Koldioxiden är nyttig – larmen är osanna

2017-08-16

Jag har fått en replik publicerad på AB:s nätsida, klicka på röd text. Notera att AB tagit med länkar till DMI, vilka bevisar att larmen var felaktiga.

Texten fick jag komprimera från ett längre manus, se nedan:

+ – + – + – +

Koldioxiden är nyttig, larmen är falska

Eva-Lotta Funkquist är vilseledd av de larm, som ständigt kommer. Uppgiften om 4,2 jordklot är en lika lite trovärdig beräkning, som de som igen och igen förutsagt att oljan snart tar slut. Och alltid haft fel.

Debatt om klimat och hållbarhet måste utgå från mätbara fakta. I våras larmades att Arktis håller på att kollapsa. De som larmade kallade sig “forskare”, men spekulerade om framtiden med felaktiga data. De påstod att isen på havet i Arktis håller på att försvinna, men den tinar inte snabbare i år än de senaste fyra åren enligt Danmarks Meteorologiske Institut, DMI. De sade att landisen på Grönland smälter och förlorar många kubik-kilometer is om året. De missade att isen fått ännu mer snö, så att dess massa ökat ovanligt mycket under 2016, enligt DMI.

De förstod inte att det är 10  ̶  20 grader kallare ovanpå isen än vid marken, därför att den är 1½ till 3 km tjock. Så mycket varmare kan klimatet inte bli. Även om det blir 4 grader varmare kan avsmältningen inte ge större höjning av havet än 1 mm/år utöver dagens höjning med c:a 1 mm/år. Landisen har klarat både varmare och kallare perioder i mer än 2 miljoner år.

Detta är typisk rapportering om klimatet. Den är oftast vilseledande eller rent felaktig och utgörs av spekulationer om framtiden, det vill säga gissningar. Det gäller även FN:s klimatpanel IPCC. I 30 år har de misslyckats med att bevisa hypotesen om koldioxidens dominerande verkan på klimatet, googla “koldioxidens verkan på klimatet”.

IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change, alltså en mellanstatlig, helpolitisk organisation. Den styrs av FN:s nationer, varav en stor majoritet är U-länder. Många är diktaturer med djup korruption och nepotism.

När IPCC framställt sig som ett “vetenskapligt organ”, har de hissat falsk flagg.

Inför mötet i Köpenhamn 2009 påstod dess ordförande att hypotesen hade stöd av 97 procent  av klimatforskarna enligt en enkät gjord vid Illinois University. Två frågor ställdes till 10.257 medlemmar i föreningen för geofysiker, varav 3.146 svarade. Sedan sorterade man bort alla svar utom 77, varav 75 kunde tydas som stöd, vilket blev 97 procent av de 77, men 7 promille av alla tillfrågade.

IPCC förtjänar ingen trovärdighet. Deras larm slår oftast fel. Mer koldioxid i luften gör växterna frodigare och människorna rikare, googla “koldioxid välgörande”.

Tydligast är “Fullskaleprovet”. Trädgårdsmästare värmer växthus och sprutar in koldioxid, för att få större skördar. Sedan 50-talet har Jordens temperatur stigit några tiondels grader och halten koldioxid 30 procent:

  1. Satelliter visar att Jorden blivit 11 procent grönare. Öknarna har minskat.
  2. FAO noterar 40 procent ökade skördar på 20 år.
  3. Världens fattiga har fått mer och billigare mat.
  4. Världsbanken beräknar nästan två miljarder färre extremt fattiga sedan 1990.

Uppvärmningen har varit BRA. Utsläppen har varit BRA.

Larmen är falska. Det har inte blivit varmare på 20 år. Med gott samvete kan du äta kött, köra bil och flyga till värmen på semestern.

Sture Åström, sekreterare i nätverket KLIMATSANS

+ – + – + – +

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

3 thoughts on “Koldioxiden är nyttig – larmen är osanna

  1. Grattis till att ha fått in en replik i miljöpartistiska Aftonbladet på ännu ett förvirrat inlägg från en klimathotstroende! Hittills har det inte heller synts till någon förväntad slutreplik från denne eller någon annan troende. Kanske den inte kommer alls, trots att Aftonbladet brukar låta miljöflummare få sista ordet?

  2. Skribenten påstår till och med att Åström skriver regelbundet i Stockholmsinitiativet, Klimatupplysningen! Inte ens det har hon koll på! “Supemiljöbloggen” förresten, vad mycket smörja på ett ställe!

Comments are closed.