Klimatångest omotiverad för klimatet

Klimatångest och fossilfritt leverne påverkar inte klimatet – mer koldioxid ger bättre skördar

2017-08-02

Svar på ”Lisa Gemmel: Det är dags för klimatångest och framtidstro”, debattartikel på ledarsidan i TÅ 24 juli.

”Ett isflak dubbelt så stort som Gotland har lossnat från Antarktis och flyter runt i havet till följd av människans påverkan på klimatet.”

Så inleder Lisa Gemmel sin artikel. Att stora isflak lossnar från sina landfästen i Antarktis har hänt många gånger förr under årtusenden. Åren 1927 och 1956 lossnade flak som var fyra respektive sex gånger så stora som det nu aktuella.

Detta är en naturlig process som inte har något med klimatförändringar att göra. I nästa mening talar Gemmel om havsnivåhöjningar som om det skulle ha något med det aktuella isflaket att göra.

Det aktuella isflaket var en mindre del, cirka tolv procent av ett större isflak benämnt Larsen C, som flyter i havet men är sammanväxt med landisen. När ett sådant isflak bryts loss påverkas inte havsnivån, isen ligger ju redan i vattnet, ungefär som isbiten i groggen. När den smälter påverkas inte vätskenivån i glaset. Det är endast landisen som vid smält-ning påverkar havsnivån.

Ett vanligt påstående är att det pågår en accelererande havsnivåhöjning. Detta är inte förankrat i vetenskapliga fakta. I norra Indiska Oceanen sägs risken vara störst, men här har vi mycket klara observationsfakta. Havsytan är inte alls i stigande (Journal of Coastal Research, volym 33, nummer 2, sidorna 421- 434, 2017).

Gemmels funderingar över hur långt hennes klimatångest och fossilfria leverne räcker för att rädda klimatet är i högsta grad befogad. Framför allt får man inte glömma att världens energiproduktion till cirka 80 procent kommer från fossilförbränning.

En snabbavveckling av fossil energi som i så fall skall ersättas med så kallad förnybar energi är helt enkelt inte genomförbar. Dessutom är det högst osäkert vilken betydelse koldioxiden har för klimatuppvärmningen.

Vad som däremot är säkert är att den ökade koldioxidhalten i atmosfären bidragit till ökade skördar världen över.

Slutligen: uppvärmningen sedan mitten av 1800-talet är cirka en grad och vi vet inte ens hur mycket som beror på växthusgaser. Kanske har andra faktorer än koldioxid större be-tydelse och ytterst är det solen som är vår primära energikälla och därmed huvudorsaken till vårt klimat.

Sigvard Eriksson

 

Svar Direkt:

Den forskning jag refererar till i min text gällande migration på grund av klimatpåverkan har utförts av sociologen Charles Geisler vid Cornell University.

Hans forskning visar på ett värsta möjliga scenario för den höjning av vattennivån som kommer att ske om isarna vid Arktis och Antarktis fortsätter att smälta, inte till följd av regn eller torka.

I fallet Kina kommer de under lång tid vara beroende av kol och olja, men de satsningar de gör visar att de vill bli världsledare i frågor om förnybar energi, en plats de lätt kan inta nu när USA lämnat walk over i klimatfrågan.

Klimatförändringarna är ett hot mot vår jord, och det är nu upp till oss alla, individer som politiker, att agera i frågan.

Lisa Gemmel

Arbetar på fackförbund, jurist och debattör

+ – + – + – +

Det är lite märkligt att en utbildad jurist förstår en skriven text så dåligt, att hon inte insett att det ingalunda är säkert att koldioxid påverkar klimatet märkbart.

Vidare har hon inte förstått skillnaden mellan “forskning” och “spekulationer” d.v.s. gissningar. När en sociolog, som inte har särskild kunskap om klimatet, kallar sig “forskare” och fantiserar om klimatets framtid, klassar Lisa Gemmel fantasierna enkelt som “forskning”.

S. Å.

+ – + – + – +

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

2 thoughts on “Klimatångest omotiverad för klimatet

  1. Jaha. Här har vi landisen på Grönland som växer. Vi har landisen på Antarktis som växer. Att ett isflak bröt sig loss är nog bara en naturlig process av att isen blivit för stor för att hålla ihop.

    Al Gore håller på att producera en ny lögnfilm om klimatet och i den ingår dels ett isflak som bryter sig loss och påstås vara orsaken av mänsklig aktivitet.

    Jag är definitivt mer oroad av ett kallare klimat än ett varmare. Hur mycket koldioxid absorberar världshaven vid varje grads nedgång av temperaturen? Ett kallare klimat i Sverige med riklig nederbörd på vintern kommer knäcka Stockholm och Göteborgs budget och även många andra städer i Sverige. Högre skatter, högre energikostnader, högre kostnad för mat, ökad arbetslöshet.

  2. Lisa Gemmel har klimathotsångest och inte klimatångest. Kan man inte skilja på klimat och klimathot är man ute och cyklar på djup vatten. Pinsamt sa Bull.

Comments are closed.