Bra på att blunda för verkligheten

Jubel 2015-12-12 av förhandlarna sedan de kommit överens om “Parisavtalet”, som inte är ett avtal och inte kan genomföras i verkligheten, eftersom det är så orealistiskt.

Från vänster:

Laurence Tubiana, Frankrikes klimatambassadör
Christiana Figueres, FN:s högst ansvariga för klimatfrågan
Ban Ki-Moon, FN:s dåvarande generalsekreterare
Laurent Fabius, mötets ordförande, Frankrikes utrikesminister
François Hollande, Frankrikes president
+ – + – + – +

Andervad replikerar på min replik till Marketta Siltanen. Eftersom han fortsätter i hennes fotspår utan hänsyn till empiriska klimatfakta och med ett undantag hänvisar till den anonyma gruppen ”forskare” anser jag att en replik är berättigad. Det undantag han nämner är Johan Rockström som såvitt jag vet inte är klimatforskare utan agronom.

Klimatändringar sker kontinuerligt men ingen har lyckats koppla dem till mänsklig påverkan genom våra utsläpp av koldioxid. FN:s klimatpanel IPCC har misslyckats trots 30 års dyra försök. De har ändå publicerat beräkningsmodeller för kopplingen koldioxid – global temperatur. Det beräknade behovet av utsläppsminskningar nedan baserar sig på dessa.

Enligt framstående fysiker som exempelvis Richard Feynman saknar koldioxid förmåga att påverka den globala temperaturen. I laboratoriemiljö kan den absorbera lite strålningsenergi, men förhållandena i atmosfären är mycket annorlunda. Det har dessutom på senare tid kommit flera utredningar som sätter koldioxidens påverkan på den globala temperaturen till noll eller mycket nära noll. De hysteriska kraven på bland annat snabba utsläppsminskningar och ökad och dyrare handel med utsläppsrätter saknar vetenskapligt underlag och är försök att klä målinriktad politik i naturvetenskapliga kläder – så kallad Lysenkoism.

Oavsett vad Andervad påstår har inget klimatavtal slutits i Paris hösten 2015 – bara ett antal frivilliga åtaganden från diverse i-länder som totalt omfattade 56 Gt (Gigaton) utsläppsminskning fram till 2030. Det är mindre än en procent av det med IPCC:s formler framräknade behovet på 6000 Gt. Dessutom tillåter överenskommel-sen flera länder med Kina och Indien i spetsen att medvetet öka sina utsläpp under samma period. Detta förbigår Andervad med tystnad.

Miljöaktivister är bra på att blunda för den fysiska verkligheten när det gäller klimatpolitiken och påstår att alla utsläppsrelaterad skatter och påbud i Sverige är helt nödvändiga med tanke på jordens klimat. Jag tar den aktuella flygskatten som exempel för att visa hur verklighetsfrämmande detta är.

Flygskatten sägs minska utsläppen med 180 000 ton per år. Den siffran är nog rejält överskattad men låter imponerande och betydelsefull. En enkel beräkning säger emellertid annat. Om man använder en analogi och översätter behovet på 6000 Gt mindre utsläpp till en vägsträcka på en mil står flygskatten totalt för 3,6 millimeter av den sträckan. Dess betydelse är alltså överdriven milt uttryckt. Den är i stället ytterligare en dålig ursäkt för att dra in mer pengar till statskassan.

Lennart Back

Före detta adjunkt i maskinteknik

 

+ – + – + – +

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4 thoughts on “Bra på att blunda för verkligheten

  1. Bra illustration med att sätta upp utsläppet på en skala på en 10.000.000 millimeter där flygskatten ska kapa den med 3,6 millimeter.

  2. Det finns bara en enda anledning till att (((NWO-etablissemanget))) med hjälp av (((Fake-News-media))) och korrupta politiker anser att CO2 är en humanproducerad miljöförstörare tillika klimatförändrare:
    • Då kan utvalda varor och tjänster BESKATTAS!

    Det på flera sätt BEVISADE faktumet att CO2 istället enbart har POSITIVA effekter på miljön, vägrar de verklighets-frånkopplade samt faktaresistenta miljö- & klimat-alarmisterna och (((IPCC))) ta till sig.

    Uppenbarligen lika svårt att ta till sig är att CO2 ökar lång tid (= många många år!) först EFTER att havens temperatur ökat — INTE tvärtom, vilket miljö- & klimat-galningarna samt (((IPCC))) ihärdigt papegojat de senaste decennierna…..

Comments are closed.