Illustrerad Vetenskap med vetenskapligt skräp

Ett gammalt nummer av tidningen, som visar hur temat katastrof kan dominera

Tidningarna Corren, Västerviks-Tidningen och Norrköpings Tidningar har publicerat en debattartikel av journalisten Jennifer Berg Eidebo med rubriken: 

Oväntade följder av uppvärmningen

Innehållet har föranlett följande brev till författaren från Lars Cornell: 

+ – + – + – + 

Jag är avundsjuk ! 

Ja, det är jag på dig Jennifer. Du har lyckats med att få stort utrymme i ÖC, NT och VT med en artikel där du helt saknar kunskap. Samtidigt arbetar jag och många andra, inte minst pro-fessorer, på att samla och värdera kunskap i området energi (som är mitt specialistområde), miljö, koldioxid, klimat samt press och politik, som omfattar nämnt kunskapsområde. Berätta din hemlighet, hur bar du dig åt med att lyckas, där vi andra misslyckas? 

Internet har gjort det möjligt att ta reda på mer och mer på egen hand vilket många också gör. Du Jennifer borde utöka ditt kunnande genom att följa ett par bloggar med fakta om klimatet: Klimatsans och Klimatupplysningen.

Så låt oss göra en Kvalitativ Innehållsanalys av din artikel. 

Jennifer Berg Eidebo21:30 | 2017-08-12

Tidskriften Illustrerad vetenskap har samlat överraskande konsekvenser av global uppvärmning. Vissa konsekvenser är mer allmänt kända, som smältande polarisar, stigande vattennivåer och allt mer extremt väder med stormar, översvämningar och värmeböljor. 

Tidskriften Illustrerad Vetenskap är en populistisk tidning baserad på sensationsjournalistik med vetenskapligt skräp som underlag. Den har ej några fast anställda. Läs något bättre! Artikeln som du baserar din artikel på är så usel att man bara kan skaka på huvudet i förtvivlan att sån’t skräp publiceras.

Ett annat exempel ur tidningen: ”Tio miljoner pumpar kan rädda havsisen i Arktis” kostnad  4.700 miljarder kronor. Fråga dig varför och till vilken nytta. Ställ det i förhållande till att isbrytare som nu skulle mäta isen i Arktis nådde ej sina destinationer, de körde fast i isen, som enligt AlGore, Rockström och Dyring inte skulle finnas kvar nu. Ett fartyg sjönk. Men det berättar inte det agendadrivande och faktaresistenta SR/SVT för dig, för det ingår inte i deras paradigm.

Det är stolledumt. 

”Smältande polarisar” kan förekomma ibland men existerar inte för närvarande. Antarktis som håller 90% av jordens ismassa är troligen ökande. Grönlands ismassa varierar. Senaste året har den ismassan ökat med 500 miljarder ton is.

Vår världsberömde professor Lennart Bengtsson skriver om det på Klimatupplysningen i kommentar nr 11.

”Stigande vattennivåer”. Det är riktigt att oceanernas nivåer stiger. Höjningen är ca 2 mm/år och så har det varit i minst hundra år. Höjningen accelererar således inte och det är viktigt att veta. Inga Söderhavsöar är hotade. 

”Allt mer extremt väder”. Statistiken över världens orkaner mm visar på motsatsen. De har de senaste åren blivit färre och svagare. 

Men att vin kan bli både dyrare och sämre är det kanske inte lika många som vet. I vinländer som Frankrike, Chile och Sydafrika har vinproduktionen redan minskat då vindruvorna inte klarar av höjda temperaturer. När utbudet blir mindre pressas priserna upp. Vinets kvalitet kan även komma att försämras med förhöjda temperaturer. 

Oj så galet det kan bli.  

För det första, om klimatet blir varmare kan man odla vin längre norrut. Under värmeperioder odlades det vin i Sverige. 

För det andra, mer koldioxid gör att det växer bättre. Uppgången från 0,03% till 0,04% koldioxid beräknas ha ökat världens skördar med 10 – 25 procent. I synnerhet gynnas torra trakter. Det är mycket viktigt när vi får fler munnar att mätta.  

För det tredje, jag tror inte att varken vinrankor eller koraller känner av 0,8 graders ändring mer än vad vi människor gör. Centraleuropa har faktiskt blivit något kallare senaste åren. 

”Höjda temperaturer” och ”Globala uppvärmningen”. Vilken ”global uppvärmning”? De senaste hundra åren har Klotet blivit 0,8 grader varmare. Det är mindre än vad vi kan uppfatta med våra sinnen, som mellan Stockholm och Uppsala ungefär. Vi skulle inte veta om den ’klimatförändringen’ ifall inte känsliga instrument och stora datorer kunde fastställa för oss att så är det. Du är nu 25 år. De senaste 20 åren av ditt liv har Klotets temperatur nästan inte ändrats alls. 

