Solenergi med övergrepp på Demokratin

Solceller åtnjuter nu statliga subventioner för installation och från vissa elbolag garanti för att byta överskottsel på sommaren mot vinterel.

Det statliga propagandaorganet “Fossilfritt Sverige” med Svante Axelsson i spetsen har tillsammans med Johan Lindahl,  Svensk Solenergi och Olle Johansson,  VD Power Circle skrivit en uppmaning att dra nytta av subventionerna  och installera solceller. Den har tagits in i något dussin lokaltidningar.

Alla tre skribenter är direkt eller indirekt via subventioner avlönade med skattemedel. Jag har framhållit det orimliga i sådan finansiering av politisk propaganda i följande manus.

+ – + – + – +

Tre skribenter hävdar att “Framtiden för solenergin är strålande” och hänvisar till lägre priser på solceller. De ser Tyskland som föregångsland och vill att fler väljare skall installera solpaneler. Dessa lockas nu av subventioner som politikerna erbjuder samt av elbolagens garanterade priser för det överskott av el som man själv får.  

Överskotten uppstår på sommaren, då semestrarna gör behoven små. De gör strömmen värdelös. I Tyskland har priserna till och med blivit negativa, efter-som de “pålitliga” kraftverk, som står för “reglerkraften”, inte hinner reglera ner snabbt nog.  

När solpanelernas ägare sedan vill ha tillbaka lika mycket ström, som de matat in, är det vinter och strömmen är dyr. Inga bolag, inte ens statens egna Vattenfall, kan i längden byta värdelös sommarström mot dyr vinterström. 

Solkraft och vindkraft är nyckfulla energikällor, som i praktiskt avseende leve-rerar NOLL ström ibland. Då behövs “pålitlig” kraft från vatten-, gas- olje- eller kolkraftverk med lika stor kapacitet som de nyckfulla energikällornas. Ingen produktion kan bli lönsam med investeringar i dubbel kapacitet.

Värre är att skribenterna demonstrerar ett grovt övergrepp på demokratin. De är alla direkt eller indirekt via subventioner heltidsavlönade av skattemedel.

Det är ett övergrepp på demokratins principer att skattemedel används för att saluföra politiska åsikter, som med nödvändighet är helt motsatta många väljares åsikter. Det är den grundläggande förutsättningen för totalitärt styre.

Sture Åström

Sekreterare i nätverket KLIMATSANS utan offentliga bidrag

+ – + – + – +

2017-07-30

Svar till “Västra Götaland kan installera fler solceller

+ – + – + – +

2017-08-04

Solenergi med övergrepp på demokratin

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Solenergi med övergrepp på Demokratin

  1. Fossilfritt Sverige kunde lika gärna kalla sig Välfärds- och Välståndsfritt Sverige. Det är ju vad de egentligen arbetar för.

  2. För några år sedan subventionerade Kinas regeringen (skattebetalarna) solceller som gick på export till bland annat Europa. Det gick bra för säljbolagen i Europa. Det såldes bra med kinesiska solceller i Sverige.

    Men detta gillade inte byråkraterna i EU. De satte strafftullar på kinesiska solceller. Resultatet av det blev att hela solcellsmarknaden dog i princip i Sverige.

    Nu subventioner svenska regeringen (skattebetalarna) solceller. Förmodligen även de från Kina som det är strafftullar på.

    Det tyska föregångslandet. Ungefär 7 miljoner tyskar klassas som fattiga på grund av att deras elräkningar är så höga, att när de är betalda har de inte många mark kvar att leva på. Runt 800.000 hushåll har inte råd att betala elräkningen så de har fått sin ström avstängd.

    Samma scenario i Sverige blir roligt med tanke på hur kallt det kan bli i Sverige. Lyckliga de som bor på landet och kan värma huset med vedklabbar.

Comments are closed.