En värld fri från fossil energi är en utopi. Enkel matematik visar orimligheten. Frågan är inte om det går att skapa ett sånt samhälle. Frågan är om vi skulle vilja ha det samhället.

Regeringens nationella samordnare för Fossilfritt, Svante Axelsson i förbund med två lobbyorganisationer för solkraft (Svensk Solenergi och Power Circle) skriver i en debatt-artikel om hur fantastisk solkraften är. Framtiden är strålande!

Problemet med de förnybara energislagen sol – och vindkraft är deras usla produktivitet. Energisektorn står för nio procent av den globala bruttonationalprodukten. Den innehåller teknologier med varierande produktivitet. (Institute for Energy Research). Det går att få en känsla för underliggande fakta genom att titta på hur mycket energi en energikälla ger tillbaka för den energi som används för att utvinna den. Sett på livslängden från gruvan till återvinningen/skroten.

Forskning ledd av Professor Michael Kelly vid universitetet i Cambridge visar att för all energi världen använder sammantaget får vi ut elva gånger mer energi än som används för att få fram den. Då är allt med från torkad dynga som bränsle till kärnkraft. De två procent av världens energiförsörjning som kommer från sol och vind är också med. Fossil kraft ger femtio gånger insatsen. Kärnkraft sjuttio gånger.

Hur skulle det förändra världen om vi växlar till ett helt fossilfritt samhälle? En uppfattning kan vi få genom att titta på forskning om solkraft i Spanien. Där gav solkraften två och en halv gång så mycket energi, som använts för att producera den i livscykelanalysen.

Vindkraft ger knappt fyra gånger insatsen. En helt förnybar energiförsörjning globalt kommer alltså att kräva oerhört mycket större resurser för den energi vi behöver för ett modernt samhälles funktion. Och kräva en allt större andel av den globala bruttonational-produkten. Även om effektiviteten hos det förnybara flerfaldigas.

Förnybart är inte heller så förnybart som det låter. De förbrukar också Jordens resurser vare sig man bygger kärnkraft eller vindkraft med materialet. Och det går inte åt mindre.

Om vi begränsar perspektivet till vårt land handlar det om trafiksektorn. Enligt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) använder den runt 100 TWh. Om målet är en fossilfri fordonsflotta redan 2030 och hoppet står till elbilar så behöver vi bygga ut vår elförsörjning med sextio procent innan dess.

Fossil kraftproduktion är väl utesluten och kärnkraften ska avvecklas. Matematiken visar att det blir minst sagt knepigt.

Åter till globala perspektivet. Om mer än 80 procent av världens energi till stor del ska ersättas av förnybart bör vi fundera på vilka variabler som påverkar. Färre människor på Jorden lär vi inte bli. Fler som aspirerar på ett bättre liv är skäligt. En livsstil som före industrialismen vill väl ingen ha. Hälsa, livslängd, låg barnadödlighet och över huvud taget allt som vi tar för givet förutsätter energi till överkomligt pris. Någon betalar även det som är ”lönsamt” med hjälp av subventioner.

Professor Kelly måste ha väldigt mycket fel för att det ska gå att bortse från deras resultat. Vem granskar grunden för politiken och faktiskt förutsättningarna för att efterleva Parisavtalet? Att tro att solkraft ska frälsa världen från klimatförändringar verkar minst sagt vara önsketänkande.

Evert Andersson

Fri debattör, Askersund

+ – + – + – +

Demonstrativt övergrepp på demokratin:

Evert Andersson är en privatperson utan offentliga bidrag för sitt opinionsbildande arbete. Sådant är en grundläggande förutsättning för att “Demokrati” skall kunna fungera.

Hans motdebattörer är Svante Axelsson, Nationell samordnare för “Fossilfritt Sverige”, Johan Lindahl, Svensk Solenergi, och Olle Johansson, vd Power Circle, som alla är direkt eller indirekt via subventioner heltidsavlönade av skattemedel.

Det är ett övergrepp på demokratins principer att skattemedel används för att saluföra politiska åsikter, som med nödvändighet är helt motsatta många väljares åsikter. Det är den grundläggande förutsättningen för totalitärt styre.

Detta är särskilt stötande, då argumenteringen är genomfalsk: Väljarna skall lockas att satsa på olönsamma investeringar, som gjorts skenbart lönsamma med subventioner och politiska regleringar, som snedvrider prisrelationerna på marknaden. Landet blir fattigare av deras politik.

Det är djupt oroande att detta accepterats av alla etablerade partier.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

7 thoughts on “Vill vi verkligen ha ett fossilfritt samhälle?

 1. Vill vi ha välfärd och välstånd, är ett fossilfritt samhälle otänkbart inom överskådlig framtid. Förmodligen otänkbart innan nästa sekelskifte, till och med.
  Jag begriper inte hur de tänker, de som inbillar sig att det snabbt går att ersätta de energislag som står för 78-85 % av världens energibehov (olika källor som IEA, Exxon och BP är lite oense). Om de alls tänker. Miljöpartister och klimataktivister verkar då i alla fall inte tänka och saknar helt kunskaper om effekt, energi och klimat.

 2. Magnus Berne skriver:

  I miljarder år har växter omvandlat/konsumerat CO2 till syrgas och fossilt kol. All syrgas på jorden kommer från fotosyntes. Jorden drabbades till slut av CO2-brist. Växter hotas på sikt av totalt utdöende och jorden av att bli öken. Människans uppgift på jorden är att vrida klockan tillbaka genom att bränna så mycket fossilt kol som möjligt och därmed skänka miljoner år av liv till jorden. DET är “grön politik”. Vi ser redan hur öknar krymper och jorden blir allt grönare.

 3. Tack Sture för din mycket intelligenta sammanfattning av koldioxidens och människans positiva betydelse för fortsatt växtlighet och liv på vår planet, sett i ett långsiktigt perspektiv.
  Som du indirekt säger så är naturkraftera på ett positivt sätt tillräckligt starka för att klara av miljöaktivisternas dumheter som endast medför svält och sämre välfärd.

 4. I stället för att skriva under artiklar med “Fri debattör”, skriv till exempel “Ej skattefinansierad debattör”

  1. Med fri avser jag politiskt obunden, vilket är viktigt eftersom jag strävar efter att förmedla fakta och minimalt med åsikter.

   1. Och skulle jag också skrivit, inga ekonomiska beroenden heller.

 5. Räknade själv på detta med elbilar och landade på ungefär ett “nytt” Forsmark med 3×1.6 GW MEN det IVA beräknat för hela transportsektorn är drygt dubbelt…. naturligtvis tar omställningen av fordonsflottan decennier så att till slut ha ytterligare två kärnkraftverk är helt rimligt tidsmässigt . . och ekonomiskt är det en kostnad på cirka 25% jmf med vad vind/sol skulle kosta….

Comments are closed.