En annan effekt av den globala uppvärmningen är att den geografiska nordpolen kan hamna i Paris. När polarisarna smälter hamnar smältvattnet i världens hav och detta förskjuter jordens tyngdpunkt, vilket får den geografiska nordpolen att flytta sig mot Europa. Sedan år 2000 har jordens nordligaste punkt flyttats en decimeter per år och om detta fortsätter kan nordpolen hamna i Paris. 

Det är riktigt att nordpolen flyttar sig, den snurrar vanligtvis runt på ungefär samma plats. Om den skall hitta ned till Paris tar det minst 25 miljoner år. 

Vi har genomlidit en istid med 2 – 3 km tjockt istäcke här hos oss. Haven var då 120 meter lägre än nu och Mammutar gick omkring på Doggers Bank. Fråga till dig, var fanns nordpolen då?  

Det är riktigt att smältvatten från Grönland huvudsakligen hamnar på klotets andra sida. Men att det märkbart skulle påverka nordpolens läge tillhör gruppen felaktiga påståenden som med sensationssyfte publiceras i mindre seriösa tidskrifter. 

BILD: Mostphotos | Väder. Global uppvärmning leder till mer extremt väder. 

Påståendet är felaktigt. Inte ens IPCC påstår det. 

Om jorden blir varmare ökas även riskerna för flera sjukdomar, som diabetes. Enligt den medicinska tidskriften BMJ har människor i varmare regioner svårare att rena blodet på socker, vilket leder till att fler utvecklas diabetes. Detta syns redan i USA och för varje grad som temperaturen stiger drabbas 100 000 fler amerikaner av diabetes typ två, enligt BMJ:s undersökning. Varmare väder för även smittspridande djur och insekter, som malariamyggor, längre norrut. 

Malariamygg finns redan i Sverige. Men att den arten myggor finns här innebär inte att sjukdomen malaria finns. För att malaria skall spridas måste det finnas människor smittade med malaria. Ibland men sällsynt kommer det sådana utbrott även i Sverige. 

Om värme/kyla och dödlighet finns en debattartikel i Östran. Lennart Back är mycket kunnig i det ämnet, ”Mångfalt fler dör av kyla än av värme.”

Har du någonsin hört talas om en grisbjörn? En grisbjörn föds när en isbjörn och en grizzlybjörn parar sig. Dessa kan bli fler då varmare väder får grizzlybjörnarna att ta sig norrut och isbjörnarna söderut, där de möts och parar sig. Och medan denna art har uppkommit av den globala uppvärmningen kan andra arter dö ut. För vissa kräldjur avgörs könet av boets temperatur. 

Det du beskriver är något mycket positivt. Det är grunden för arternas uppkomst och livets anpassning till ändrade förhållanden, ändringar som ständigt pågår. Så tex var det inte så länge sedan som arten isbjörnar uppstod ur familjen brunbjörnar. ”Varmare väder” räcker dock ej till, det behövs ett varmare klimat och något sådant finns inte i sikte. Det vi kan förvänta oss är att det nu blir kallare. 

För sköldpaddor ger ett varmt bo honor och ett svalt bo hanar. När bona blir varmare föds fler honor, och ju färre hanar det blir desto större är risken att djuret utrotas.  

Varför då? Är inte risken större om det blir färre honor? 

Även havens korallrev hotas av den globala uppvärmningen. En del av den koldioxid som släpps ut hamnar i haven. När koldioxiden blandas med vatten bildas kolsyra, vilket är dåligt för korallerna som bleknar och dör. 

Havets kemi är en stor och svår vetenskap. Koldioxid är även korallernas ”mat” och de gynnas av en något högre halt. Att haven skulle komma att bli sura kan inte inträffa, det finns alltför mycket kalk i haven och runt deras stränder för att det skulle kunna ske. 

De som gillar att resa runt världen men är rädda för att flyga har nu ännu en anledning att avsky den globala uppvärmningen. Klimatförändringar stör nämligen luftströmmarna och ökar turbulensen så att flygningar kan bli allt skakigare.  

Varifrån har de hämtat den skrönan? 

————————

Ingemar Nordin, professor i vetenskapsteori skriver 2017/08/14 kl. 17:21, (citat)

Det är lustigt (eller rättare sagt sorgligt) att se hur journalister, politiker och forskare faller för rena illusionerna så länge dessa stämmer med ”berättelsen”. De ”ser” saker som faktiskt inte finns, eller där data t.o.m. klart visar på det motsatta. Sådant kryper in på universiteten och i själva vetenskapen när man ganska effektivt sett till att stänga av all kritik, och låter de egna ideologiska förhoppningarna styra. Jag citerar från ett tidigare inlägg (Wikipedia): 

”Masspsykos, även kallat masshysteri, innebär att en grupp människor låter sig påverkas av propaganda eller på annat sätt ett budskap vars syfte är att få dessa människor att ryckas med i en viss riktning och agera på ett visst sätt. Orden psykos och hysteri till trots, är människorna för övrigt psykiskt friska. 

Att en människomassa kan betraktas som en psykologisk enhet, ett slags kollektiv personlighet, är en uppfattning som är allmänt erkänd av psykologer, vilka skildrat de massrörelser, masspsykoser, betingade av skräck, hänförelse eller extas, som plötsligt, under vissa yttre inflytelser, kan gripa tusentals människor på samma sätt, som motsvarande känslor griper individen.”

———————— 

Jag klandrar inte dig Jennifer. Du är bara 25 år och kan inte ha den kunskap som behövs för en källkritisk granskning. Men jag riktar klander mot redaktionerna som släpper fram sådana artiklar trots att Östgöta Medias VD Anna Lindberg skrev en stor ledare om vikten av källkritik. Och så gör tidningarna på det här sättet samtidigt som mycket kunniga personers artiklar refuseras. Det leder till nästa svenska härdsmälta, en klimat-politisk härdsmälta efter ”öppna gränser” och Transportstyrelsens outsourcing. Då kommer ledande politiker att återigen tvingas be svenska folket om ursäkt, ”förlåt vi har varit naiva”. 

Solens avtagande aktivitet gör ju en kommande avkylning mer trolig än en uppvärmning. 

Lycka till i dina fortsatta strävanden! 

Lars Cornell

lars(snabel-a)wesee.se

+ – + – + – +

Man kallar sig förstås ”Illustrerad Vetenskap” för att med ordet ”vetenskap” ge intryck av kunnande och seriositet. Detta innebär att man skiljer uppmätta data av vad om faktiskt hänt från gissningar om framtiden i form av hypoteser, beräkningar, spekulationer, datorsimuleringar, spådomar och klimatmodeller.

Här har Illvet lurat i en aningslös läsare en mängd spekulationer om framtiden, vilka bättre passar i ”Bland Tomtar och Troll” eller ”Tusen och en Natt”.

Presenterade som sagor och fabler må det vara hederligt att sälja sådant. Men då man presenterar det som ”vetenskap”, gör man bort sig fullständigt.

S. Å. 

+ – + – + – +

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

7 thoughts on “Illustrerad Vetenskap med vetenskapligt skräp

 1. Jennifer har tidigare genomfört en studie av scientologerna och jag ser fram emot följande studie: En kvalitativ och beskrivande studie av klimatkyrkan( klimathotet) hur denna intervenerar i våra media. Kändiskult,sekt,religion eller pseudovetenskap.

 2. Jag prenumererade på Illustrerad Ventenskap i 3-4 månader och blev grymt besviken på artiklarna. I de ämnen jag har lite insikt så var de oseriösa och ibland rent infantila. I och med detta så försvann allt “förtroende” för de andra artiklarna.

 3. Klimatsans utkämpar Davids strid ,, Goliat. David vann mot alla odds. Måtte sunt förnuft och sanning vinna striden mot klimathysterin trots att motståndaren är stark och månghövdad!

 4. Hej !
  Det är verkligen trist att så mycken uppmärksamhet ägnas åt missfoster inom
  klimatområdet i stället för att angripa vår regering och dennas allvarliga
  och felaktiga ställningstaganden vid val av rådgivare och handläggare såsom
  lekmannen och ordföranden i Rom-klubben som ansvarig för den helt felaktiga
  Miljömålsberedningen Anders Wijkman och valet av klimatextremisten Johan
  Rockström som klimatrådgivare åt Regeringen i allmänhet. Kopplingen mellan
  bägge dessa herrar är välkänd och olycksbådande !
  Mitt råd är att angripa Regeringen för ovanstående och för de enorma kostnaderna
  av vilka de flesta drabbar oss medborgare såsom exempelvis vindkraften där
  endast elcertifikatsystemet hittills har kostat över 20 miljarder kronor och är
  i snabbt växande.
  Angreppet måste sättas in NU och leda till byte av regering senast vid nästa val !
  Med vänlig hälsning / Olof H-m

 5. Hej Olof
  Jag håller med om att vi behöver en ny regering men vilket parti? när alla sitter fast i klimatkyrkans dogmer. Var hittar vi en tillräckligt intelligent partiledare som har tillräckliga kunskaper för att välja rådgivare som har kunskaper inom naturvetenskap?
  Jag blev imponerad av Ebba Bush Thors intelligenta tal i Almedalen, hon kan kanske bli den person som vågar föra fram sanningen offentligt.

  1. KDS:s klimatpolitik är lika insnöad som alla andras. Du har inget att hoppas på från den.

   De enda vettiga personer vi har vill inte syssla med politik eftersom de anser att det är omoraliskt och kriminellt.

   1. Du har säkert alldeles rätt Göran! Jag inser att mina kunskaper om hur politiken fungerar är lika obefintliga som politikernas kunskaper inom naturvetenskap och vad som styr klimatet.

Comments are closed.